Suoraan sisältöön

14.12.2011 Silvia Modigin ym. aloite Lasten Parlamentin nettisivujen linkin lisäämisestä kaupungin sivuille

14.12.2011 Silvia Modigin ym. aloite Lasten Parlamentin nettisivujen linkin lisäämisestä kaupungin sivuille

"Suomen Lasten Parlamentti antaa 9-14-vuotiaille lapsille vaikuttamiskanavan, mutta myös viranomaisille ja päättäjille mahdollisuuden kysyä ja selvittää erilaisia asioita suoraan lapsilta. Parlamenttitoiminnassa rakennetaan vuorovaikutusta lasten ja päättäjien välille.

Suomen Lasten Parlamentti on kuntien nimittämistä lapsiedustajista muodostettu toimielin, mutta samalla se on myös lasten keskinäisen vuorovaikutuksen yhteisö, joka kokoontuu pääsääntöisesti netissä toimivassa verkkoparlamentissa." Ote Lasten Parlamentin nettivuilta.

 

Lasten Parlamentti on loistava esimerkki demokratiakasvatuksesta. Sen kautta lapset pääsevät lausumaan itseään koskevista asioista ja saavat jo varhaisessa vaiheessa kosketuksen demokraattiseen päätöksentekoon.

Vain yksi kunta on laittanut Lasten Parlamnetin linkin etusivulleen. Tämä ei maksa mitään ja on samalla innostava ja tukeva signaali lasten vaikuttamismahdollisuuksien puolesta.

Me allekirjoittaneet esittämme että Helsingin kaupunki lisää omien netti sivujensa etusivulle linkin lasten parlamenttiin.
 

Silvia Modig

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:36