Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloitteet

Selaa aloitteita ↓

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Jos aloitteessa on vähintään 25 valtuutetun allekirjoitus aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus ja vastaus käsitellään kaupunginvaltuustossa. Jos aloitteessa on vähemmän allekirjoittajia, aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta sen mukaan, kenen toimivaltaan tai alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluvat. Kaupunginhallitus vastaa myös aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai käsittelevät useamman toimialan asioita.  

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloitteen avulla valtuustoryhmä voi nostaa erityiseksi kokemansa aiheen valtuuston käsittelyyn. Siinä ei ole allekirjoitusrajoja, kuten tavallisessa valtuutetun aloitteessa, joten pienetkin valtuustoryhmät saavat ryhmäaloitteen kautta aloitteeseen annetun vastauksen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuustoryhmä voi tehdä kahdeksan ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteeseen annetut vastaukset tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Talousarvioaloite

Valtuutetun aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, on talousarvioaloite. Siihen kaupunginhallitus vastaa kyseisen vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtuusto käsittelee vastauksia päättäessään talousarviosta. Talousarvioaloitteessa ei ole allekirjoitusrajaa.  

Aloitteet vuosittain

13.12.2017 Kari Emma, valtuustoaloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämiseksi ja kulkuyhteyksien parannus

13.12.2017 Koskinen Kauko, valtuustoaloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana

13.12.2017 Rantanen Tuomas, valtuustoaloite kaupungin organisaatioiden johtamisen arvioinnin kehittämiseksi

13.12.2017 Malin Petra, valtuustoaloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta

13.12.2017 Kivelä Mai ym., valtuustoaloite kaupungin ateriatarjonnan muuttamiseksi kasvispainotteisemmaksi

13.12.2017 Piraattipuolueen valtuustoryhmäaloite Olympiarannan Satamatalon vapauttamiseksi tapahtumakäyttöön

13.12.2017 Aro Katju, valtuustoaloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä Helsingissä

13.12.2017 Harjanne Atte, valtuustoaloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi

13.12.2017 Kopra Pia ym., valtuustoaloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin

29.11.2017 Kari Emma, valtuustoaloite neuvoloiden osallistumisesta lasten lukutaidon parantamiseen

29.11.2017 Kari Emma, valtuustoaloite neuvoloiden osallistumisesta lasten lukutaidon parantamiseen

29.11.2017 Ohisalo Maria, valtuustoaloite, Asiakasmitoitus Helsingin lastensuojelun sosiaalityöhön

29.11.2017 Meri Otto, Diplomaattiajoneuvoille varattujen pysäköintiruutujen vapauttaminen yleiseen käyttöön

29.11.2017 Terho Sampo, valtuustoaloite Helsingin koulujen osallistumisesta alueelliseen kielikokeiluun

29.11.2017 Strandén Juhani, valtuustoaloite Kannelmäen Hiekkakentän muuttaminen tekonurmikentäksi

29.11.2017 Strandén Juhani, valtuustoaloite Kannelmäen Hiekkakentän muuttaminen tekonurmikentäksi

29.11.2017 Puska Pekka, valtuustoaloite Laajasuon liikuntapuiston huoltotilat

29.11.2017 Sivonen Sameli, valtuustoaloite, Ympärivuotiset kaupunkipyörät ja pyöräteiden talvikunnossapito

15.11.2017 Karhuvaara Arja, valtuustoaloite roskakorien sijoittamiseksi rantojen kävelyreiteille

15.11.2017 Holopainen Mari, valtuustoaloite englannin kielen saamiseksi kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi

15.11.2017 Stranius Leo, valtuustoaloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä

15.11.2017 Pennanen Petrus, valtuustoaloite selvitys lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi

08.11.2017 Jalovaara Ville, valtuustoaloite juoksuportaat Vuosaaren täyttömäelle

25.10.2017 Chydenius Jussi, valtuustoaloite uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin

11.10.2017 Moisio Elina, valtuustoaloite lasten määrän ennakointimallin korjaamisesta

11.10.2017 Hagman Sandra, valtuustoaloite maahanmuuttoyksikön resurssien tarkastamiseksi

11.10.2017 Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston nimeämiseksi uudelleen

27.09.2017 Asko-Seljavaara Sirpa, valtuustoaloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista Sibelius-monumentilla

27.09.2017 Arhinmäki Paavo, valtuustoaloite raitin nimeämisestä kirjailija Alpo Ruuthin mukaan

27.09.2017 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana

27.09.2017 Saxberg Mirita, valtuustoaloite harrastusten liittämisestä osaksi koulupäivää

13.09.2017 Månsson Björn valtuustoaloite esiintymislavan rakentamiseksi Sibeliuspuistoon

13.09.2017 Meri Otto valtuustoaloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi

13.09.2017 Diarra Fatim valtuustoaloite vapaaehtoisuuteen perustuvasta tapaamiskalenterista

30.08.2017 Holopainen Mari valtuustoaloite Helsingin aseman vahvistaminen yliopistokaupunkina

30.08.2017 Vanhanen Reetta valtuustoaloite liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista

30.08.2017 Kivelä Mai, valtuustoaloite Vantaan Energian turveinvestoinneista

30.08.2017 Hernberg Kaisa, valtuustoaloite kahdessa kodissa asuminen oppilaaksioton perusteeksi

21.06.2017 Vanhanen Reetta ym. valtuustoaloite alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämiseksi

07.06.2017 Arhinmäki Paavo ym. valtuustoaloite kaupunkipyörien alueen laajentamisesta koko kaupunkiin

07.06.2017 Stranius Leo ym. valtuustoaloite kaupunkipyöräkauden tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille

19.05.2017 Puoskari Mari ym. valtuustoaloite Meilahdessa sijaitsevan julkisen taideteoksen uudelleensijoittamisesta

17.05.2017 Kantola Helana valtuustoaloite toteutettavasta modulirakennushankkeesta

17.05.2017 Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite sotainvalidien kuntapalveluiden pesulamaksun korottamisesta

17.05.2017 Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite sotainvalidien kuntapalveluiden lounassetelin korottamisesta

17.05.2017 Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Lauttasaaren kesämökkialueen rakennusmääräysten muuttamisesta

17.05.2017 Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite roskaamisen vähentämisestä Lauttasaaren Länsiulapanniemellä

17.05.2017 Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite yli 75-v. matkalipun voimassaoloajan pidentämisestä

17.05.2017 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite asuinalueiden omaleimaisuuden lisäämisestä

17.05.2017 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite perhetyömallin kokeilemisesta Imatran mallin mukaisesti

17.05.2017 Sirkku Ingervo ym. valtuustoaloite päivähoidon laadun varmistamisesta

17.05.2017 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite koirapuistojen lisäämisestä ja toimivuuden parantamisesta

17.05.2017 Hursti René valtuustoaloite mobiilivarmenteen saamisesta prepaid-liittymiin

17.05.2017 A. Huru Nina valtuustoaloite asukaspysäköinnin laajentamisesta

17.05.2017 Nina Hurun valtuustoryhmän ryhmäaloite nuorisotyöttömyyden hoidon tehostamisesta armeijasta kotiutuville

17.05.2017 Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite selvitys asukasvaikuttamisen kanavoimiseksi kaupunginosapohjaisesti

17.05.2017 Järvinen Jukka ym. valtuustoaloite päihdetyön ammattitutkinnon virallistamisesta

03.05.2017 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite 1918 punavankileirien historian muistamisesta

03.05.2017 Kantola Helena ym, valtuustoaloite kunnallisesta perhepoliittisesta toimenpideohjelmasta

03.05.2017 Honkasalo Veronika, valtuustoaloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta

03.05.2017 Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite puisto- ja piha-alueiden siivoamistalkoista tiedottamisesta

03.05.2017 Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite osoitteen merkitsemisestä selkeämmin julkisiin rakennuksiin

03.05.2017 Lindell Harri, ryhmäaloite helsinkiläisten elämän parantamisesta

19.04.2017 Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite koonnos aiemmista toteutumattomista valtuustoaloitteista

19.04.2017 Koskinen Kauko ym. valtuustoaloite Malmin lentoaseman lentokonehallin vuokraamisesta

19.04.2017 Lovén Jape ym. talousarvioaloite Vuosaaren venesataman uuden yleissuunnitelman toteuttamisesta

19.04.2017 Hursti René valtuustoaloite valiokuntamaisen työskentelyn sisällyttäminen kvston ja hallituksen työskentelymuotoihin

19.04.2017 Hursti René ym. valtuustoaloite aloitteiden ja toivomusponsien julkaisemisesta Ahjo-järjestelmään

19.04.2017 Hursti Rene ryhmäaloite Koskelan kunnalliskodin alueella sijaitsevan tilan kunnostaminen

19.04.2017 Hursti René valtuustoaloite palvelujen rakentamisesta Alppiharjun alueelle

19.04.2017 Hursti René, valtuustoaloite äänestysohjeesta vaalitoimipisteille

29.03.2017 Kantola Helena ym. Valtuustoaloite maksuttoman julkisen paluukuljetuksen järjestämisestä uutena vuotena 31.12.2017- Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi Helsingissä

29.03.2017 Honkasalo Veronika ym. valtuustoaloite paperittomien tilanteen edistämisestä

29.03.2017 Pakarinen Pia ym valtuustoaloite, Merimiehenkadun liikenneturvallisuuden parantaminen

29.03.2017 Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite ammattiin opiskelevien harjoittelupaikoista

29.03.2017 Vuorjoki Anna ym. valtuustoaloite pikamatkojen lisäämisestä vaikeavammaisten kuljetuksissa

29.03.2017 Hyttinen Nuutti ym. valtuustoaloite liikennevaloetuuksista jalankulkijoille raitiovaunupysäkeille

22.03.2017 Hakanen Yrjö, valtuustoaloite Konalan nuorisotilan turvaamisesta

22.03.2017 Rantanen Tuomas ym. valtuustoaloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilma-oikeuksien laajentamisesta

22.03.2017 Wallgren Thomas, valtuustoaloite veroparatiisitalouden torjumisesta

22.03.2017 Enroth Matti, valtuustoaloite katumelun ja -pölyn vähentämistä koskevan toiminnansuunnitelman tekemisestä

22.03.2017 Enroth Matti ym. valtuustoaloite pysäköintiautomaattien toiminnan parantamisesta

22.03.2017 Huru Nina, valtuustoaloite vanhusten neuvolapalveluiden järjestämisestä kirjekutsumisella

22.03.2017 Huru Nina ym. valtuustoaloite lomarahaleikkauksen prosenttiosuuden pienentämisestä

22.03.2017 Ikävalko Suzan ym. valtuustoaloite Lapinlahden sairaala-alueen toiminnan kehittämisestä

15.03.2017 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite opetustoimen resurssien lisäämisestä

15.03.2017 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kaupungin henkilöstön asemasta

15.03.2017 Hakanen Yrjö talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatukseen

15.03.2017 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kirjasto- ja kulttuuritoimeen

15.03.2017 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorisotyöhön

15.03.2017 Muttilainen Sami ym. valtuustoaloite vanhojen meluvallin graffitien restauroimisesta

15.03.2017 Mäki Terhi ym. valtuustoaloite äänimerkillä varustettujen liikennevalojen toteuttamisesta Gotlanninkadun suojatielle

15.03.2017 Pakarinen Pia ym. valtuustoaloite Kulosaaren metroaseman varauloskäynti päivittäiseen kulkemiseen

15.03.2017 Holopainen Mari ym. valtuustoaloite merellisen taidekeskuksen perustamisesta

15.03.2017 Moisio Elina valtuustoaloite Tehtaankadun liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen kohdalla

15.03.2017 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite omaishoidontuesta

15.03.2017 Nyholm Henrik ym. talousarvioaloite metroliikenteen jatkamisesta myöhempään

15.03.2017 Modig Silvia ym. talousarvioaloite Kumpula-Toukola kylätilayhdistyksen toiminnan turvaamisesta

15.03.2017 Enroth Matti ym. valtuustoaloite nastarenkaista kitkarenkaisiin siirtymisen edistämisestä

15.03.2017 Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite Suvilahden skeittipuiston virallistamisesta

15.03.2017 Hakola Juha, valtuustoaloite alueen osoittamisen selvittämisestä mielenilmauksille

15.03.2017 Bogomoloff Harry talousarvioaloite lisämäärärahasta jääurheiluseurojen maksujen subventointiin

01.03.2017 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen määrärahojen lisäämisestä

01.03.2017 Hakanen Yrjö, talousarvioaloite terveydenhuoltolain edellyttämien kiireettömien terveyspalvelujen järjestämisestä

01.03.2017 Hakanen Yrjö, talousarvioaloite nuorisotyöstä

01.03.2017 Mäki Terhi ym. valtuustoaloite skeittirampin suunnittelemisesta Myllypuroon

01.03.2017 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite agilitykenttien ja koiraharrastusalueiden saamisesta kaupunkiin

01.03.2017 Ingervo Sirkku ym. talousarvioaloite nuorten kesätyöpaikkojen lisäämisestä

01.03.2017 Rissanen Laura ym. valtuustoaloite Sophie Mannerheimin koulun tilantarpeen kartoittamisesta

01.03.2017 Järvinen Jukka ym. valtuustoaloite raitiovaunulinja 1:n jatkamisesta iltaisin ja viikonloppuisin

22.02.2017 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite työaikakokeilusta

22.02.2017 Hakanen Yrjö talousarvioaloite työllisyyden hoitamisesta

22.02.2017 Jalovaara Ville, valtuustoaloite roskakorien lisäämisestä Vuosaareen

22.02.2017 Holopainen Mari ym. valtuustoaloite katupuiden lisäämiseksi

22.02.2017 Sydänmaa Johanna ym. valtuustoaloite opettajien varsinaisen palkan maksamisesta syyskuun alusta alkaen

22.02.2017 Enroth Matti ym. valtuustoaloite yleiskaavan 2016 epäkohtien korjaamisesta

22.02.2017 Huru Nina ym. talousarvioaloite liukuesteiden jakamisesta ikääntyneille kaupunkilaisille

22.02.2017 Månsson Björn ym. valtuustoaloite huonokuuloisten ja kuurojen huomioon ottamisesta

22.02.2017 Nordström Laura, valtuustoaloite yömetroliikenteen palauttamisesta

15.02.2017 Hakanen Yrjö, valtuustoaloite toimeentulotuen saannin turvaamiseksi

15.02.2017 Koskinen Kauko ym. talousarvioaloite sorateiden kunnostamisesta ja asfaltoinnista

15.02.2017 Koulumies Terhi ym. valtuustoaloite Vrouw Maria -laivan museon rakentamisen selvittämisestä

15.02.2017 Muurinen Seija ym. talousarvioaloite Aino Acktén huvilan peruskorjauksen kiirehtimisestä

15.02.2017 Rantanen Tuomas, valtuustoaloite Puhoksen, Vallilan Konepaja-alueen ja Tukkutorin kehittämisestä

15.02.2017 Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite Suomenlinnalaisten asukasportin käyttöoikeuden toteaminen

15.02.2017 Ingervo Sirkku, talousarvioaloite päiväkotien ja koulujen sisäilma- ja peruskorjauksista

15.02.2017 Sydänmaa Johanna talousarvioaloite Latokartanon liikuntapuiston tekonurmikentän rakentamisesta

15.02.2017 Enroth Matti ym. talousarvioaloite terveydelle vaarallisten koulujen korjaamisesta

15.02.2017 Vuorjoki Anna, talousarvioaloite koulunkäyntiavustajien palkkaamisesta

15.02.2017 Laaksonen Heimo, valtuustoaloite Puistolan tyhjän Tenavatien koulun saattamisesta asukaskäyttöön

15.02.2017 Månsson Björn ym. valtuustoaloite näkövammaisten kuntalaisten paremmasta huomioimisesta

15.02.2017 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite omaishoidon tuen kriteerien tuomisesta poliittiseen päätöksentekoon

15.02.2017 Ohisalo Maria, valtuustoaloite Kaikukorttien käyttöön ottamisesta Helsingissä

01.02.2017 Kari Emma ym. valtuustoaloite Helsingin osallistumisesta Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan

01.02.2017 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite kaupungin tilojen käytön helpottamisesta

01.02.2017 Arhinmäki Paavo ym. valtuustoaloite selvityksestä lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksista

01.02.2017 Ingervo Sirkku, talousarvioaloite koiraveron poistamisesta Helsingissä

01.02.2017 Ingervo Sirkku, valtuustoaloite aamu- ja iltapäivätoiminnan riittävyydestä 1.-4.-luokkalaisille

01.02.2017 Hursti René, Valtuustoaloite aloitteiden ja toivomusponsien seuraamisesta Ahjossa

01.02.2017 Hursti René ym. valtuustoaloite Ristikkokadun nimen muuttamisesta

01.02.2017 Enroth Matti ym.Talousarvioaloite eräiden liikennehankkeiden toteuttamisesta Pakilassa ja Paloheinässä

01.02.2017 Enroth Matti ym.talourarvioaloite eräiden liikennehankkeiden toteuttamisesta Pakilassa ja Paloheinässä

01.02.2017 Ylikahri Ville ym, valtuustoaloite Yrjönkadun uimahallin auki pitämisestä myös kesäisin

01.02.2017 Rantanen Mari ym. valtuustoaloite peruskoululaisten ensiapuopetuksesta

01.02.2017 Raatikainen Mika ym. valtuustoaloite helsinkiläisten pisteytyksestä kaupungin vuokra-asuntojonossa

18.01.2017 Kari Emma ym. valtuustoaloite Vantaan Energian irtautumisesta Fennovoiman ydinvoimahankkeesta

18.01.2017 Torsti Pilvi, valtuustoaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä koululaisryhmille Suomi 100 juhlavuonna

18.01.2017 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Olympiaterminaalin ja Katajanokan terminaalin välisestä rantapromenadista31.05.2022 09:20

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.