Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloitteet

Selaa aloitteita ↓

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Jos aloitteessa on vähintään 25 valtuutetun allekirjoitus aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus ja vastaus käsitellään kaupunginvaltuustossa. Jos aloitteessa on vähemmän allekirjoittajia, aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta sen mukaan, kenen toimivaltaan tai alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluvat. Kaupunginhallitus vastaa myös aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai käsittelevät useamman toimialan asioita.  

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloitteen avulla valtuustoryhmä voi nostaa erityiseksi kokemansa aiheen valtuuston käsittelyyn. Siinä ei ole allekirjoitusrajoja, kuten tavallisessa valtuutetun aloitteessa, joten pienetkin valtuustoryhmät saavat ryhmäaloitteen kautta aloitteeseen annetun vastauksen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuustoryhmä voi tehdä kahdeksan ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteeseen annetut vastaukset tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Talousarvioaloite

Valtuutetun aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, on talousarvioaloite. Siihen kaupunginhallitus vastaa kyseisen vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtuusto käsittelee vastauksia päättäessään talousarviosta. Talousarvioaloitteessa ei ole allekirjoitusrajaa.  

Aloitteet vuosittain

12.12.2018 Valtuustoaloite, Fysioterapiaa äideille neuvolapalveluiden yhteydessä, Holopainen Mari

12.12.2018 Valtuustoaloite, Helsingin asuntotuotannon nopeuttaminen, Oskala Hannu

12.12.2018 Valtuustoaloite, Huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottaminen, Pennanen Petrus

12.12.2018 Valtuustoaloite, pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuuden lisääminen julkisella liikenteellä, Alametsä Alviina

28.11.2018 Valtuustoaloite, Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen, Kari Emma

28.11.2018 Valtuustoaloite, Helsingin niittyverkoston laajentaminen, Kari Emma

28.11.2018 Valtuustoaloite, perhetyön tuominen päiväkoteihin, Kari Emma

28.11.2018 Valtuustoaloite, Helsingin asuntotuotannon nopeuttaminen, Oskala Hannu

28.11.2018 Valtuustoaloite, Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden takaaminen, Niskanen Dani

14.11.2018 Valtuustoaloite, Helsingin liittyminen Terve Kunta -verkostoon, Muurinen Seija

14.11.2018 Valtuustoaloite, lukiotoiminnan turvaaminen Lauttasaaressa, Moisio Elina

14.11.2018 Valtuustoaloite, työsuhdeasuntoja kaupungin henkilökunnalle, Harms-Aalto Martina

07.11.2018 Valtuustoaloite, Helsingin osallistuminen Global Active City -ohjelmaan, Moisio Elina

07.11.2018 Valtuustoaloite, ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönotosta päätöksenteossa Peltokorpi Terhi

07.11.2018 Valtuustoaloite, helsinkiläisten 65-vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttäminen vammaispalvelujen piirissä, Vepsä Sinikka

07.11.2018 Valtuustoaloite raitiovaunulipun säilyttämisestä tulevassa vyöhykemallissa, Strandénin Juhani

24.10.2018 Valtuustoaloite, esiintymislavan rakentaminen Alppipuistoon, Muttilainen Sami

24.10.2018 Valtuustosaloite, kulttuuriratikka Kontulaan, Raatikainen Mika

24.10.2018 Valtuustoaloite, terveyttä edistävän luonnon monimuotoisuuden lisääminen kaupunkiympäristössä, Kivelä Mai

24.10.2018 Valtuustoaloite, Helsingin sosiaali- ja terveysviraston toiminnan selvittäminen sosiaaliturvan muutoksenhakuprosessissa, Niskanen Aleksi

10.10.2018 Valtuustoaloite, Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanke, Muurinen Seija

10.10.2018 Valtuustoaloite, itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistäminen, Vuorjoki Anna

10.10.2018 Valtuustoaloite, Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuudesta ja suunnittelusta, Harjanne Atte

10.10.2018 Valtuustoaloite, Hietaniemen ranta ja sen lähialue on rauhoitettava festivaaleilta ym. vastaavilta tapahtumilta, Kopra Pia

10.10.2018 Valtuustoaloite, selvitystyön käynnistäminen kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingin yritysten sijoittautumissuunnitelmiin, Nygård Mia

10.10.2018 Valtuustoaloite, seksuaalikasvatuksen kehittäminen kouluissa, Alametsä Alviina

10.10.2018 Valtuustoaloite, Pysäytä ilmastonmuutos - kampanjan käynnistäminen Helsingissä, Said Ahmed Suldaan

26.09.2018 Valtuustoaloite, toimeentulon muutoksista heikompiosaisille aiheutuneiden ongelmien korjaaminen, Kari Emma

26.09.2018 Valtuustoaloite, mikromuovin vähentäminen hulevesissä, Koulumies Terhi

26.09.2018 Valtuustoaloite, Arabian rantapuiston kehittäminen, Hernberg Kaisa

26.09.2018 Valtuustoaloite, päätettäväksi tulevien aloitteiden päätösehdotuksen selkeyttäminen, Venemies Mauri

26.09.2018 Valtuustoaloite, Helsingin selvitettävä kestävän hyvinvoinnin mittaamista, Pasanen Amanda

12.09.2018 Valtuustoaloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä, Petra Malin

12.09.2018 Valtuustoaloite museoraitiovaunulinjan perustamisesta esimerkiksi Kauppatorin ja Linjojen välille, Månsson Björn

12.09.2018 Valtuustoaloite, Helsinkiin Itämeren pelastusohjelma, Heinäluoma Eveliina

12.09.2018 Valtuustoaloite, palvelukeskus asunnottomille päihteitä käyttäville nuorille, Said Ahmed Suldaan

29.08.2018 Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumisesta, Kari Emma

29.08.2018 Valtuustoaloite, Suurmetsäntien ja Malminkaaren saattaminen turvallisemmaksi, Laaksonen Heimo

29.08.2018 Valtuustoaloite, penkkien lisääminen Taivaskalliolle, Järvinen Jukka

29.08.2018 Valtuustoaloite, Kruunusiltojen avaaminen yöaikaan takseille ja sähköbusseille älypuomeilla, Pennanen Petrus

29.08.2018 Valtuustoaloite, Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuuden varmistamisesta, Pajunen Jenni

29.08.2018 Valtuustoaloite, helsinkiläisten muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamisesta, Alametsä Alviina

29.08.2018 Valtuustoaloite, tiemelun torjunta, Alametsä Alviina

29.08.2018 Valtuustoaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä pitkäaikaistyöttömille, Said Ahmed Suldaan

29.08.2018 Valtuustoaloite harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitilojen muuttamisesta kaikki sukupuolet huomioiviksi, Ruotsalainen Nelli

29.08.2018 Valtuustoaloite, leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen tarjonnan kartoittaminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen, Nuorteva Johanna

29.08.2018 Valtuustoaloite, perhevalmennuksen käynnistäminen murrosikäisten nuorten vanhemmille, Nuorteva Johanna

29.08.2018 Valtuustoaloite, koulujen pihojen kartoituksesta ja tarvittavien parannusehdotusten laatimisesta, Nuorteva Johanna

29.08.2018 Valtuustoaloite, psykiatrisen päivystyksen palauttamisesta Helsinkiin, Alanen Outi

20.06.2018 Valtuustoaloite, sataman parempi yhdistäminen kaupunkiin, Kivekäs Otso

20.06.2018 Valtuustoaloite, biomassalle kestävyyskriteerit, Kivelä Mai

20.06.2018 Valtuustoaloite, selvitys Helsingin kaupungin jäsenyyksistä eri yhdistyksissä, Meri Otto

20.06.2018 Valtuustoaloite, suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen kaupungin rahoituksella, Pennanen Petrus

20.06.2018 Valtuustoaloite, matalan kynnyksen palvelupisteen perustaminen väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, Aro Katju

13.06.2018 Valtuustoaloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin, Kari Emma

13.06.2018 Valtuustoaloite aloite kaupungin vuokra-asuntojen vuokrantasausjärjestelmästä, Veronika Honkasalo

13.06.2018 Valtuustoaloite, kotimaisten marjojen ja hedelmien käytön lisääminen päiväkodeissa ja kouluissa, Karhuvaara Arja

13.06.2018 Valtuustoaloite, helmikuun 1944 pommitusten muistotaulu Vuosaaren Kallvikinniemelle, Jalovaara Ville

13.06.2018 Valtuustoaloite, toipumiskoulu sisäilmasta sairastuneille lapsille ja opettajille Helsinkiin, Moisio Elina

13.06.2018 Valtuustoaloite, huumeiden tunnistus osaksi ennaltaehkäisevää päihdetyötä, Saxberg Mirita

13.06.2018 Valtuustoaloite, erikoisopetuspäivien järjestäminen kouluissa, Pennanen Petrus

13.06.2018 Valtuustoaloite, liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä, Harjanne Atte

30.05.2018 Valtuustoaloite, Munkkivuoren liikennejärjestelyt toimivammiksi, Koulumies Terhi

30.05.2018 Valtuustoaloite, pyöräilyn turvallisuutta edistettävä Munkinseudulla, Koulumies Terhi

30.05.2018 Valtuustoaloite, enemmän huomiota lähipyöräilyn turvallisuuteen, Koulumies Terhi

30.05.2018 Valtuustoaloite, kouluruilailun reseptit julkisiksi, koulumies Terhi

30.05.2018 Ryhmäaloite/vas, maailman puhtain sisäilma Helsinkiin

30.05.2018 Valtuustoaloite, Helenin ja Vantaan Energian yhteistyön lisääminen sähkö- ja lämpövoimalahankkeissa, Vepsä Sinikka

30.05.2018 Valtuustoaloite, pistorasioita puistohin ja kaupunkitilaan, Sivonen Sameli

30.05.2018 Valtuustoaloite, Helsingin tulee puuttua kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin, Mohamed Abdirahim

30.05.2018 Valtuustoaloite, anonyymi työnhaku, Said Ahmed Suldaan

30.05.2018 Valtuustoaloite, valtuustoaloitteiden päätösehdotukset selkokielisiksi, Venemies Mauri

16.05.2018 Ryhmäaloite, fp, Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatiminen, Aro Katju

16.05.2018 Valtuustoaloite, saamelaisten kansallispäivän huomioiminen Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa, Heinäluoma Eveliina

25.04.2018 Valtuustoaloite, lahjoitettuja marjapensaita ja hedelmäpuita koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille

25.04.2018 Ryhmäaloite perussuomalaiset, selvitys vanhuspalveluiden tilasta Helsingissä

25.04.2018 Valtuustoaloite, nostetaan kiertotalous- ja ilmastotietoutta Helsingissä, Nygård Mia

25.04.2018 Valtuustoaloite, kunto-/harjoitteluportaat Lauttasaareen, Nygård Mia

11.04.2018 Valtuustoaloite, home- ja sisäilmaongelmaisten kaupungin tilojen selvittäminen, Muttilainen Sami

11.04.2018 Valtuustoaloite, kouluille lisää valtaa, Korkkula Vesa

11.04.2018 Valtuustoaloite, retkeilyreittien merkintöjen parantaminen, Kivelä Mai

11.04.2018 Valtuustoaloite, tekojääkenttä Tehtaanpuiston kentälle, Meri Otto

11.04.2018 Valtuustoaloite, nuorten kasvaneeseen asunnottomuuteen puututtava, Haatainen Tuula

04.04.2018 Valtuustoaloite, Puotilan ala-asteen väliaikaistilat, Muttilainen Sami

04.04.2018 Valtuustoaloite, lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuus, Pennanen Petrus

04.04.2018 Valtuustoaloite, metroliikenteen häiriöt ja HKL:n metrojunakuljettajien heikentyneet työolosuhteet, Kopra Pia

14.03.2018 Talouarvioaloite Sibeliuspuiston kunnostussuunnitelma, Asko-Seljavaara

14.03.2018 Talousarvioaloite, Sorateiden kunnostaminen ja asfaltointi, Koskinen Kauko

14.03.2018 Valtuustoaloite, harjoitteluportaat Alppikylään, Koskinen Kauko

14.03.2018 Talousarvioaloite, määrärahan lisääminen lyhytinterventiopalveluihin, Jalovaara Ville

14.03.2018 Talousarvioaloite, naisvaltaisten palkkojen palkkatason nostaminen, Malin Petra

14.03.2018 Valtuustoaloite, aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantaminen, Koivulaakso Dan

14.03.2018 Talousarvioaloite, määrärahojen varaaminen lähipäiväkoti käytäntöön, Torsti Pilvi

14.03.2018 Valtuustoaloite, selvitys lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä Helsingissä 2019, Torsti Pilvi

14.03.2018 Valtuustoaloite, maauimalapohjainen uimahalli Puistolan Suuntimopuistoon, Laaksonen Heimo

14.03.2018 Talousarvioaloite, määrärahan saaminen Ylä-Malmin torin suihkulähteen saneeraamiseksi, Laaksonen Heimo

14.03.2018 Talousarvioaloite, NYT-liikunnan jatkon turvaaminen, Korkkula Vesa

14.03.2018 Talousarvioaloite kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseksi Korkkula Vesa

14.03.2018 Talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi Korkkula Vesa

14.03.2018 Valtuustoaloite, Östersundomin siirtäminen HSL:n B-vyöhykkeeseen, Ebeling Mika

14.03.2018 Valtuustoaloite, Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisääminen, Rantanen Mari

14.03.2018 Talousarvioaloite, asumisneuvonnan vahvistaminen, Ohisalo Maria

14.03.2018 Talousarvioaloite, tasa-arvohankkeen rahoittaminen, Aro Katju

14.03.2018 Valtuustoaloite, kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen Malmin lentokentän säilyttämisestä, Terho Sampo

14.03.2018 Valtuustoaloite kaupungin tilojen vuokraamisen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille, Mohamed Abdirahim

14.03.2018 Valtuustoaloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämiseksi, Alametsä Alviina

14.03.2018 Talousarvioaloite toisen asteen opiskelijoiden maksuttomat opiskelun välineet, Heinäluoma Eveliina

14.03.2018 Talousarvioaloite, Myllypuron metrokorttelin kehittämisen suunnittelu, Heinäluoma Eveliina

14.03.2018 Valtuustoaloite koulukuraattorien ja koulupsykologien lisäämiseksi Helsingin esiopetuksessa, Niskanen Aleksi

14.03.2018 Valtuustoaloite, huumeidenkäyttäjille turvallisia käyttötiloja, Juva Kati

14.03.2018 Valtuustoaloite, selko- ja monikielisyys kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, Said Ahmed Suldaan

28.02.2018 Muttilainen Sami, valtuustoaloite taidetta Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin

28.02.2018 Koskinen Kauko, valtuustoaloite Malmin lentoaseman 80-vuotistapahtuman järjestämisestä

28.02.2018 Wallgren Thomas, valtuustoaloite valinnanvapauden Helsinki

28.02.2018 Wallgren Thomas, talousarvioaloite valinnanvapauden Helsinki

28.02.2018 Vanhanen Reetta, valtuustoaloite lyhytterapioiden lisäämisestä perusterveydenhuoltoon

28.02.2018 Hernberg Kaisa, valtuustoaloite sisäilman laatua parantava ilmanvaihto kouluihin ja päiväkoteihin

28.02.2018 Alametsä Alviina, valtuustoaloite kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisen eettisisistä ohjeista

28.02.2018 Heinäluoma Eveliina, valtuustoaloite juoksuportaat Myllypuron Alakivenpuiston mäelle

28.02.2018 Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille

14.02.2018 Muttilainen Sami, valtuustoaloite Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentamisesta

14.02.2018 Sydänmaa Johanna, valtuustoaloite työterveyskyselyn raportoinnin laajentamiseksi johtamistyön osalta

14.02.2018 Laaksonen Heimo, valtuustoaloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon

14.02.2018 Urho Ulla-Marja, valtuustoaloite paremman valaistuksen saamiseksi Lauttasaarentien ostarin kohdalle

14.02.2018 Urho Ulla-Marja, valtuustoaloite jalankulkuvalojen saamiseksi Lauttasaarentielle

14.02.2018 Vepsä Sinikka, valtuustoaloite kunto/juoksuportaiden saamiseksi Suutarilan täyttömäelle

14.02.2018 Kopra Pia, valtuustoaloite Heikki Hurstin ruoka-avun jatkamisen turvaamisesta

14.02.2018 Nygård Mia, valtuustoaloite muovipussit pois kaupoista ja luonnosta

14.02.2018 Alametsä Alviina, Valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämiseksi

14.02.2018 Klemetti Tapio, Valtuustoaloite hiihtokauden pidentämiseksi Paloheinässä

31.01.2018 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite toimenpideohjelmasta muovin käytön vähentämiseksi

31.01.2018 Peltokorpi Terhi, valtuustoaloite, kimppakyytisovellus täydentämään joukkoliikennetarjontaa

31.01.2018 Vanhanen Reetta, valtuustoaloite, psykososiaalisen tuen vahvistaminen elämän loppuvaiheen hoidossa

31.01.2018 Pennanen Petrus, valtuustoaloite, vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten kerhotoiminta iltaisin

31.01.2018 Pajunen Jenni, valtuustoaloite, Helsinki toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

31.01.2018 Kopra Pia, valtuustoaloite, Munkkiniemen puistotien alueen parantaminen

31.01.2018 Haatainen Tuula, valtuustoaloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttämiseksi asukaskäytössä

31.01.2018 Nygård Mia, valtuustoaloite tekojään saamiseksi Lauttasaareen

31.01.2018 Alametsä Alviina, valtuustoaloite julkisten tilojen turvallisuuden lisäämiseksi ja seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi

17.01.2018 Kari Emma, valtuustoaloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa

17.01.2018 Muurinen Seija, valtuustoaloite, Frisbeegolfrata Laajasaloon

17.01.2018 Karhuvaara Arja, valtuustoaloite, katujen osoitteiden merkitseminen paremmin näkyviksi

17.01.2018 Oskala Hannu, valtuustoaloite päiväkotibussien saamiseksi Helsinkiin

17.01.2018 Rantanen Mari, valtuustoaloite omaishoitajille oikeus käyttää kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi

17.01.2018 Meri Otto, valtuustoaloite Lotta Svärd -patsaan hankkiminen Helsinkiin

17.01.2018 Mohamed Abdirahim, valtuustoaloite liikennevalojen asentamisesta Turunlinnantielle31.05.2022 09:20

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.