Suoraan sisältöön

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua käsittelee kaupunginvaltuusto. Aloite, johon on tullut alle 15 allekirjoitusta, käsitellään kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen tulee antaa vastaus aloitteelle kahdeksan kuukauden kuluessa.

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sivulta löytyvät tuoreimmat kaupunginvaltuutettujen tekemät valtuustoaloitteet. Vanhemmat aloitteet löytyvät vuosittaisilta alasivuilta. Ennen syksyä 2011 tehdyt aloitteet on koottu aloitemietintöihin.

 

Aloitteet vuosittain

20.01.2021 Talousarvioaloite, Lastensuojelun perhehoidon palkkiot Helsingissä naapurikaupunkien tasolle , Jalovaara Ville

20.01.2021 Valtuustoaloite, Leikosaarentien liikenneturvallisuus Vuosaaren Aurinkolahdessa , Jalovaara Ville

20.01.2021 Valtuustoaloite, Aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi , Malin Petra

20.01.2021 Valtuustoaloite, Hyönteishotellit kaupungin puistoihin, Vuorjoki Anna

20.01.2021 Ryhmäaloite, Avoin Puolue, Lainsäädäntöaloite kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä, Pennanen Petrus

20.01.2021 Valtuustoaloite, Suunnitelma kevyen liikenteen sillan toteuttamiseksi Kalasataman Nihdistä Tervasaareen, Pajunen Jenni

20.01.2021 Valtuustoaloite, Malmin lentokenttäalueen kaupungille kohdistuvien esirakentamisen kustannusten tarkistaminen, Vepsä Sinikka

20.01.2021 Valtuustoaloite, hiekoituksen vähentäminen asuinalueilla, Nuorteva Johanna04.01.2021 09:08

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.