Suoraan sisältöön

Aloite lasten ja nuorten terveystottumuksien selvittämisestä

30.11.2011 Mirka Vainikan ym. aloite lasten ja nuorten terveystottumuksien selvittämisestä

Helsingin lapsiperheiden tulo-, hyvinvointi- ja terveyserot ovat kasvaneet, ja tilanteeseen on syytä etsiä ratkaisuja. Näyttöä on myös siitä, että jo varhaislapsuudessa omaksutut liikunta- ja terveystottumukset vaikuttavat voimakkaasti aikuisuudessakin. Tietoa olisi kerättävä lisää ja näihin terveyserojen kasvun liittyviin haasteisiin on puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa vuosittain kouluterveyskyselyn, johon osallistuvat peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kyselyllä kerätään tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat omalta osaltaan nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä

Esitän, että kouluterveyskyselyn laajentamisen suunnittelu aloitetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ja että kyselyn laajentamista kokeillaan Helsingissä varhaisemmilla vuosiluokilla mahdollisimman pian.

Mirka Vainikka

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:35