Suoraan sisältöön

14.09.2011 Leppä-aho: Hitas-osakkaat ry:n ja kaupungin yhteistyö järjestelmän kehittämiseksi

14.9.2011 Pauli Leppä-ahon ym. aloite hitas-asuntojen sääntelyn purkutoimista

Hitas-osakkaat ry:n ja kaupungin yhteistyö järjestelmän kehittämiseksi, on sujunut hyvässä hengessä tuloksia tuottaen. Olemme poistaneet monet järjestelmän keskeiset ongelmat, kuten "hitasloukut", korjaamalla väärän indeksin oikeuden mukaiseksi ja tekemällä muita parannuksia.

Yksi keskeinen ongelma, ikuinen sääntely, on kuitenkin vielä lopullisesti ratkaisematta.
Yhdistys on mm. vaatinut sen perustamisesta (v. 1988) lähtien hitas-taloyhtiön sääntelyn maksimi pituudeksi 10 vuotta, josta vapautuminen tapahtuisi automaattisesti ilman ehtoja. Nykyinen malli, jossa sääntelystä voi vapautua 30-vuoden kuluttua,ei toimi, koska se sisältää kohtuuttomat ehdot! Siinä sanktiona voi olla korotus ja lisäksi kaupunki voi vaatia omistajien yksimielisen päätöksen järjestelmästä vapautumiseksi.

Vaatimus tontinvuokran korottamiseksi rikkoo perustuslain, sekä kuntalain yhdenvertaisuussäännöksiä, sillä jo nyt hitas-osakkaat maksavat keskimäärin moninkertaista tontinvuokraa verrattuna niihin vuokralaisiin, joilla ei ole lisäehtoja ja heitä on puolet kaupunkilaisista, eli viisinkertainen määrä! Myöskään väitteelle, että sääntely on tarpeen, koska hitas-tontit on vuokrattu alennuksella, ei ole näyttöä, eikä tällaista päätöstä ole tehty kaupunginvaltuustossa, vaan vuokra määräytyy 1.10.1980 valtuustossa tehdyn päätöksen mukaisesti, mikä on elinkustannusindeksiin sidottu 4% vuotuinen reaalituotto tontin laskennalliselle arvolle. Tämä päätös koskee kaikkia omistusasumiseen luovutettuja tontteja.

Niinpä esitämme, että kaupunki tekee tontinvuokrista vertailevan selvityksen, jota nyt ei ole olemassa, jonka perusteella se ryhtyy perusteettoman ikuisen sääntelyn purkutoimiin esityksemme mukaisesti. Näin säästettäisiin huomattavia summia byrokratiassa ja helpotettaisiin asukkaiden asemaa.

Pauli Leppä-aho

Alkuperäinen aloite (pdf-tiedosto)05.12.2019 18:36