Suoraan sisältöön

26.10.2011 Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloite työttömien liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

26.10.2011 Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloite työttömien liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Valtuustoaloite työttömien liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi

Terveyserot ovat Helsingissä viime vuosina kasvaneet Alueelliset terveyserot ovat huomattavat: pienituloisilla alueilla miesten elinajan odote on jo kymmenen vuota lyhyempi kuin miehillä hyvinvoivilla alueilla.

Terveyserojen kasvamiseen on monia syitä: tuloerojen kasvaminen, työelämän ulkopuolella olevien riittämättömät terveyspalvelut, lääkkeiden ja terveellisen ruuan kalleus, jne. Liikuntaharrastukset ovat kalliita ja monelle Kelan toimeentulotuelle pudonneelle työttömälle kuntoilu on liian kallista, vaikka työtön onkin oikeutettu alennushintaiseen lippuun kaupungin liikuntapisteissä.

Periaatteena tulisi olla, ettei työttömäksi joutuva liikkumaan motivoitunut henkilö joutuisi luopumaan hyvinvointia ylläpitävästä liikuntaharrastuksesta rahan vuoksi. Tätä periaatetta voitaisiin edistää ottamalla käyttöön liikuntapalveluihin oikeuttava maksusitoumus, joka annettaisiin työttömälle toimeentulotukipäätöksen mukana, jollainen nyt lähetetään Apteekkiin lääkkeiden lunastamiseksi.

Maksusitoumuksen ohella toinen työttömän liikuntamahdollisuuksia edistävä väline voisi olla työttömän liikuntakortti, joka oikeuttaisi liikuntaharrastuksiin kaupungin liikuntapisteissä kuten uimahalleissa ja kuntosaleilla. Toimeentulotuen asiakas saisi liikuntakortin toimeentulotukipäätöksen mukana. Tämä madaltaisi kynnystä lähteä liikuntaharrastuksiin, sillä tällä hetkellä työtön joutuu maksamaan liikuntakortista tai kertalipusta, ja osoittamaan työttömyytensä esimerkiksi uimahallin kassalla tuoreella TE-toimistosta saadulla todistuksella.

Työttömien liikuntamahdollisuuksien lisääminen ei aiheuttaisi kaupungille suuria kustannuksia, sillä jo nyt työttömän liikuntalippu on keskituloisen näkökulmasta melko edullinen. Liikuntainfra on jo olemassa, ja terveyserojen kaventuminen liikunnan harrastamisen kasvamisen myötä varmasti alentaisi kaupungin terveys- ja sosiaalipuolen kustannuksia.

Esikuvana työttömien ilmaisille liikuntapalveluille voimme ajatella vaikkapa Espoota, joka takaa eläkeläisille maksuttomat uinnit. Helsinki voisi puolestaan panostaa työttömien ja pienituloisten työkyvyn kohentamiseen tukemalla liikuntamahdollisuuksia. Helsinki panostaa jo nyt harjoittelijoidenja palkkatuetussa työssä olevien henkilöiden koulutuksiin, ja voi hyvin argumentoida, että työkyvyn ylläpitäminen olisi koulutukseen verrattavissa oleva panostus.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että terveyserojen kaventamiseksi ja työttömien työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön työttömän liikuntapalveluihin oikeuttava maksusitoumus tai liikuntakortti.

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)

 

Alkuperäinen aloite (pdf-tiedosto)05.12.2019 18:31