Suoraan sisältöön

16.11.2011 Kimmo Helistön ym. aloite liikkuvan väestön asumisolosuhteiden parantamisesta

16.11.2011 Kimmo Helistön ym. aloite liikkuvan väestön asumisolosuhteiden parantamisesta

VALTUUSTOALOITE LIIKKUVAN VÄESTÖN ASUMISOLOSUHTEIDEN PARANTAMISESTA

Suomi on ratifioinut Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsevaisuuden vastaisen komission (ECRI) yleisen poliittisen suosituksen numero 13 romanivastaisuuden ja romanien syrjinnän torjumiseksi.

Suosituksen alakohdassa 6 puututaan liikkuvan väestön asumisolosuhteisiin mm. seuraavasti:
- "varmistetaan, että liikkuvalle väestölle on riittävästi sopivia leiriytymisalueita pysyvää oleskelua tai kauttakulkua varten tarkoitukseen sopivilla ja asianmukaisesti varustetuilla paikoilla"
- "kannustetaan kaikkia paikallisia toimijoita ja liikkuvaa väestöä neuvottelemaan yhdessä I
liikkuvalle väestölle tarkoitettujen leiriytymisalueiden sijainnista"

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki toimii kyseisen suosituksen mukaisesti ja pyrkii omalta osaltaan järjestämään liikkuvalle väestölle' sopivia leiriytymisalueita.

 

Kimmo Helistö

Alkuperäinen aloite (pdf)

 05.12.2019 18:33