Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloitteet

Selaa aloitteita ↓

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Jos aloitteessa on vähintään 25 valtuutetun allekirjoitus aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus ja vastaus käsitellään kaupunginvaltuustossa. Jos aloitteessa on vähemmän allekirjoittajia, aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta sen mukaan, kenen toimivaltaan tai alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluvat. Kaupunginhallitus vastaa myös aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai käsittelevät useamman toimialan asioita.  

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloitteen avulla valtuustoryhmä voi nostaa erityiseksi kokemansa aiheen valtuuston käsittelyyn. Siinä ei ole allekirjoitusrajoja, kuten tavallisessa valtuutetun aloitteessa, joten pienetkin valtuustoryhmät saavat ryhmäaloitteen kautta aloitteeseen annetun vastauksen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuustoryhmä voi tehdä kahdeksan ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteeseen annetut vastaukset tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Talousarvioaloite

Valtuutetun aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, on talousarvioaloite. Siihen kaupunginhallitus vastaa kyseisen vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtuusto käsittelee vastauksia päättäessään talousarviosta. Talousarvioaloitteessa ei ole allekirjoitusrajaa.  

Aloitteet vuosittain

15.03.2023 Valtuustoaloite, Vuosaaren ja Rastilan metroasemien roska-astioiden uusimisesta, Jalovaara Ville

15.03.2023 Valtuustoaloite, saamelaislasten ja romanilasten hyvinvointi ja oikeudet, Malin Petra

15.03.2023 Talousarvioaloite, talousarvio varhaiskasvatuksen tilapaikkojen täyttämisestä, Malin Petra

15.03.2023 Valtuustoaloite, Helsingin varhaiskasvatuksen tilamitoituksen väljentäminen, Holopainen Mari

15.03.2023 Valtuustoaloite, aloitteiden määrärahakäytäntö, Arajärvi Pentti

15.03.2023 Valtuustoaloite, perusterveydenhuollon hoidon jatkuvuus kuntoon ja omahoitaja jokaiselle, Vanhanen Reetta

15.03.2023 Ryhmäaloite / Sosiaalidemokraattinen puolue, nuorten hyvinvointipalveluiden saatavuus turvattava

01.03.2023 Ryhmäaloite / RKP, asuntojen energikulutus - Gruppmotion / SFP, bostädernas energiförbruknig

01.03.2023 Valtuustoaloite, sähköautojen latauspalveluoperaattorin valinnan vapauttaminen, Saxberg Mirita

01.03.2023 Valtuustoaloite, Vihdintien-Kaupintien raitiotien tarpeellisuus uudelleen harkittavaksi, Kaleva Atte

01.03.2023 Valtuustoaloite, turvataan vapaakäyttövuorot liikuntakäytössä olevilla kentillä ja tiedotetaan niistä, Miettinen Nina

01.03.2023 Valtuustoaloite, julkisen liikenteen lipunhintojen alentaminen määräaikaisen 0% alvin johdosta, Kolehmainen Laura

01.03.2023 Valtuustoaloite, puistojen kaappaamisesta muuhun kuin kaavanmukaiseen virkistyskäyttöön poikkeusluvilla luovuttava, Kolehmainen Laura

15.02.2023 Ryhmäaloite / Vihreät, ratkaisuja varhaiskasvatuksen kriisiin

15.02.2023 Valtuustoaloite, laajennetaan Sipoonkorven kansallispuistoa, Pasanen Amanda

15.02.2023 Valtuustoaloite, Wilma-järjestelmään samat toiminnallisuudet ruotsinkielisille oppilaille, Grotenfelt Nora

15.02.2023 Valtuustoaloite, Karhupuiston kioskipaikan kilpailutuksessa suosittava yöaikaan ovensa auki pitäviä yrittäjiä, Pitkänen Tuulia

15.02.2023 Valtuustoaloite, 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhla, Castrén Maaret

01.02.2023 Valtuustoaloite, uusia kaupunkipyöräasemia Vuosaaren satamaan, Jalovaara Ville

01.02.2023 Talousarvioaloite, terveydenhuollon palvelupiste Meri-Rastilan ostoskeskukseen, Jalovaara Ville

01.02.2023 Valtuustoaloite, käytäntöjä S2-opetukseen ohjaamisessa on arvioitava uudelleen, Yanar Ozan

18.01.2023 Valtuustoaloite, liikenneturvallinen ja ympäristöystävällinen väistötila Heteniityn koululle, Jalovaara Ville

18.01.2023 Valtuustoaloite, Kahvikorttelin liikenneturvallisuuden parantaminen Vuosaaressa, Jalovaara Ville

18.01.2023 Valtuustoaloite, Senaatintorista pysyvä tapahtuma-alue, Iskanius Anniina

18.01.2023 Valtuustoaloite, kuntoutuspsykoterapiasta taloudellisesti saavutettavampaa helsinkiläisille, Hiltunen Titta

18.01.2023 Valtuustoaloite, Kivikon lopetettavan hiihtohallin muuttaminen muuhun urheilukäyttöön, Tuomi-Nikula Tuomas

18.01.2023 Valtuustoaloite, lopetettava vanhojen puiden kaataminen ja korvaaminen uusilla taimilla rakennushankkeiden yhteydessä, Kolehmainen Laura31.05.2022 09:20

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.