Suoraan sisältöön

14.09.2011 Näre: Kaupungin luottamus- ja työsuhteissa rikoksen kohteiksi joutuvien oikeusturvan parantamiseksi KOPIO

14.9.2011 Sari Näreen ym. aloite luottamus- ja työsuhteisten oikeusturvan parantamisesta

Vuoden 2011 alussa astui voimaan rikoslain 21 luvun (16§) uudistus, jonka mukaan virallinen syyttäjä saa nostaa syytteen lievästä pahoinpitelystä myös tapauksissa, joissa teko on kohdistunut henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Viime vuonna valtuusto hyväksyi ponnen, jossa edellytettiin kaupungin edistävän käytössä olevin keinoin lainsäädännön parantamista siten, että virka-, toimi- ja luottamushenkilöihin kohdistuvissa viharikoksissa asianomistajana voi olla sekä julkinen työnantaja että yksittäinen uhri.

Ponnen taustalla oli vihapuheen nollatoleranssia koskevan aloitteen saamissa vastauksissa esiin tulleet ongelmat, joiden parantamiseksi todettiin, että työnantajalla palvelujen järjestämisestä vastuullisena tahona tulisi olla lain mukainen mahdollisuus ajaa asiaa työntekijän puolesta. "Työntekijän altistuessa työtehtävissään vakavalle uhkailulle tai viha puheelle työantajalla ei ole riittävästi keinoja tukea työntekijää. Laiton uhkaus tai kunnianloukkaus ovat rikosnimikkeinä asianomistajarikoksia. joista uhkauksen kohteen tulee itse tehdä tutkintapyyntö poliisille. Monissa tapauksissa uhkailun ja häirinnän kohteeksi joutunut työntekijä ei kuitenkaan lisääntyvän uhkailun pelossa halua tehdä tutkintapyyntöä poliisille."

Ponnen saama Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen vastaus ohittaa täysin tämän pelon eikä ota huomioon rikoslain uudistusta asiassa. Jatkuvan uhkailun ja vihapuheen kohteeksi joutuminen altistaa henkisille ja fyysisille sairauksille. Työpaikoilla koettu väkivalta lähes kolminkertaistaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön oireilun riskin. Kaupungin tulee turvata työntekijöidensä henkinen ja fyysinen terveys panostamalla myös oikeusturvaan. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin työ- ja luottamussuhteissa rikoksen uhriksi joutuvien oikeusturvaa parannetaan ja kaupungin käytännöt saatetaan lain edellyttämälle tasolle.

Sari Näre

Alkuperäinen aloite (pdf-tiedosto)05.12.2019 18:36