Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloitteet

Selaa aloitteita ↓

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Jos aloitteessa on vähintään 25 valtuutetun allekirjoitus aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus ja vastaus käsitellään kaupunginvaltuustossa. Jos aloitteessa on vähemmän allekirjoittajia, aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta sen mukaan, kenen toimivaltaan tai alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluvat. Kaupunginhallitus vastaa myös aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai käsittelevät useamman toimialan asioita.  

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloitteen avulla valtuustoryhmä voi nostaa erityiseksi kokemansa aiheen valtuuston käsittelyyn. Siinä ei ole allekirjoitusrajoja, kuten tavallisessa valtuutetun aloitteessa, joten pienetkin valtuustoryhmät saavat ryhmäaloitteen kautta aloitteeseen annetun vastauksen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuustoryhmä voi tehdä kahdeksan ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteeseen annetut vastaukset tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Talousarvioaloite

Valtuutetun aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, on talousarvioaloite. Siihen kaupunginhallitus vastaa kyseisen vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtuusto käsittelee vastauksia päättäessään talousarviosta. Talousarvioaloitteessa ei ole allekirjoitusrajaa.  

Aloitteet vuosittain

07.12.2022 Valtuustoaloite, gerontologisia sairaanhoitajia terveysasemille, Muurinen Seija

07.12.2022 Valtuustoaloite, monipuoliset uintimahdollisuudet Jätkäsaareen, Holopainen Mari

07.12.2022 Valtuustoaloite, tukihenkilö päihderiippuvaiselle - matalan kynnyksen keskusteluavun kokeilu osana päihdehoitoa, Alametsä Alviina

07.12.2022 Valtuustoaloite, Palveluverkko-oppaita Helsinkiin, Nuorteva Johanna

07.12.2022 Valtuustoaloite, nuorten ongelmien ja väkivaltaisuuksien eskaloitumisen ennaltaehkäisy, Majok Ajak

23.11.2022 Valtuustoaloite, Vuosaaren Isonvillasaarentien liikenneturvallisuus, Jalovaara Ville

23.11.2022 Valtuustoaloite, äänimerkit liikennevaloihin esteettömyyden parantamiseksi, Holopainen Mari

23.11.2022 Valtuustoaloite, imetysmyönteisyyttä työpaikoille, Vanhanen Reetta

23.11.2022 Valtuustoaloite, Lenininpuisto nimettävä uudelleen, Meri Otto

23.11.2022 Valtuustoaloite, Helenin pitää siirtää kantaverkkomaksualennus asiakkailleen, Heinäluoma Eveliina

23.11.2022 Valtuustoaloite, lumen säilytys hiihtolatuja varten, Nuorteva Johanna

23.11.2022 Valtuustoaloite, Esplanadin katujärjestelyt, Korpinen Laura

16.11.2022 Valtuustoaloite, Aloite kaupunkilaavuista ja nuotiopaikoista, Korkkula Vesa

16.11.2022 Valtuustoaloite, Vähäpäästöiseen liikenteeseen kannustaminen, Strandén Juhani

16.11.2022 Valtuustoaloite, Helsingin rahankäytön avoimuuden lisääminen, Kärkkäinen Eeva

02.11.2022 Ryhmäaloite / Vihreät, Helsingistä paras kaupunki oppia työssä

26.10.2022 Valtuustoaloite, lisää roskakoreja Vuosaareen, Jalovaara Ville

26.10.2022 Valtuustoaloite, meluaita Herttoniemeen, Jalovaara Ville

26.10.2022 Valtuustoaloite, Hämeentie ajoneuvoliikenteen käyttöön Hakaniemen silta- ym. töiden ajaksi, Raatikainen Mika

26.10.2022 Valtuustoaloite, Yksityisautoilun huomioiminen Helsinkiä suunniteltaessa ja kaavoitettaessa, Korpinen Laura

26.10.2022 Valtuustoaloite, Koillis-Helsingin liikenneturvallisuuden parantaminen, Karhumaa Anna

26.10.2022 Valtuustoaloite, anonyymi ilmoituskanava oppilaille ilmoittaa opettajien epäasiallisesta käytöksestä tai ahdistelusta, Lemström Anna

05.10.2022 Valtuustoaloite, Nordenskiöldin aukion lippakioskin siirtäminen Linnankosken puistoon, Chydenius Jussi

05.10.2022 Valtuustoaloite, Korvaushoidon hallittu alasajo, Järvinen Jukka

05.10.2022 Valtuustoaloite, apuvälineiden palautusta on sujuvoitettava, Lindgren Minna

21.09.2022 Valtuustoaloite, Valimon itäreunan rakentaminen, Kivekäs Otso

21.09.2022 Valtuustoaloite, Helsingin kaupunkikonsernin talousarvion tekeminen, Harkimo Joel

21.09.2022 Valtuustoaloite, pelastautumisportaat mattolaitureihin, Gebhard Elisa

21.09.2022 Valtuustoaloite, ikääntyvät vieraskieliset, Helal Fardoos

07.09.2022 Valtuustoaloite, Palkanlisän maksaminen tarveperustaista määrärahaa saavien koulujen päteville opettajille, Korpinen Sini

07.09.2022 Valtuustoaloite, Puhelinten ja älylaitteiden latauspisteitä nuorille, Sauri Pekka

24.08.2022 Valtuustoaloite, lasten luontokosketuksen lisääminen varhaiskasvatuksessa, Kari Emma

24.08.2022 Valtuustoaloite, Porslahdentien liikenneturvallisuus, Jalovaara Ville

24.08.2022 Ryhmäaloite, ps, Helsingin pito- ja vetovoimaan vaikuttavat tekijät ja mahdolliset toimenpiteet, Rantanen Mari

24.08.2022 Valtuustoaloite, Puistolan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, koulutu, Vepsä Sinikka

22.06.2022 Valtuustoaloite, liikenneturvallinen matala kasvillisuus kiertoliittymissä, Asko-Seljavaara Sirpa

22.06.2022 Valtuustoaloite, Kruunuvuoren Öljysäiliö 468:n kulttuurikäytön vahvistaminen, Rantanen Tuomas

22.06.2022 Valtuustoaloite, Lasten ja nuorten suojaaminen UV-säteilyltä kaupungin palveluissa, Malin Petra

22.06.2022 Valtuustoaloite, periaate kadun reunaan rakentamisesta, Kivekäs Otso

22.06.2022 Valtuustoaloite, kaupungin työntekijöiden viivästyneen palkanmaksun hyvittäminen, Sydänmaa Johanna

22.06.2022 Talousarvioaloite, Palomiesten palkkaohjelma, Rantanen Mari

22.06.2022 Talousarvioaloite, vammaisten tilapäishoidon lisääminen, Rantanen Mari

22.06.2022 Talousarvioaloite, Omaishoitajien vapaat maksuttomiksi, Rantanen Mari

22.06.2022 Valtuustoaloite, lisää kasvisruokaa leikkipuistoruokailuun, Vanhanen Reetta

22.06.2022 Valtuustoaloite, parannetaan päihdepalveluiden saatavuutta ja hoitopolkuja, Haglund Mia

22.06.2022 Valtuustoaloite, Huumekuolemien ja muiden päihdehaittojen vähentämisstrategia, Thomas Coel

22.06.2022 Valtuustoaloite, omaishoidon helpottaminen vakituisella vapaa-ajanpaikkakunnalla, Ahde Hilkka

22.06.2022 Valtuustoaloite, Naisten uimavuoro Itäkeskuksen uimahalliin, Ahmed Mahad

22.06.2022 Valtuustoaloite, Sote-palveluiden tuotantokustannusten määrittämisestä, avoimuudesta ja vertailtavuudesta, Sarkomaa Sari

22.06.2022 Valtuustoaloite, Ehkäistään koulutuksen eriytymistä lisäämällä tietoa kouluvalinnoista, Pulkkinen Suvi

22.06.2022 Valtuustoaloite, lisää luonnonkasveja puistoihin ja istutuksiin, Rossi Saana

15.06.2022 Valtuustoaloite, Hesperian esplanadin puisto on perusparannettava, Niiranen Matti

15.06.2022 Valtuustoaloite, Helsingin kaupunki mukaan Mielenturvaa-verkostoon, Alametsä Alviina

15.06.2022 Ryhmäaloite / Sosiaalidemokraattinen puolue, kaupungin laadittava säännöt sähköpotkulaudoille Helsingissä

15.06.2022 Valtuustoaloite, Helsingin luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaaminen vuoteen 2030 mennessä, Pasanen Amanda

15.06.2022 Valtuustoaloite, Polttomoottorien rajoittaminen Helsingin keskustan alueella, Tuominen Aino

15.06.2022 Valtuustoaloite, Merikylpylä ja hyvinvointikeidas Hanasaareen, Hagman Oona

01.06.2022 Valtuustoaloite, Aurinkolahden liikenneturvallisuuden parantaminen , Jalovaara Ville

01.06.2022 Ryhmäaloite / Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, aloite hammashoidon parantamisesta

01.06.2022 Valtuustoaloite, oppilashuollon henkilöstön pääsy koulujen käyttämään Wilma-järjestelmään, Nuorteva Johanna

01.06.2022 Valtuustoaloite, Loppu autoilulle Hyväntoivonpuistossa, Borgarsdottir Sandelin Silja

01.06.2022 Valtuustoaloite, Tehtaankatu nimettävä uudelleen Zelenskyinkaduksi, Pajula Matias

01.06.2022 Valtuustoaloite, vaakunat Helsingin kaupunginosille, Pajula Matias

01.06.2022 Valtuustoaloite, nousevat ajoesteet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille, Pajula Matias

01.06.2022 Valtuustoaloite, 24h metro -selvitys, Thomas Coel

18.05.2022 Talousarvioaloite, lastenvalvojien palveluiden turvaaminen ja jonojen lyhentäminen, Honkasalo Veronika

18.05.2022 Valtuustoaloite, selvitetään Helsingin valmistavan opetuksen toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita, Nuorteva Johanna

18.05.2022 Talousarvioaloite, määräaikaisten opettajien kesäloman palkka, Koskela Minja

18.05.2022 Valtuustoaloite, kouluruoka kasvipohjaiseksi, Kauppila Elina

18.05.2022 Talousarvioaloite, lisää tuetun asumisen paikkoja asunnottomille, Kauppila Elina

18.05.2022 Valtuustoaloite, Nuorten kulttuuripassi Helsinkiin, Lindgren Minna

18.05.2022 Valtuustoaloite, lapsiparkkitoiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa, Kärkkäinen Eeva

27.04.2022 Talousarvioaloite, jääurheilun harrastamisen tuen lisääminen, Bogomoloff Harry

27.04.2022 Valtuustoaloite, Herttoniemen metroaseman kunnostaminen, Saxberg Mirita

27.04.2022 Valtuustoaloite, sote-palveluiden palvelusetelien arvon tarkistaminen, Saxberg Mirita

27.04.2022 Valtuustoaloite, selvitys vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun saamisesta, Koskela Minja

27.04.2022 Valtuustoaloite, monimuotoisuus- ja ilmastovaikutusarvioinnin täsmentämisestä, Kauppila Elina

13.04.2022 Valtuustoaloite, Helsingin sisäinen vesiliikenne HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä, Karhuvaara Arja

13.04.2022 Valtuustoaloite, nimikkopuu kaupunkilaiselle, Arajärvi Pentti

13.04.2022 Valtuustoaloite, Helsingin omistaman Työterveys in-house-yhtiön perustaminen, Vepsä Sinikka

13.04.2022 Valtuustoaloite, Kivikon metsä luonnonsuojelualueeksi, Hjelt Jenni

13.04.2022 Ryhmäaloite / Vasemmistoliitto, Helsingin henkilöstöpula ratkaistava

13.04.2022 Valtuustoaloite, Helsingin kaikki yläkoulut mukaan Urhean yläkoulutoimintaan liikuntalähikouluksi, Makkonen Teija

13.04.2022 Valtuustoaloite, maksuttomat liikuntapalvelut senioreille, Ahde Hilkka

13.04.2022 Valtuustoaloite, Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien lehmukset säilytettävä, Korpinen Laura

13.04.2022 Valtuustoaloite, äänestyspaikkojen ja - aktiivisuuden lisääminen, Ahmed Mahad

13.04.2022 Valtuustoaloite, kävelyalueet koulujen ympärille koulumatkan turvallisuuden ja pihan viihtyisyyden parantamiseksi, Tuominen Aino

30.03.2022 Ryhmäaloite / Keskusta, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen

30.03.2022 Talousarvioaloite, lumensulatus- ja puhdistuslaitteiden hankinta, Asko-Seljavaara Sirpa

30.03.2022 Valtuustoaloite, tekojääkenttä Tapulikaupungin liikuntapuistoon, Muttilainen Sami

30.03.2022 Ryhmäaloite / Vihreät, ikääntyneiden neuvolatoimintaa seniorikeskuksiin

30.03.2022 Ryhmäaloite / Vihreät, venäläisestä fossiilienergiasta irtautumiseksi

30.03.2022 Valtuustoaloite, Kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistaminen, Pennanen Petrus

30.03.2022 Valtuustoaloite, leikkipuistojen kesätoiminnan kehittäminen ja yhdenvertaisuus, Hagman Sandra

30.03.2022 Valtuustoaloite, ennakoidaan paremmin kasvatuksen ja koulutuksen paikkatarpeita uudella digitaalisella työkalulla, Apter Ted

30.03.2022 Valtuustoaloite, Metroasematunnelien harmaat seinät elävöitettävä värillä - metroasemille lisää positiivista tunnelma, Sohrabi Seida

30.03.2022 Valtuustoaloite, integraatio ruotsinkielisellä puolella, Grotenfelt Nora

30.03.2022 Ryhmäaloite / Kokoomus, turvallisuusympäristön muutokset edellyttävät toimia varautumisen vahvistamiseksi

30.03.2022 Valtuustoaloite, äänestyspaikkojen ja - aktiivisuuden lisäämisestä, Ahmed Mahad

30.03.2022 Valtuustoaloite, Keskenmenon saaneella oltava aina oikeus yhteen neuvolakäyntiin, Korpinen Sini

16.03.2022 Valtuustoaloite, luovutaan ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin tilaisuuksissa, Asko-Seljavaara Sirpa

16.03.2022 Valtuustoaloite, lelulaatikoita leikkipaikoille, Chydenius Jussi

16.03.2022 Valtuustoaloite, kuinka Helsinki eliminoi c-hepatiitin 2030 mennessä?, Heinäluoma Eveliina

16.03.2022 Valtuustoaloite, riippumaton selvitys ja sanktiojärjestelmän luominen katujen kunnossapitoon, Iskanius Anniina

16.03.2022 Valtuustoaloite, Rollaattorin kanssa matkustaminen maksuttomaksi, Kauppila Elina

16.03.2022 Valtuustoaloite, Selvitetään terveysasemapalvelujen ulkoistamista myös Vuosaaren terveysasemalla, Vierunen Maarit

02.03.2022 Valtuustoaloite, Yksityisten ilotulitteiden käytön kieltäminen Helsingin kantakaupungin alueella., Asko-Seljavaara Sirpa

02.03.2022 Talousarvioaloite, tekojääkenttä Tapulikaupungin liikuntapuistoon, Muttilainen Sami

02.03.2022 Talousarvioaloite, Harjun nuorisotalon peruskorjauksesta, Muttilainen Sami

02.03.2022 Valtuustoaloite, lasten leikkipuisto hävikkiruuan jakaminen aikuisille, Muttilainen Sami

02.03.2022 Valtuustoaloite, Työryhmä määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia toimia, Muurinen Seija

02.03.2022 Talousarvioaloite, wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuorinniemen uimarannalle, Rantanen Tuomas

02.03.2022 Valtuustoaloite, Helsingin on tuettava sotiemme veteraanien perinnön vaalimista, Niiranen Matti

02.03.2022 Talousarvioaloite, Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantaminen ja kolmiportaisen tuen turvaaminen, Malin Petra

02.03.2022 Talousarvioaloite, varhaiskasvatuksen suunnittelutuntien huomioimiseksi, Holopainen Mari

02.03.2022 Talousarvioaloite, Kalasataman kirjaston suunnittelusta, Holopainen Mari

02.03.2022 Talousarvioaloite, Ecologists at Risk turvaresidenssitoiminnan aloittaminen, Wallgren Thomas

02.03.2022 Talousarvioaloite, globaali vastuu Helsingissä, Wallgren Thomas

02.03.2022 Talousarvioaloite, liikunnan laitosavustusten nostaminen, Sydänmaa Johanna

02.03.2022 Talousarvioaloite, Kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3 -vuotiaille, Ebeling Mika

02.03.2022 Valtuustoaloite, Kiovasta Helsingin ystävyyskaupunki, Ebeling Mika

02.03.2022 Talousarvioaloite, kotihoidon tuen kuntalisän palauttaminen 1-2-vuotiaille lapsille, Peltokorpi Terhi

02.03.2022 Talousarvioaloite, Tukiperhetoiminnan matkakulukorvaus, Hakola Juha

02.03.2022 Talousarvioaloite, kouluterveydenhoitajien lisääminen kouluterveydenhuoltoon, Vepsä Sinikka

02.03.2022 Talousarvioaloite, Koillis-Helsingin liikenneturvallisuuden parantaminen, Vepsä Sinikka

02.03.2022 Talousarvioaloite, lähihoitajien oppisopimuspaikkojen lisääminen vanhuspalveluihin, Vepsä Sinikka

02.03.2022 Valtuustoaloite, vaihdevuosineuvontatoimintaa Helsinkiin - Motion, klimakterierådgivningsverksamhet Till Helsingfors, Biaudet Eva

02.03.2022 Talousarvioaloite, Aloite iäkkään henkilön kuljetustuen laajentamisesta 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa, Nuorteva Johanna

02.03.2022 Talousarvioaloite, oppisopimusopiskelupaikkojen lisäys varhaiskasvatukseen ja terveydenhuoltoon, Nuorteva Johanna

02.03.2022 Talousarvioaloite, varhaiskasvatuksen mitoituksen määrittelyn muuttaminen ja tarvittavan lisähenkilöstön palkkaus, Nuorteva Johanna

02.03.2022 Talousarvioaloite, ulkokuntosalien suunnitelma, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin , Nygård-Peltola Mia

02.03.2022 Talousarvioaloite, jalkakäytävien puhtaanapito , Nygård-Peltola Mia

02.03.2022 Talousarvioaloite, Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tarve ydinkeskustassa arvioitava , Nygård-Peltola Mia

02.03.2022 Talousarvioaloite, palvelusetelin arvon määritys ja tarkistus henkilökohtaista apua järjestettäessä, Ahde Hilkka

02.03.2022 Talousarvioaloite, rintasyöpäseulontojen ulottaminen 70-74 -vuotiaisiin, Ahde Hilkka

02.03.2022 Valtuustoaloite, Maksuttomat liikuntapalvelut omaishoitajille, Ahde Hilkka

02.03.2022 Talousarvioaloite, Talousarvioaloite automaattisesta liikenneturvallisuusvalvonnasta Oulunkyläntiellä, Harakka Timo

02.03.2022 Talousarvioaloite, automaattinen liikenneturvallisuusvalvonta Oulunkyläntielle, Harakka Timo

02.03.2022 Valtuustoaloite, Välipalan tarjoaminen oppilaille, joiden tunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia, Grotenfelt Nora

16.02.2022 Talousarvioaloite, oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisääminen, Korkkula Vesa

16.02.2022 Talousarvioaloite, lukion opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi, Korkkula Vesa

16.02.2022 Talousarvioaloite, ammatillisen koulutuksen resurssoinnin parantamiseksi, Korkkula Vesa

16.02.2022 Talousarvioaloite, lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä, Korkkula Vesa

16.02.2022 Talousarvioaloite, kauramaidon tarjoamisesta päiväkodeissa ja kouluissa, Vanhanen Reetta

16.02.2022 Talousarvioaloite, säänmukaiset ulkovaatteet ja jalkineet varhaiskasvatuksen työntekijöille, Iskanius Anniina

16.02.2022 Valtuustoaloite, Frisbeegolfrata Malmin entiselle lentokentälle, Tuomi-Nikula Tuomas

16.02.2022 Valtuustoaloite, Luonnonvaraisten eläinten auttamista jatkettava , Kauppila Elina

02.02.2022 Talousarvioaloite, yleisö-wc Katajanokan jalkapallokentän lähelle, Muurinen Seija

02.02.2022 Valtuustoaloite, liikennevalot Gustav Pauligintien ja Vuotien risteykseen, Jalovaara Ville

02.02.2022 Valtuustoaloite, päiväkotien ja koulujen pihojen kilpailutuksessa huomio laatuun ja laatupoikkeamista sanktiot, Pakarinen Pia

02.02.2022 Valtuustoaloite, monikielinen Helsinki: englannin kielellä pärjäämistä on helpotettava Helsingissä, Alametsä Alviina

19.01.2022 Valtuustoaloite, Kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovia seinälaattoja Helsinkiin, Kolbe Laura

19.01.2022 Talousarvioaloite, tekojäärata Vuosaareen 2023, Jalovaara Ville

19.01.2022 Talousarvioaloite, terveydenhoidon resurssipula Vuosaaressa korjataan 2023, Jalovaara Ville

19.01.2022 Valtuustoaloite, Talin Puistotien Talinlehdon urheilukenttä talvikausina luistelukentäksi, Kopra Pia

19.01.2022 Valtuustoaloite, mielenterveysambulanssi Helsinkiin, Alametsä Alviina

19.01.2022 Ryhmäaloite / SDP, perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonot purettava, Heinäluoma Eveliina

19.01.2022 Valtuustoaloite, Valtuuston hybridikokousten palauttaminen, Iskanius Anniina31.05.2022 09:20

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.