Suoraan sisältöön

14.9.2011 Autti: Talousarvioaloitteiden käsittelyn aikaistamiseksi

14.9.2011 Lilli Autin aloite talousarvioaloitteiden käsittelyn aikaistamisesta

Nykyisen käytännön mukaan valtuutettujen tulee jättää seuraavan vuoden talousarviota koskevat talousarvioaloitteet viimeistään 15. maaliskuuta.

Talousarvioaloitteissa valtuutetut ovat tuoneet esille näkemyksiään siitä, mihin palveluihin ja toimintoihin määrärahoja tulisi seuraavan vuoden talousarviossa kohdentaa. Useimmiten nämä talousarvioaloitteet ovat koskeneet kuntalaiselle tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden huomioimista ja niiden rahoituksen turvaamista seuraavan vuoden talousarviossa.

Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet seuraavalle kolmevuotiskaudelle kuitenkin jo maaliskuun lopulla.

Talousarvioaloitteista annettavat lausunnot käsitellään lautakunnissa yleensä vasta toukokuun aikana. Useimmiten asianomaisten virastojen valmistelemissa, talousarvioaloitteita koskevissa lausunnoissa todetaan viraston talousarvioehdotuksen perustuvan kaupunginhallituksen maaliskuussa antamaan raamiin ja laatimisohjeisiin.

Käytännössä tämä on johtanut siihen, ettei valtuutettujen tekemillä talousarvioaloitteilla ole ollut vaikutusta viraston valmistelemaan omaan talousarvioon eikä myöskään koko kaupunkia koskevaan talousarvioon.

Edellä esitetyn perusteella olisi luonnollista, että valtuutettujen talousarvioaloitteet käsiteltäisiin jo ennen seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen raamin hyväksymistä. Tällöin valtuutettujen tekemät talousarvioaloitteet voitaisiin ottaa aidosti huomioon kaupungin talousarvion valmistelussa ja siitä käytävässä keskustelussa ennen talousarvion hyväksymistä.

Ehdotan, että selvitetään mahdollisuus aikaistaa valtuutettujen tekemien talousarvioaloitteiden käsittelyprosessi.

Lilli Autti

Alkuperäinen aloite (pdf-tiedosto)05.12.2019 18:37