Suoraan sisältöön

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua käsittelee kaupunginvaltuusto. Aloite, johon on tullut alle 15 allekirjoitusta, käsitellään kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen tulee antaa vastaus aloitteelle kahdeksan kuukauden kuluessa.

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sivulta löytyvät tuoreimmat kaupunginvaltuutettujen tekemät valtuustoaloitteet. Vanhemmat aloitteet löytyvät vuosittaisilta alasivuilta. Ennen syksyä 2011 tehdyt aloitteet on koottu aloitemietintöihin.

 

Aloitteet vuosittain

17.02.2021 Valtuustoaloite, valtuustoaloite vanhojen kaupungin omistamien arvorakennusten kunnostusrahastosta, Rantanen Tuomas

17.02.2021 Valtuustoaloite, luonnonvaraisten uimapaikaksi soveltuvien ranta-alueiden kartoitus, Karhuvaara Arja

17.02.2021 Valtuustoaloite, Perhetalo Naapurin toimintaa Kontulassa jatkettava, Jalovaara Ville

17.02.2021 Valtuustoaloite, Aloite perhepäivähoitajien työolojen parantamiseksi, Holopainen Mari

17.02.2021 Valtuustoaloite, kulttuurilaitosrahasto Helsingille, Oskala Hannu

17.02.2021 Valtuustoaloite, Paluumuuttajat kotiin: Helsingin on houkuteltava suomalaisia huippuosaajia maailmalta , Pajunen Jenni

17.02.2021 Valtuustoaloite, Hätämaijoituksen lisääminen asunnottomille naisille , Vepsä Sinikka

17.02.2021 Valtuustoaloite, Valtuustoaloite: kiusaamisvilkun kokeileminen väkivallan torjumiseksi kouluissa, Alametsä Alviina

17.02.2021 Valtuustoaloite, Tekojääkenttä Herttoniemenrannan urheilupuistoon, Venemies Mauri

17.02.2021 Valtuustoaloite, Tehtaankadun nimen muuttaminen Boris Nemtsovin kaduksi, Niskanen Dani

17.02.2021 Valtuustoaloite, kadun nimeäminen entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan, Rantala Marcus

03.02.2021 Talousarvioaloite, Korotus rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahoihin , Jalovaara Ville

03.02.2021 Ryhmäaloite, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmä, ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta, Ebeling Mika

03.02.2021 Valtuustoaloite, Lauttasaaren ala-asteen (Lauttasaarentie 50) liikenneturvallisuus, Hakola Juha

03.02.2021 Valtuustoaloite, Ilmastohaitallisesta ulkomainonnasta vapaa kaupunkitila, Kivelä Mai

03.02.2021 Valtuustoaloite, ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittäminen, Biaudet Eva

20.01.2021 Talousarvioaloite, Lastensuojelun perhehoidon palkkiot Helsingissä naapurikaupunkien tasolle , Jalovaara Ville

20.01.2021 Valtuustoaloite, Leikosaarentien liikenneturvallisuus Vuosaaren Aurinkolahdessa , Jalovaara Ville

20.01.2021 Valtuustoaloite, Aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi , Malin Petra

20.01.2021 Valtuustoaloite, Hyönteishotellit kaupungin puistoihin, Vuorjoki Anna

20.01.2021 Ryhmäaloite, Avoin Puolue, Lainsäädäntöaloite kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä, Pennanen Petrus

20.01.2021 Valtuustoaloite, Suunnitelma kevyen liikenteen sillan toteuttamiseksi Kalasataman Nihdistä Tervasaareen, Pajunen Jenni

20.01.2021 Valtuustoaloite, Malmin lentokenttäalueen kaupungille kohdistuvien esirakentamisen kustannusten tarkistaminen, Vepsä Sinikka

20.01.2021 Valtuustoaloite, hiekoituksen vähentäminen asuinalueilla, Nuorteva Johanna



04.01.2021 09:08

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.