Suoraan sisältöön

30.11.2011 Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloite selvityksestä Itäväylän kattamisesta asuntorakentamista varten

30.11.2011 Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloite selvityksestä Itäväylän kattamisesta asuntorakentamista varten

Selvitys Itäväylän kattamisesta asuntorakentamista varten

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittamassa Kivinokan suunnittelua. Alueelle laaditaan osayleiskaava. Suunnittelun aluksi mietitään erilaisia periaatteellisia vaihtoehtoja alueen tulevaksi käytöksi. Tavoitteena on, että kaupunkisuunnittelulautakunta valitsisi vuoden kuluttua näistä periaatevaihtoehdoista yhden jatkosuunnittelun pohjaksi.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kivinokan alueen osayleiskaavoitukseen liittyen selvitetään mahdollisuudet ja kustannukset Itäväylän kattamisesta ja katetun alueen käyttämisestä kaupunki rakennetta täydentävään asunto-, toimisto- yms. rakentamiseen siten, että Kivinokan alue vastaavasti säilytetään virkistysalueena.

 

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:34