Suoraan sisältöön

30.11.2011 Terhi Mäen ym. aloite tukitoimintoja toteuttavien tuuraajapoolien käyttöönoton selvittämisestä

30.11.2011 Terhi Mäen ym. aloite tukitoimintoja toteuttavien tuuraajapoolien käyttöönoton selvittämisestä

TUURAAJAPOOLIT SOSIAALIVlRASTOON JA TERVEYSKESKUKSEEN

Päiväkotien, kaupunginsairaaloiden, vanhainkotien ja palvelutaloien henkilökunnalta tulee jatkuvasti viestejä henkilöstön riittämättömyydesta osastoilla, palvelutaloissa ja päivähoitoyksiköissä. Äkillisiin sairaustapauksiin on lähes mahdotonta saada sijaisia ja myös pitempiaikaisiin sijaisuuksiin on välillä erittäin vaikea saada sijaista tai sijaiset vaihtuvat päivittäin.

Tämä kuormittaa henkilökuntaa ja aiheuttaa ongelmia työn suunnittelussa.

Edellä olevan johdosta esitämme, että Helsingin kaupunki selvittää edellytykset muodostaa sosiaali virastoon ja terveyskeskukseen tukitoimintoja toteuttavat tuuraajapoolit, joihin palkataan riittävä määrä henkilökuntaa vakituisiin palvelussuhteisiin, mutta joissa työntekijöiden toimipaikka vaihtuu tarpeen mukaan viraston/virastojen sisällä.

 

Terhi Mäki

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:34