Suoraan sisältöön

30.11.2011 Maija Anttilan ym. aloite kantakaupungin täydennys- ja korjausrakentamisen lisäämisestä

30.11.2011 Maija Anttilan ym. aloite kantakaupungin täydennys- ja korjausrakentamisen lisäämisestä

Kallion katot täydennysrakentamiseen ja korjausrakentamisen mahdollisuus

Kaupunki etsii täydennysrakentamiskohteita. Etenkin kantakaupunki, missä on valmis infrastruktuuri, olisi hyvä paikka täydennysrakentamiselle. Kantakaupungissa asuminen on myös vetovoimaista tällä hetkellä.

Samanaikaisesti kantakaupungin -50 luvulla rakennettu asuntokanta vaatii peruskorjauksia. Niiden kustannukset ovat suuret. Monissa taloyhtiöissä tehdään jo nyt niitä koskevia laskelmia otsa hiessä. Tähän vaiheeseen sopii hyvin täydennysrakentamisen pohdinta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto selvitti kilpailulla vajaa parikymmentä vuotta sitten kantakaupungin mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen. Sen voitti ns. "Kallion katot". Voittaneessa ehdotuksessa oli löydetty useita eri mahdollisuuksia itäisen kantakaupungin täydennysrakentamiseksi. Nämä ideat ja mahdollisuudet tulisi nyt kaivaa uudelleen esiin ja ryhtyä tuumasta toimeen.

Jonkinlaisena alkuesteenä voi olla yksityisten taloyhtiöiden innostuminen hankkeisiin, vaikka niistä saatavat hyödyt olisivat mittaviakin. Siksi kaupungin tulisi keksiä joitakin porkkanoita. Asian motivoimiseksi voitaisiin esim. Narinkkatorin Laiturille järjestää jonkinlainen näyttely täydennysrakentamismahdollisuuksista mm. peruskorjausten kustannusten kattamiseksi ja jaettava infoa ja asiantuntija-apua taloyhtiöille.

Myös hissien rakentamismahdollisuuksista pitäisi puhua ja niihin saatavista avustuksista, mitkä ovat merkittävät. Täydennysrakentamisella voitaisiin myös monipuolistaa Kallion alueen hyvinkin pienasuntovaltaista asumisrakennetta. Alueen palvelut kestäisivät väestöpohjan kasvun.

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki aktivoi kantakaupungin taloyhtiöitä etsimään erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia omassa talossaan tai mahdollisesti tontin lisärakentamista. Kaupungin tulisi miettiä myös joitakin porkkanoita asian
eteenpäin viemiseksi.

 

Maija Anttila

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:34