Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloitteet

Selaa aloitteita ↓

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Jos aloitteessa on vähintään 25 valtuutetun allekirjoitus aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus ja vastaus käsitellään kaupunginvaltuustossa. Jos aloitteessa on vähemmän allekirjoittajia, aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta sen mukaan, kenen toimivaltaan tai alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluvat. Kaupunginhallitus vastaa myös aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai käsittelevät useamman toimialan asioita.  

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloitteen avulla valtuustoryhmä voi nostaa erityiseksi kokemansa aiheen valtuuston käsittelyyn. Siinä ei ole allekirjoitusrajoja, kuten tavallisessa valtuutetun aloitteessa, joten pienetkin valtuustoryhmät saavat ryhmäaloitteen kautta aloitteeseen annetun vastauksen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuustoryhmä voi tehdä kahdeksan ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteeseen annetut vastaukset tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Talousarvioaloite

Valtuutetun aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, on talousarvioaloite. Siihen kaupunginhallitus vastaa kyseisen vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtuusto käsittelee vastauksia päättäessään talousarviosta. Talousarvioaloitteessa ei ole allekirjoitusrajaa.  

Aloitteet vuosittain

09.12.2020 Valtuustoaloite, Munkinseudun ranta-alueen liikenneturvallisuutta parannettava, Koulumies Terhi

09.12.2020 Valtuustoaloite, Asuntotietokanta ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointiin, Muurinen Seija

09.12.2020 Valtuustoaloite, Valtuustoaloite turvapaikanhakijoiden lasten päivähoidosta, Koivulaakso Dan

09.12.2020 Valtuustoaloite, Päihteetöntä asumista lisää, Järvinen Jukka

09.12.2020 Talousarvioaloite, Vähävaraisten iäkkäiden helsinkiläisten taloudellinen tuki älylaitteen ja nettiyhteyden hankintaan, Vepsä Sinikkav

09.12.2020 Valtuustoaloite, Asunnon saamisen helpottaminen turvakotijakson jälkeen, Haglund Mia

09.12.2020 Valtuustoaloite, ilmastobudjetin ottaminen käyttöön, Haglund Mia

25.11.2020 Valtuustoaloite, Puisto- tai katualueen nimeäminen Johan Knut Harjun mukaan, Muttilainen Sami

25.11.2020 Valtuustoaloite, Opastettu luontopolku Vuosaaren Meri-Rastilan metsään, Jalovaara Ville

25.11.2020 Valtuustoaloite, Reilun Pelin periaatteiden tunnettuutta lisättävä helsinkiläisissä liikunta- ja urheiluseuroissa, Meri Otto

11.11.2020 Valtuustoaloite, Keskuspuiston kaventamisen ekologinen kompensaatio, Kari Emma

11.11.2020 Valtuustoaloite, Avointa ja maksutonta tilaa jokaiseen kaupunginosaan , Holopainen Mari

11.11.2020 Valtuustoaloite, Lisää tekonurmikenttiä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön, Chydenius Jussi

11.11.2020 Valtuustoaloite, Juoksuportaat Taivaskalliolle, Järvinen Jukka

11.11.2020 Valtuustoaloite, Kauppatorin kauppiaiden ja asiakkaiden pysäköintimahdollisuuksia parannettava, Meri Otto

04.11.2020 Valtuustoaloite, Valtuustoaloite metsän tuomisesta päiväkoteihin, Kari Emma

04.11.2020 Valtuustoaloite, Helsingin kaupungille pitkäaikaiskoronaan erikoistunut terveysasema, Koulumies Terhi

04.11.2020 Talousarvioaloite, Lisärahoitus Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle, Strandén Juhani

21.10.2020 Valtuustoaloite, Uimapaikka Laajasaloon, Muurinen Seija

21.10.2020 Ryhmäaloite, PS, Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaaminen, Raatikainen Mika

21.10.2020 Valtuustoaloite, Puututaan työmaiden turvallisuuspuutteisiin katutyökoulutusta kehittämällä, Hernberg Kaisa

21.10.2020 Valtuustoaloite, Jalankulkuväylien taide tukemaan osallistavaa käyttöä, Pennanen Petrus

21.10.2020 Valtuustoaloite, Lisää toiminnallisia viherympäristöjä päiväkotien pihoille, Aro Katju

21.10.2020 Valtuustoaloite, Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta, Juva Kati

21.10.2020 Valtuustoaloite, Liikenneturvallisuuden parantaminen Herttoniemessä Linnanrakentajantien risteyksissä, Venemies Mauri

21.10.2020 Valtuustoaloite, Koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisy , Laisaari Johanna

21.10.2020 Talousarvioaloite, uussuomalaisten huomion ottaminen, Hussein Abdirahim Husu

21.10.2020 Valtuustoaloite, valtuustoaloite matkailun ja työllisyyden puolesta, Lovén Jape

07.10.2020 Valtuustoaloite, sähköä ruokarekoille, Diarra Fatim

07.10.2020 Valtuustoaloite, Asemakaavoihin ilmastovaikutusten laskelmat, Haglund Mia

23.09.2020 Valtuustoaloite, vapaaehtoinen pyörärekisteri Helsinkiin pyörävarkauksien ennaltaehkäisemiseksi, Jalovaara Ville

23.09.2020 Valtuustoaloite, lähiliikenteen juna-asemien kehittäminen, Oskala Hannu

23.09.2020 Gruppmotion, SFP, Sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga, Månsson Björn

23.09.2020 Ryhmäaloite, RKP, monialaisesta matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista lapsille ja nuorille - Gruppmotion, SFP, Sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga, Månsson Björn

23.09.2020 Ryhmäaloite, vihr, Vihreiden ryhmäaloite: Suunnitelma terapiatakuun toteuttamiseksi Helsingissä, Vanhanen Reetta

23.09.2020 Valtuustoaloite, kierrätysmahdollisuuksien parantaminen ja mini-Sortin edistäminen kantakaupunkiin, Kivelä Mai

23.09.2020 Ryhmäaloite / Avoin Puolue, Saarisen rakentamaton merkkiteos Elielinaukiolle

23.09.2020 Valtuustoaloite, Aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille, Aro Katju

23.09.2020 Valtuustoaloite, Helsingin uimarantojen turvallisuuden parantaminen, Said Ahmed Suldaan

23.09.2020 Valtuustoaloite, Maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoaminen nuorille ja vähävaraisille, Pasanen Amanda

09.09.2020 Valtuustoaloite, Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka, Kari Emma

09.09.2020 Valtuustoaloite, Maksuttoman pysäköinnin palauttaminen Hietaniemen hautausmaalle , Jalovaara Ville

09.09.2020 Valtuustoaloite, Mahdollisuus "muskariin" kaikille helsinkiläislapsille osana varhaiskasvatusta, Rissanen Laura

09.09.2020 Valtuustoaloite, Aino Ackten huvilasta Suomen historian jännien naisten elävä museo, Laisaari Johanna

09.09.2020 Valtuustoaloite, Uusperheiden tuen tarpeen kartoitus ja kokeilu heille suunnatusta perhevalmennuksesta , Saares Pauliina

26.08.2020 Talousarvioaloite, ohjelman tuottaminen Espan puistoon, Muttilainen Sami

26.08.2020 Valtuustoaloite, Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen, Muurinen Seija

26.08.2020 Valtuustoaloite, Rastilan metroaseman ympäristön liikenneturvallisuus , Jalovaara Ville

17.06.2020 Valtuustoaloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta Helsingissä, Stranius Leo

17.06.2020 Ryhmäaloite, RKP, puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä, Månsson Björn

17.06.2020 Talousarvioaloite, Kuplahalli Lauttasaaren Ruukinlahden puistoon, Urho Ulla-Maija

17.06.2020 Valtuustoaloite, Melojien harrastusmahdollisuuksien parantaminen, Kivelä Mai

17.06.2020 Valtuustoaloite, Lastenvalvojan toiminnan kehittäminen ja palvelun laadun parantaminen, Saxberg Mirita

17.06.2020 Ryhmäaloite, Sininen valtuustoryhmä, lasten ja nuorten turvallisuuden takaaminen

17.06.2020 Ryhmäaloite, SIN, suomalaisen pienyrittäjyyden edistämiseksi, Terho Sampo

17.06.2020 Ryhmäaloite, Sininen valtuustoryhmä, lasten ja nuorten turvallisuuden takaaminen, Terho Sampo

17.06.2020 Valtuustoaloite, autopaikkojen rakennuskustannusten huomioiminen maankäyttömaksuissa asuntotuotannon vauhdittamiseksi, Klemetti Tapio

17.06.2020 Valtuustoaloite 17.6.2020, tekonurmikenttien varaus myös muille kuin urheiluseuroille

17.06.2020 Valtuustoaloite 17.6.2020, tekonurmikenttien varaus myös muille kuin urheiluseuroille, Nuorteva Johanna

17.06.2020 Valtuustoaloite, nuorten talousosaamisen lisääminen kaikilla kouluasteilla, Apter Ted

17.06.2020 Valtuustoaloite, Varhaiskasvatuksen laadun uudelleen arviointi ja laadun mittareiden kehittäminen, Apter Ted

17.06.2020 Valtuustoaloite, Rasismikokemusten tutkiminen sosiaali- ja terveyspalveluissa Haglund Mia

17.06.2020 Valtuustoaloite, Vaasankadusta Helsingin pihakatu, Haglund Mia

10.06.2020 Valtuustoaloite, hakkuiden lopettaminen lintujen pesimäaikana, Kari Emma

10.06.2020 Valtuustoaloite, vapaaehtoistyön edistäminen Helsingissä, Stranius Leo

10.06.2020 Valtuustoaloite, Pirkkolan urheilupuiston pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarviointi, Chydenius Jussi

10.06.2020 Valtuustoaloite, asemakaavan mukaiset katupuut Päijänteentielle, Hernberg Kaisa

10.06.2020 Valtuustoaloite, valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentäminen, Meri Otto

10.06.2020 Valtuustoaloite, Lisää eväiden syömiseen soveltuvia pöytiä Helsingin puistoihin ja ulkoilualueille, Diarra Fatim

10.06.2020 Valtuustoaloite, Lisää penkkejä Helsinkiin, Diarra Fatim

10.06.2020 Valtuustoaloite, lisää uimalaitureita Helsinkiin, Alametsä Alviina

10.06.2020 Valtuustoaloite, puuston ja kasvillisuuden merkitys melu,- pöly-, ja näkösuojana selvitetään ennen harvennustöitä, Nuorteva Johanna

10.06.2020 Valtuustoaloite, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen korjauksien ja uudisrakennusten suunnittelussa, Nuorteva Johanna

10.06.2020 Valtuustoaloite, kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa, Pasanen Amanda

27.05.2020 Valtuustoaloite, Koripallokenttä Vuosaareen, Jalovaara Ville

27.05.2020 Valtuustoaloite, toimenpideohjelma ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi, Rantala Marcus

06.05.2020 Valtuustoaloite, matalan kynnyksen parisuhdetuen tuominen perhekeskuksiin, Kari Emma

06.05.2020 Valtuustoaloite, haitallisten vieraslajien pyynnin tehostamiseksi Helsingissä, Meri Otto

22.04.2020 Valtuustoaloite, Helsingin kaupungin ulkopuoliset asiantuntijapalveluostot, Honkasalo Veronika

22.04.2020 Ryhmäaloite / Vas, eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunta keskiöön koronakriisin jälkihoidossa

22.04.2020 Valtuustoaloite, patsas Huuhkajille, Said Ahmed Suldaan

08.04.2020 Ryhmäaloite, FP, Helsingille sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelma koronan jälkeiseen aikaan, Aro Katju

08.04.2020 Valtuustoaloite, HUSLAB näytteenottopisteen perustaminen Jakomäen terveysasemalle, Vepsä Sinikka

08.04.2020 Valtuustoaloite, Historiallisesti arvokkaan Laiholan talon kunnostaminen takaisin asuinkäyttöön, Vepsä Sinikka

25.03.2020 Valtuustoaloite, Hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottaminen, Stradén Juhani

11.03.2020 Talousarvioaloite, Helsingin kehittäminen matkailukaupunkina, kyltitys kuntoon, Kolbe Laura

11.03.2020 Talousarvioaloite, arkkitehtuuri- ja design-museo Helsinkiin, Asko-Seljavaara Sirpa

11.03.2020 Talousarvioaloite, aikarajojen poistaminen seniorilipusta, Asko-Seljavaara Sirpa

11.03.2020 Talousarvioaloite, kulttuuritoimialan avustustason nosto ja kokonaisselvityksen luominen, Honkasalo Veronika

11.03.2020 Talousarvioaloite, sorateiden kunnostaminen ja asfaltointi, Koskinen Kauko

11.03.2020 Talousarvioaloite, heikkonäköisten ja sokeiden diabeetikkojen sokerimittauslaitteiden hankinta, Karhuvaara Arja

11.03.2020 Talousarvioaloite, fysioterapeutin virkoja kouluihin opiskeluterveyden ja liikunnan tueksi, Karhuvaara Arja

11.03.2020 Talousarvioaloite, Puistopolun peruskoulun Pohjavedenkadun toimipisteen pihan kunnostaminen, Jalovaara Ville

11.03.2020 Talousarvioaloite, bidrag till Luckan, asukasosallisuuden määrärahan yleiskorotus, Wallgren Thomas

11.03.2020 Talousarvioaloite, opinto-ohjauksen resurssin lisääminen Stadin ammatti- ja aikuisopistoon, Sydänmaa Johanna

11.03.2020 Talousarvioaloite, perheneuvoloiden työn vahvistaminen, Vuorjoki Anna

11.03.2020 Talousarvioaloite, asukastalojen turvaaminen Malmilla, Laaksonen Heimo

11.03.2020 Talousarvioaloite, koillisen katukartoitus, Laaksonen Heimo

11.03.2020 Talousarvioaloite, Tapanilan aseman sillan kaidekorotus, Laaksonen Heimo

11.03.2020 Talousarvioaloite, Puistolan liikuntapuiston lähiliikuntapaikka, Laaksonen Heimo

11.03.2020 Talousarvioaloite, Ylä-Malmin torin suihkulähdealueen saneeraus, Laaksonen Heimo

11.03.2020 Talousarvioaloite, lukioiden kurssitarjonnan parantaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen, Korkkula Vesa

11.03.2020 Talousarvioaloite, oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien sekä pd-rahan lisääminen, Korkkula Vesa

11.03.2020 Talousarvioaloite, ammatillisen koulutuksen resurssien parantaminen, Korkkula Vesa

11.03.2020 Talousarvioaloite, lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantaminen, Korkkula Vesa

11.03.2020 Talousarvioaloite, Etelä-Helsingin leikkipaikkojen uudet leikkivälineet (Töölö, Ullanlinna, Kruununhaka), Chydenius Jussi

11.03.2020 Talousarvioaloite, suihkulähteen tuominen takaisin Töölönlahdelle, Chydenius Jussi

11.03.2020 Talousarvioaloite, Helsinki-lisä 2-3 -vuotiaille, Ebeling Mika

11.03.2020 Talousarvioaloite, palomiesten palkkaus korjattava, Ebeling Mika

11.03.2020 Talousarvioaloite, psykiatristen sairaanhoitajien osaamista yläkouluihin, Peltokorpi Terhi

11.03.2020 Talousarvioaloite, palomiesten palkkaohjelma, Rantanen Mari

11.03.2020 Talousarvioaloite, vammais-infon perustaminen, Rantanen Mari

11.03.2020 Talousarvioaloite, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden lisääminen, Rantanen Mari

11.03.2020 Talousarvioaloite, omaishoitajien vapaapäivät maksuttomiksi, Rantanen Mari

11.03.2020 Talousarvioaloite, maksuton joukkoliikenne helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeläisille, Rantanen Mari

11.03.2020 Talousarvioaloite, sijoitus Lapinlahden sairaalarakennuksia hallinnoivaan kiinteistöosakeyhtiöön, Arajärvi Pentti

11.03.2020 Valtuustoaloite, infotaulu Helsingin ainutlaatuisten kahden olympiakisakylän kunniaksi, Raatikainen Mika

11.03.2020 Talousarvioaloite, Fredrikintori kunnostettava, Meri Otto

11.03.2020 Talousarvioaloite, Helsingin kaupungin erottava Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä, Meri Otto

11.03.2020 Talousarvioaloite, Helsingin kaupungin hissiavustuksista luovuttava, Meri Otto

11.03.2020 Talousarvioaloite, yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus varhaiskasvatuksessa, Saxberg Mirita

11.03.2020 Talousarvioaloite, julkisen liikenteen lippuetu varhaiskasvatuksen lastenhoitajille, Saxberg Mirita

11.03.2020 Talousarvioaloite, palomies-ensihoitajien palkan tarkistaminen Uudenmaan tasoa vastaavaksi, Pennanen Petrus

11.03.2020 Talousarvioaloite, uimahalli Laajasaloon, Pajunen Jenni

11.03.2020 Talousarvioaloite, puiden, pensaiden ja kukkaistutusten lisääminen Puistolaan, Vepsä Sinikka

11.03.2020 Talousarvioaloite, grillikatos Arabianrannan rantapuistoon, Nuorteva Johanna

11.03.2020 Valtuustoaloite, henkilöstön pysyvä edustus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa, Alanen Outi

11.03.2020 Talousarvioaloite, Malmin lentokentän alueen luontoarvojen kattava kokonaisselvitys, Kaleva Atte

11.03.2020 Talousarvioaloite, palvelusetelimalli käyttöön varhaiskasvatuksessa, Apter Ted

11.03.2020 Talousarvioaloite, lisää kuntoilulaitteita koulujen pihoille, Pajula Matias

11.03.2020 Talousarvioaloite, palveluohjaajien palkkaaminen huolehtimaan lasten päiväkotisijoituksista, Pajula Matias

26.02.2020 Talousarvioaloite, kuntoiluvälineitä Katajanokan Laivastopuiston ulkoilupolun varrelle, Muurinen Seija

26.02.2020 Talousarvioaloite, Katajanokan Laivastopuiston leikkipaikan kunnostus, Muurinen Seija

26.02.2020 Talousarvioaloite, leikkipuisto Trumpetin uudisrakennus Kannelmäkeen, Jalovaara Ville

26.02.2020 Talousarvioaloite, tekojäärata Vuosaareen vuonna 2021, Jalovaara Ville

26.02.2020 Talousarvioaloite, Itä-Pasilan alueen ylläpidon kustannukset, Malin Petra

26.02.2020 Valtuustoaloite, mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille, Alametsä Alviina

26.02.2020 Ryhmäaloite / SDP, joukkoliikenteen käytön kasvattaminen

26.02.2020 Valtuustoaloite, HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen, Heinäluoma Eveliina

26.02.2020 Talousarvioaloite, vuosiviikkotunnin lisäys A2-kieleen kolmannelle vuosiluokalle, Pajula Matias

26.02.2020 Talousarvioaloite, lisää muovinkeräysastioita Helsingin kierrätyspisteille, Pajula Matias

26.02.2020 Talousarvioaloite, määräraha moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön mallin kokeiluun, Saares Pauliina

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Talousarvioaloite, arkkitehtuuri-design museo Helsinkiin, Asko-Seljavaara Sirpa

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, Vuosaaren metroaseman ilmanvaihdon parantaminen, Jalovaara Ville

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, jälkihuollon tukiasuntojen saatavuuden varmistaminen, Malin Petra

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantaminen, Arhinmäki Paavo

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, viherkertoimen käyttö viihtyvyyden, sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, Harjanne Atte

12.02.2020 Valtuustoaloite, klassisen musiikin tapahtumien järjestäminen Sibeliuksenpuistossa, Terho Sampo

12.02.2020 Valtuustoaloite, ikäihmisille jaettavat kenkiin kiinnitettävät liukuesteet käytännöksi Helsingissä, Terho Sampo

12.02.2020 Valtuustoaloite, ikäihmisille jaettavat kenkiin kiinnitettävät liukuesteet käytännöksi Helsingissä, Sampo Terho

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittäminen, Juva Kati

12.02.2020 Valtuustoaloite, yöbussit liikennöimään arkipäivinä aamukahden jälkeen, Pajula Matias

12.02.2020 Kvsto 12.2.2020, Valtuustoaloite, ulkoiluvaatetuksen tarjoaminen päiväkotien työntekijöille, Pelkonen Jaana

29.01.2020 Valtuustoaloite, fysioterapeutteja kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi, Karhuvaara Arja

29.01.2020 Valtuustoaloite, erityisen tuen järjestäminen lukio-opinnoissa, Vuorjoki Anna

29.01.2020 Valtuustoaloite, paikan osoittaminen Claes Anderssonin muistolaatalle, Månsson Björn

29.01.2020 Valtuustoaloite, viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistäminen korttelipihapilotilla, Pennanen Petrus

29.01.2020 Valtuustoaloite, matkakortit ja kaavakkeet sukupuolineutraaleiksi, Juva Kati

29.01.2020 Valtuustoaloite, valkoposkihanhien torjunta kasvillisuudella, Ahlblad Linda

15.01.2020 Valtuustoaloite, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikka, Muurinen Seija

15.01.2020 Valtuustoaloite, katutilan käyttö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan piha-alueiksi, Malin Petra

15.01.2020 Valtuustoaloite, nimikkopuu kaupunkilaiselle, Arajärvi Pentti

15.01.2020 Valtuustoaloite, vuokraoikeuden siirtokielto kaupungin vuokra-asuntoihin, Meri Otto

15.01.2020 Valtuustoaloite, sortti-asemien aukioloaikojen pidennys, Diarra Fatim

15.01.2020 Valtuustoaloite, Havis Amandan säilyttäminen ja juhlien jatkaminen, Diarra Fatim

15.01.2020 Valtuustoaloite, Roundupin/glyfosaatin käytöstä luopuminen, Rantala Marcus31.05.2022 09:20

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.