Suoraan sisältöön

Aloite Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämisestä

12.10.2011 Mari Holopaisen ym. aloite Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämisestä

Aloitteen allekirjoittaneet esittävät, että Hakaniemen torin ja sen ympäristön rakennustyömaiden haitat on minimoitava korkeatasoisten suunnitelmien ja tiedotuksen avulla.

Hakaniemen tori on liikenteen solmukohta ja perinteikäs toritoiminnan keskus. Torin alle rakennettavan yksityisen pysäköintilaitoksen rakennustyöt ja kaupungin suunnittelemat korjaustyöt tulevat kestämään alustavien arvioiden mukaan jopa neljä vuotta. Rakennustyöt tulevat aiheuttamaan haittaa lähialueiden asukkaille, Hakaniemessä asioiville ihmisille, liiketoiminnan harjoittajille ja liikenteelle. Yksi Helsingin World Design Capital2012 -vuoden päähankkeista, Unioninkadun akseli, kulkee Hakaniemen torin ohi. Tarkoituksena oli, että Stefan Lindforsin suunnittelemat joukkoliikennepysäkit olisivat olleet osa tätä suunnitelmaa. Rakennustöiden takia pysäkit päätettiin siirtää Kamppiin.

Pitkäkestoisen rakennustyömaan ja muiden korjaustöiden haitat tulee minimoida. Maisemalliset haitat tulee kääntää mahdollisimman myönteisiksi korkeatasoisilla suunnitelmilla. Suunnitelmissa voidaan käyttää hyväksi rakennustyömaan peittävää aitaa, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi valokuvia torin historiasta, muuta teemaa tai erillistä tilataidetta. Kamppiin siirrettävien joukkoliikennepysäkkien tilalle (WDC-hanke) tulee toteuttaa korvaava suunnitelma. Pysäkkien sijoittamista rakennustöiden päätyttyä myös Hakaniemeen tulee selvittää. Hyvin saavutettavien ja riittävien toritilojen järjestämisestä tulee huolehtia. Tiedotuksen tulee olla kattavaa. Lisäksi rakennustyömaiden tarkoituksenmukaiseen ajoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Mari Holopainen

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:30