Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloitteet

Selaa aloitteita ↓

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Jos aloitteessa on vähintään 25 valtuutetun allekirjoitus aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus ja vastaus käsitellään kaupunginvaltuustossa. Jos aloitteessa on vähemmän allekirjoittajia, aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta sen mukaan, kenen toimivaltaan tai alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluvat. Kaupunginhallitus vastaa myös aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai käsittelevät useamman toimialan asioita.  

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloitteen avulla valtuustoryhmä voi nostaa erityiseksi kokemansa aiheen valtuuston käsittelyyn. Siinä ei ole allekirjoitusrajoja, kuten tavallisessa valtuutetun aloitteessa, joten pienetkin valtuustoryhmät saavat ryhmäaloitteen kautta aloitteeseen annetun vastauksen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuustoryhmä voi tehdä kahdeksan ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteeseen annetut vastaukset tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Talousarvioaloite

Valtuutetun aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, on talousarvioaloite. Siihen kaupunginhallitus vastaa kyseisen vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtuusto käsittelee vastauksia päättäessään talousarviosta. Talousarvioaloitteessa ei ole allekirjoitusrajaa.  

Aloitteet vuosittain

08.12.2021 Valtuustoaloite, fysioterapeutit kouluille osaksi kouluterveydenhoitoa ja oppimisterveyttä, Karhuvaara Arja

08.12.2021 Valtuustoaloite, Vuosaaren Kartanon urheilupuiston pysäköintialueen yöllinen rauhoittaminen, Jalovaara Ville

08.12.2021 Talousarvioaloite, Vartioharjun leikki- ja pelipaikka, Jalovaara Ville

08.12.2021 Talousarvioaloite, Auringonpilkun koulun ulkoasun kunnostaminen, Jalovaara Ville

08.12.2021 Valtuustoaloite, kotihoidon lääkärikäynnit maksuttomiksi, Ahde Hilkka

08.12.2021 Valtuustoaloite, rintasyövän seulonta 74 ikävuoteen asti, Ahde Hilkka

08.12.2021 Valtuustoaloite, Malmin lentokentän kiitoradan avaaminen lentotoiminnalle , Korpinen Laura

24.11.2021 Valtuustoaloite, ulkoliikuntapaikka, Järvinen Jukka

24.11.2021 Valtuustoaloite, pystysuuntainen robottipysäköinti parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle, Pennanen Petrus

24.11.2021 Valtuustoaloite, Seurasaaren uimala-alueen saunahankkeen peruminen , Vepsä Sinikka

24.11.2021 Valtuustoaloite, jalkapallohallin rakentaminen Tapulikaupungin liikuntapuistoon, Makkonen Teija

24.11.2021 Valtuustoaloite, simultaanitulkkaus kaupunginvaltuustoon, Thomas Coel

10.11.2021 Valtuustoaloite, luvallinen maalauspaikka Käpylän liikuntapuiston yhteyteen, Tuomi-Nikula Tuomas

03.11.2021 Valtuustoaloite, skeittipuistojen kunnostuksen tarve Helsingissä, Korkkula Vesa

03.11.2021 Valtuustoaloite, Lisää frisbeegolfratoja Helsinkiin, Chydenius Jussi

03.11.2021 Valtuustoaloite, Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu, Sohrabi Seida

03.11.2021 Valtuustoaloite, Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistaminen kaavoitus- ja esirakentamisaikana, Karinoja Erkki

13.10.2021 Valtuustoaloite, Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden uudelleenarviointi, Pakarinen Pia

13.10.2021 Valtuustoaloite, Kaupallispainotteisen lukion saaminen Helsinkiin, Laaksonen Heimo

13.10.2021 Valtuustoaloite, Lelulaatikoita leikkipuistoihin, Chydenius Jussi

13.10.2021 Valtuustoaloite, katujen nimeäminen Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan, Rantanen Mari

13.10.2021 Talousarvioaloite, Lasten jääliikuntaan lisää tukea, Bogomoloff Harry

13.10.2021 Valtuustoaloite, Stansvikinkallion metsän suojelu ja asemakaavan muutos, Saxberg Mirita

13.10.2021 Valtuustoaloite, Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu, Sohrabi Seida

13.10.2021 Valtuustoaloite, Roska- ja jäteastioita on lisättävä kaupungissamme, Sohrabi Seida

06.10.2021 Valtuustoaloite, Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta, Kari Emma

06.10.2021 Valtuustoaloite, Vesiliikennettä Hakaniemestä kehitettävä avoveden aikana työmatkaliikenteenä, Karhuvaara Arja

06.10.2021 Valtuustoaloite, pienveneilyn helpottaminen osana merellistä strategiaa, Pennanen Petrus

06.10.2021 Valtuustoaloite, Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentaminen, Kopra Pia

06.10.2021 Valtuustoaloite, Kierrätyspisteitä lisättävä erityisesti pientaloalueille, Pajula Matias

06.10.2021 Valtuustoaloite, lähetekäytäntöjen sujuvoittaminen nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi, Koskela Minja

06.10.2021 Valtuustoaloite, lisää yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä Helsinkiin, Miettinen Nina Katariina

22.09.2021 Valtuustoaloite, Stansvikin kaavan muuttaminen, Arhinmäki Paavo

22.09.2021 Valtuustoaloite, liikenneturvallisuuden parantaminen paikoissa joissa bussipysäkit ja pyöräkaistat ovat lähekkäin - Motion, förbättrad trafiksäkerhet där busshållplatser och cykelfiler ligger nära varandra, Månsson Björn

22.09.2021 Valtuustoaloite, asemakaavoituksen käynnistäminen uudelleen Stansvikinkallion osalta, Pasanen Amanda

22.09.2021 Valtuustoaloite, Sukupuolivaikutusten arviointi osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta, Koskela Minja

08.09.2021 Valtuustoaloite, oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttäminen KASKOn toimialalla Sote-uudistuksen jälkeenkin, Pakarinen Pia

08.09.2021 Valtuustoaloite, viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyöräteille, Iskanius Anniina

25.08.2021 Valtuustoaloite, yökaupunginosan tai -korttelien perustaminen, Holopainen Mari

02.08.2021 Valtuustoaloite, Sähköpotkulautojen ajonopeuden alentaminen Helsingin keskustassa, Pakarinen Pia

02.08.2021 Valtuustoaloite, Valtuustoaloite kantakaupungin 24 h -pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi, Meri Otto

02.08.2021 Valtuustoaloite, Sateenkaaritie Helsinkiin, Alametsä Alviina

23.06.2021 Valtuustoaloite, tutkimus- ja interventiohanke demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä, Honkasalo Veronika

23.06.2021 Valtuustoaloite, sähköpotkulautailun turvallisuuden ja kaupungin esteettömyyden parantamisesta, Malin Petra

23.06.2021 Valtuustoaloite, hidastetöyssyistä aiheutuvien ilmasto- ja terveysvaikutusten selvittämiseksi, Hyttinen Nuutti

23.06.2021 Ryhmäaloite / Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmä, koronasta eteenpäin

23.06.2021 Valtuustoaloite, Kaupunkikulttuurin keidas Etelä-Helsinkiin, Diarra Fatim

23.06.2021 Valtuustoaloite, Kuplahalli Laajasalon liikuntapuistoon talviharjoittelua varten, Saxberg Mirita

23.06.2021 Valtuustoaloite, Yhteisiä työskentelytiloja kaupunkilaisille, Aro Katju

23.06.2021 Valtuustoaloite, Helsingille nimikkoniittylajitelma, Aro Katju

23.06.2021 Valtuustoaloite, kaikille saavutettavia kaupunkikalusteita Helsinkiin, Aro Katju

23.06.2021 Valtuustoaloite, vaikeavammaisten yli 65-vuotiaiden maksusitoumuksen korvaaminen täysimääräisesti, Strandén Juhani

23.06.2021 Valtuustoaloite, Puu-Käpylän pyörävarastot, Strandén Juhani

23.06.2021 Valtuustoaloite, Hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottaminen, Strandén Juhani

23.06.2021 Valtuustoaloite, laittomasti maassa olevien ja hätämajoituksessa olevien palauttaminen takaisin lähtömaihinsa, Strandén Juhani

23.06.2021 Valtuustoaloite, kaupungin on kiellettävä kerjääminen ja luvaton kaupustelu omistamillaan alueillaan, Strandén Juhani

23.06.2021 Valtuustoaloite, Uimaranta Kallioon, tilan vapautuessa hiilivoimalalta, Alametsä Alviina

23.06.2021 Valtuustoaloite, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus koulussa - Motion, införandet av undervisning i känslor och växelverkan i skolan, Finne-Elonen Laura

23.06.2021 Valtuustoaloite, Vaihtoehto Topeliuksenkadun suunnitelluille raitiotieliikenteelle , Finne-Elonen Laura

16.06.2021 Valtuustoaloite, seniorikeskus Lauttasaareen, Asko-Seljavaara Sirpa

16.06.2021 Valtuustoaloite, ulkokoripallon harrastuksen mahdollisuuksien parantaminen, Korkkula Vesa

16.06.2021 Ryhmäaloite / Feministinen puolue, antirasistisen strategian laatimiseksi Helsingille

16.06.2021 Valtuustoaloite, turvallisen kokous- ja tapahtumatilan myöntäminen uiguurien ihmisoikeusliikkeelle, Alametsä Alviina

16.06.2021 Valtuustoaloite, liikennekilpien riittävästä korkeudesta, jotta kaupunki olisi turvallinen kaikille - Motion, om bättre höjd för vägskyltar, för att skapa en trygg stad för alla, Finne-Elonen Laura

02.06.2021 Valtuustoaloite, Aloite ATT:n suunnittelukilpailusta koskien ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohdetta, Rantanen Tuomas

02.06.2021 Valtuustoaloite, Vihreä lippu -ohjelmaan osallistumisen mahdollistaminen kouluille ja päiväkodeille, Holopainen Mari

02.06.2021 Valtuustoaloite, Kaupunkiviljelyn edistäminen, Wallgren Thomas

02.06.2021 Ryhmäaloite, kristillidemokraattien ja sinisten valtuustoryhmä etäopiskelu mahdollisuuksien hyödyntäminen koronanan jälkeen

02.06.2021 Valtuustoaloite, Vaikuttavaa päihdetyötä, Järvinen Jukka

02.06.2021 Valtuustoaloite, Helsingistä pinkki kaupunki, buustia kaupungin elinvoimaan ja kilpailukykyyn, Diarra Fatim

02.06.2021 Ryhmäaloite, ap, Kaupunki perheiden apuna: Palveluja koordinoiva kontaktihenkilö lapsiperheiden tukemiseen, Pennanen Petrus

02.06.2021 Valtuustoaloite, Valtuustoaloite purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämiseksi Helsingissä, Harjanne Atte

02.06.2021 Valtuustoaloite, Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki, Pasanen Amanda

02.06.2021 Valtuustoaloite, Kätilöiden työympäristöä on parannettava, Borgarsdottir Sandelin Silja

02.06.2021 Valtuustoaloite, Kansallinen lapsistrategia käyttöön Helsingissä, Saares Pauliina

19.05.2021 Valtuustoaloite, perhemyönteisyyden ja synnytyskokemusten parantaminen, Kari Emma

19.05.2021 Valtuustoaloite, Laituri Aurinkolahden uimarannalle , Jalovaara Ville

19.05.2021 Valtuustoaloite, kirsikkapuupuisto tai muu valittu kukkiva teema kaupunginosiin, Holopainen Mari

19.05.2021 Valtuustoaloite, Joukkoliikenteen kehittäminen maksuttomaksi, Arajärvi Pentti

19.05.2021 Valtuustoaloite, transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioiminen liputtamalla, Diarra Fatim

19.05.2021 Valtuustoaloite, loppu Israelin miehityksen tukemiselle, Said Ahmed Suldaan

05.05.2021 Valtuustoaloite, lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopuminen Helsingissä, Honkasalo Veronika

05.05.2021 Valtuustoaloite, Hernesaaren tapahtuma-alueiden ympäristömelua estävä rakentaminen, Karhuvaara Arja

05.05.2021 Valtuustoaloite, Kaupungin omistamien toimitilojen ja niiden pihapiirien aluettainen ylläpitohuolto-ohjelma , Karhuvaara Arja

05.05.2021 Valtuustoaloite, kaupungin ydinkeskustaan kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen, Karhuvaara Arja

05.05.2021 Valtuustoaloite, kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettiset periaatteet avustuksen saamisen edellytyksenä, Karhuvaara Arja

05.05.2021 Valtuustoaloite, Lapsille ja nuorille on laadittava digioppimisympäristön työkykykonsepti, Karhuvaara Arja

05.05.2021 Valtuustoaloite, Panttiröörejä kiinni roskiksiin ja katuvalotolppiin vahvistamaan Helsinkiä valkeana kaupunkina., Karhuvaara Arja

05.05.2021 Valtuustoaloite, Erikoissairaanhoitotason asiakkaiden ja toimintakyvyn aleneman omaavien diabeetikkojen sokerimittaus, Karhuvaara Arja

05.05.2021 Valtuustoaloite, paikallisrahaselvitys, Wallgren Thomas

05.05.2021 Valtuustoaloite, trans- ja muunsukupuolisten hoidon seuranta ja kehittäminen, Vuorjoki Anna

05.05.2021 Valtuustoaloite, raitiovaunulinja Jätkäsaaresta Bulevardin kautta - Motion, spårvagnslinje från Busholmen längs Bulevarden, Månsson Björn

05.05.2021 Valtuustoaloite, vetyliikenteen edistäminen Helsingissä, Hyttinen Nuutti

05.05.2021 Valtuustoaloite, häirintäyhteyskanava nuorille, Aro Katju

05.05.2021 Valtuustoaloite, Kaupungin tulee jatkossa lisätä liharuokien ja maitotuotteiden määrää opetus-ja vanhuspalveluissa, Strandén Juhani

05.05.2021 Valtuustoaloite, Merellinen tapahtumakeskus, Venemies Mauri

05.05.2021 Valtuustoaloite, Kohtuuhintaisuuden selkeyttäminen kaupungin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa, Haglund Mia

05.05.2021 Valtuustoaloite, yhtenäinen rantaraitti ja opastus Lauttasaareen, Hillman Perttu

21.04.2021 Valtuustoaloite, Aloite asukastalojen kehittämiseksi – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asukastalo, Rantanen Tuomas

21.04.2021 Valtuustoaloite, automaattisesta lattian laskeutumisesta busseissa - Motion, om automatisk golvsänkning i bussarna, Månsson Björn

21.04.2021 Valtuustoaloite, Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantaminen, Chydenius Jussi

21.04.2021 Ryhmäaloite, KD&Sin, täyden palvelun energiarenessanssista, Ebeling Mika

21.04.2021 Valtuustoaloite, heikoista jäistä varottavista kylteistä - Motion, om skyltning om svaga isar, Finne-Elonen Laura

31.03.2021 Valtuustoaloite, Etelä-Karjalan mallin hyödyntäminen lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa, Pakarinen Pia

31.03.2021 Valtuustoaloite, lasten oikeuksien puiston perustaminen Koskelaan, Pakarinen Pia

31.03.2021 Valtuustoaloite, julkisen kaupunkitilan tai reitin nimeäminen Jörn Donnerin muistoksi, Arajärvi Pentti

31.03.2021 Ryhmäaloite, ps, Asuntopolitiikan vaikutusarviointi, Raatikainen Mika

31.03.2021 Valtuustoaloite, kesäajan palveluita ja virkistysmahdollisuuksia Rajasaareen, Diarra Fatim

31.03.2021 Valtuustoaloite, lauttaliikenne Kruunuvuorenrannan laitureilta keskustaan nykyisten vesiliikennöitsijöiden kanssa, Saxberg Mirita

31.03.2021 Valtuustoaloite, yhden luukun periaate erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemiseen, Pennanen Petrus

31.03.2021 Ryhmäaloite / Sosiaalidemokraattinen puolue, Helsingille koronapandemian jälkeinen elpymisohjelma

17.03.2021 Valtuustoaloite, Kierrätyspiste Tapanilaan, Honkasalo Veronika

17.03.2021 Valtuustoaloite, kulttuurin koronatyöryhmän perustaminen ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekeminen, Rantanen Tuomas

17.03.2021 Valtuustoaloite, Yleinen talviuintipaikka Helsinkiin, Jalovaara Ville

17.03.2021 Valtuustoaloite, iltapäivähoidon turvaamisesta palveluiden väliin putoaville lapsille, Malin Petra

17.03.2021 Valtuustoaloite, Mahdollisuus ote-opetukseen myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille, Nuorteva Johanna

17.03.2021 Talousarvioaloite, varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen lisääminen - Bubgetmotion, öka löneanslagen inom småbarnspedagogiken, Harms-Aalto Martina

03.03.2021 Talousarvioaloite, Aluesuunnitelma Lauttasaareen., Asko-Seljavaara Sirpa

03.03.2021 Talousarvioaloite, 70- plus senioreille kertalippu puoleen hintaan, Asko-Seljavaara Sirpa

03.03.2021 Talousarvioaloite, Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjaus., Asko-Seljavaara Sirpa

03.03.2021 Valtuustoaloite, lapsi- ja senioripolku Keskuspuistoon, Asko-Seljavaara Sirpa

03.03.2021 Talousarvioaloite, vapaan kentän taiteilijoiden tukeminen koronakriisin yli, Honkasalo Veronika

03.03.2021 Talousarvioaloite, ääniteknikon palkkaaminen Maunulatalolle, Muttilainen Sami

03.03.2021 Talousarvioaloite, Vuotalon tekninen henkilökunta, Muttilainen Sami

03.03.2021 Talousarvioaloite, erityisuimakortin laajentaminen lymfedeemaa sairastaviin, Muttilainen Sami

03.03.2021 Talousarvioaloite, freelancerien ja kulttuuritoimijoiden tukeminen, Muttilainen Sami

03.03.2021 Talousarvioaloite, OHJAAMON RESURSSIEN LISÄÄMINEN, Muttilainen Sami

03.03.2021 Valtuustoaloite, Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulauttaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn, Muttilainen Sami

03.03.2021 Valtuustoaloite, freelancerien ja kulttuuritoimijoiden tukeminen poikkeusaikana, Muttilainen Sami

03.03.2021 Valtuustoaloite, Harjun nuorisotalon korjaus- ja käyttösuunnitelma, Muttilainen Sami

03.03.2021 Talousarvioaloite, Hoitohenkilöstön huomioiminen korona-epidemian aikana tehdystä työstä, Muurinen Seija

03.03.2021 Valtuustoaloite, Laajasalon lukion perustaminen uudelleen, Rantanen Tuomas

03.03.2021 Talousarvioaloite, Erikoissairaanhoitotason asiakkaiden ja toimintakyvyn aleneman omaavien diabeetikkojen sokerimittaus, Karhuvaara Arja

03.03.2021 Talousarvioaloite, liikennekaupunkitoiminta aktivoitava liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia, Karhuvaara Arja

03.03.2021 Talousarvioaloite, Ursinin kallioiden alue ja sen ikuinen tuli kunnostettava, Karhuvaara Arja

03.03.2021 Talousarvioaloite, Teatteritoimintaan soveltuvia kevyitä näyttämörakennelmia isoihin puistoihin, Karhuvaara Arja

03.03.2021 Talousarvioaloite, Vuosaaren pelastusaseman suunnittelu ja toteutus käynnistetään 2022 , Jalovaara Ville

03.03.2021 Talousarvioaloite, Padel-kenttä Vuosaareen, Jalovaara Ville

03.03.2021 Talousarvioaloite, Rekkaparkki Vuosaaren sataman läheisyyteen , Jalovaara Ville

03.03.2021 Talousarvioaloite, terveydenhoidon puutteet Vuosaaressa korjataan, Jalovaara Ville

03.03.2021 Talousarvioaloite, kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttaminen 1-2-vuotiaille, Malin Petra

03.03.2021 Talousarvioaloite, uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostaminen, Malin Petra

03.03.2021 Talousarvioaloite, perusopetuksen resurssien lisääminen ja leikkausten peruminen, Malin Petra

03.03.2021 Talousarvioaloite, Liikuntainvestointien kasvattaminen, Holopainen Mari

03.03.2021 Talousarvioaloite, avustus Luckan-yhdistykselle, tärkeä asukas- ja toimintatalo Helsingissä kaikenikäisille ihmisille, Wallgren Thomas

03.03.2021 Talousarvioaloite, globaalin vastuun edistäminen yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa, Wallgren Thomas

03.03.2021 Talousarvioaloite, Määrärahan osoittaminen koronan jälkihoito-ohjelmaan, jolla tuetaan lapsia ja nuoria, Arhinmäki Paavo

03.03.2021 Talousarvioaloite, Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelma, Arhinmäki Paavo

03.03.2021 Talousarvioaloite, opiskelu- ja työvalmentajien palkkaaminen Stadin ammatti- ja aikuisopistoon, Sydänmaa Johanna

03.03.2021 Talousarvioaloite, Kouluvalmentajien palkkaaminen Helsingin peruskouluihin, Sydänmaa Johanna

03.03.2021 Talousarvioaloite, Lähipäiväkoti-periaate käyttöön Helsingissä, Torsti Pilvi

03.03.2021 Talousarvioaloite, PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistaminen , Torsti Pilvi

03.03.2021 Talousarvioaloite, lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantaminen, Korkkula Vesa

03.03.2021 Talousarvioaloite, oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi, Korkkula Vesa

03.03.2021 Talousarvioaloite, lukioiden opintojaksotarjonnan parantaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen, Korkkula Vesa

03.03.2021 Talousarvioaloite, ensihoitajien, lähihoitajien ja palomiesten palkkauksen kohentamiseksi, Korkkula Vesa

03.03.2021 Talousarvioaloite, ammatillisen koulutuksen resurssien parantaminen, Korkkula Vesa

03.03.2021 Talousarvioaloite, lisämääräraha helsinkiläisten kulttuuri- ja taidealan freelancereiden tukemiseksi, Chydenius Jussi

03.03.2021 Talousarvioaloite, kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3 -vuotiaille, Ebeling Mika

03.03.2021 Talousarvioaloite, kotihoidon tuen kuntalisän palauttaminen 2-vuotiaaksi asti, Peltokorpi Terhi

03.03.2021 Ryhmäaloite / Keskusta, paikkariippumattoman työn mahdollistaminen

03.03.2021 Talousarvioaloite, Palomiesten palkkaohjelma, Rantanen Mari

03.03.2021 Talousarvioaloite, Omaishoitajien vapaapäivät maksuttomiksi, Rantanen Mari

03.03.2021 Talousarvioaloite, Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden lisääminen, Rantanen Mari

03.03.2021 Valtuustoaloite, Kotihoidon työntekijöiden liukastumisen esto jalkineilla, Rantanen Mari

03.03.2021 Talousarvioaloite, Käpylinna käyttöön, Järvinen Jukka

03.03.2021 Valtuustoaloite, maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin, Kivelä Mai

03.03.2021 Talousarvioaloite, Helsingin kaupungin hissiavustuksista luovuttava, Meri Otto

03.03.2021 Talousarvioaloite, Toimialoille laadittava konkreettiset säästökohdelistat, Meri Otto

03.03.2021 Talousarvioaloite, Helsinki-lisän maksaminen yksinhuoltajaperheelle, jossa on alle 1,5-vuotias lapsi, Saxberg Mirita

03.03.2021 Talousarvioaloite, Erillismäärärahan varaaminen vapaaehtoisten julkisenliikenteen matkakulujen ja aterian korvaamiseksi, Vepsä Sinikka

03.03.2021 Talousarvioaloite, Erillismäärärahan varaaminen kotihoidon asiakkaiden koronapandemian jälkeiseen tukipakettiin, Vepsä Sinikka

03.03.2021 Talousarvioaloite, Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelu, Klemetti Tapio

03.03.2021 Talousarvioaloite, Matalan kynnyksen velkaneuvontaa nuorille, Said Ahmed Suldaan

03.03.2021 Talousarvioaloite, ruotsinkielisen kotouttamisen koordinointi pääkaupunkiseudulla, Biaudet Eva

03.03.2021 Talousarvioaloite, Erityisopettajien mitoituksen määritteleminen oppilaiden tuen varmistamiseksi, Nuorteva Johanna

03.03.2021 Talousarvioaloite, ote-opetukseen taataan paikka kaikille kriteerit täyttäville oppilaille, Nuorteva Johanna

03.03.2021 Talousarvioaloite, maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttaminen, Pasanen Amanda

03.03.2021 Ryhmäaloite/Kokoomus, lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistaminen ja Helsingin huumeongelma, Sazonov Daniel

03.03.2021 Valtuustoaloite, lyhennetyn työajan kokeilu, Haglund Mia

03.03.2021 Talousarvioaloite, Sepänpuisto kunnostettava, Nygård-Peltola Mia

03.03.2021 Talousarvioaloite, Helsingissä tyhjillään olevien toimistotilojen nykyistä parempi hyödyntäminen , Nygård-Peltola Mia

03.03.2021 Talousarvioaloite, Riittävät asukaspysäköintipaikat Helsingin keskustan alueilla , Nygård-Peltola Mia

03.03.2021 Talousarvioaloite, riittävä määrä opettajia suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns. vanhoissa kaupunginosissa, Nygård-Peltola Mia

17.02.2021 Valtuustoaloite, valtuustoaloite vanhojen kaupungin omistamien arvorakennusten kunnostusrahastosta, Rantanen Tuomas

17.02.2021 Valtuustoaloite, luonnonvaraisten uimapaikaksi soveltuvien ranta-alueiden kartoitus, Karhuvaara Arja

17.02.2021 Valtuustoaloite, Perhetalo Naapurin toimintaa Kontulassa jatkettava, Jalovaara Ville

17.02.2021 Valtuustoaloite, Aloite perhepäivähoitajien työolojen parantamiseksi, Holopainen Mari

17.02.2021 Valtuustoaloite, kulttuurilaitosrahasto Helsingille, Oskala Hannu

17.02.2021 Valtuustoaloite, Paluumuuttajat kotiin: Helsingin on houkuteltava suomalaisia huippuosaajia maailmalta , Pajunen Jenni

17.02.2021 Valtuustoaloite, Hätämaijoituksen lisääminen asunnottomille naisille , Vepsä Sinikka

17.02.2021 Valtuustoaloite, Valtuustoaloite: kiusaamisvilkun kokeileminen väkivallan torjumiseksi kouluissa, Alametsä Alviina

17.02.2021 Valtuustoaloite, Tekojääkenttä Herttoniemenrannan urheilupuistoon, Venemies Mauri

17.02.2021 Valtuustoaloite, Tehtaankadun nimen muuttaminen Boris Nemtsovin kaduksi, Niskanen Dani

17.02.2021 Valtuustoaloite, kadun nimeäminen entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan, Rantala Marcus

03.02.2021 Talousarvioaloite, Korotus rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahoihin , Jalovaara Ville

03.02.2021 Ryhmäaloite, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmä, ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta, Ebeling Mika

03.02.2021 Valtuustoaloite, Lauttasaaren ala-asteen (Lauttasaarentie 50) liikenneturvallisuus, Hakola Juha

03.02.2021 Valtuustoaloite, Ilmastohaitallisesta ulkomainonnasta vapaa kaupunkitila, Kivelä Mai

03.02.2021 Valtuustoaloite, ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittäminen, Biaudet Eva

20.01.2021 Talousarvioaloite, Lastensuojelun perhehoidon palkkiot Helsingissä naapurikaupunkien tasolle , Jalovaara Ville

20.01.2021 Valtuustoaloite, Leikosaarentien liikenneturvallisuus Vuosaaren Aurinkolahdessa , Jalovaara Ville

20.01.2021 Valtuustoaloite, Aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi , Malin Petra

20.01.2021 Valtuustoaloite, Hyönteishotellit kaupungin puistoihin, Vuorjoki Anna

20.01.2021 Ryhmäaloite, Avoin Puolue, Lainsäädäntöaloite kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä, Pennanen Petrus

20.01.2021 Valtuustoaloite, Suunnitelma kevyen liikenteen sillan toteuttamiseksi Kalasataman Nihdistä Tervasaareen, Pajunen Jenni

20.01.2021 Valtuustoaloite, Malmin lentokenttäalueen kaupungille kohdistuvien esirakentamisen kustannusten tarkistaminen, Vepsä Sinikka

20.01.2021 Valtuustoaloite, hiekoituksen vähentäminen asuinalueilla, Nuorteva Johanna31.05.2022 09:20

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.