Suoraan sisältöön

28.9.2011 Moisio: asumisen kustannusten alentamisesta autopaikkamääräyksiä väljentämällä

28.9.2011 Elina Moision ym. aloite asumisen kustannusten alentamisesta autopaikkamääräyksiä väljentämällä

Asumisen kustannukset alas autopaikkamääräyksiä väljentämällä

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Helsingin kaupungin rakentamisee liittyviä autopaikkamääräyksiä väljennetään, jotta asum isen kustannukset Helsingissä saadaan painettua alas.

Autopaikkojen rakentaminen nostaa asuntojen hintojen Helsingissä. Nykymääräyksillä autopaikka maksaa jopa 50 000 euroa. Autopaikkamääräyksien tarkistaminen on keskeinen kei 0 vähentää asumisen kustannuksia.
Toimivat kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneverkostot ovat monille olennaisia asui alueen vetovoimatekijöitä. Ylimitoitetut autopaikkamääräykset kuitenkin estävät vähäautoisten asuinalueiden suunnittelun ja kaventavat asumisen vaihtoehtoja. Kalliit autopaikat myös kaatuvat kaikkien asukkaiden maksettaviksi riippumatta siitä, onko asukas autonomistaja vai ei. Autottomilta ei tulisi vaatia kalliiden autopaikkojen kustannuksiin osallistumista.

Autopaikkojen määrää koskevat laskentaohjeet nojaavat ennakoituun autojen määrän kasvuun ja korkealla parkkinormilla pyritään täten vastaamaan kysyntään. Nykyiset määräykset voidaan nähdä kuitenkin myös kysyntään vaikuttavana. Kun rakennetaan ylimääräisiä autopaikkoja, joita myydään tai vuokrataan autoilijoille alihintaan, kannustetaan myös autopaikkojen kysyntää.

Kaupungin tulisi kokeilla täysin autottomia asuinalueita sekä alueita, joilla autopaikkojen rakentaminen pohjaa vapaaehtoisuuteen. Uusilla asuinalueilla voidaan kokeilla myös autopaikkojen jälkikäteistä rakentamista, jolloin kysyntään vastattaisiin paremmin kuin nykyisellä korkealla normilla. Kaavoituksessa tulisi olla mahdollista kaavoittaa parkkitaloja tai -halleja, Jotka voidaan rakentaa kysynnän ja tarpeen mukaan. Näin asunto-osakeyhtiöiden ei tarvitsisi rakennuttaa kalliita paikkoja varastoon ja asumiskulut olisivat lähtökohtaisesti pienemmät.

Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että kaupunki selvittää vaihtoehtoisia malleja nykyisille autopaikkamääräyksille.

Elina Moisio

Alkuperäinen aloite (pdf-tiedosto)05.12.2019 18:30