Suoraan sisältöön

Valtuutetun aloite

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on jätettävä kokouksen aikana kirjallisesti puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua käsittelee kaupunginvaltuusto. Aloite, johon on tullut alle 15 allekirjoitusta, käsitellään kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen tulee antaa vastaus aloitteelle kahdeksan kuukauden kuluessa.

Ryhmäaloite

Valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sivulta löytyvät tuoreimmat kaupunginvaltuutettujen tekemät valtuustoaloitteet. Vanhemmat aloitteet löytyvät vuosittaisilta alasivuilta. Ennen syksyä 2011 tehdyt aloitteet on koottu aloitemietintöihin.

 

Aloitteet vuosittain

14.12.2016 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite ympärivuorokautisen hoidon kehittämisestä

14.12.2016 Muttilainen Sami ym. valtuustoaloite tyhjä-vaihtoehdon poistamisesta äänestyspainikkeista

14.12.2016 Oskala Hannu ym. valtuustoaloite Guggenheim-hankkeelle varatun maa-alueen kehittämisestä

30.11.2016 Jalovaara Ville ym. valtuustoaloite Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmien ratkaisemiseksi

30.11.2016 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite terveyskeskusten ajanvarauspalvelun kehittämisestä

30.11.2016 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Jakomäen alueen uimakuoppien kehittämisestä

16.11.2016 Kantola Helena ym., valtuustoaloite: Mellarin asukastilan tilanteen korjaaminen

16.11.2016 Stranius Leo ym. valtuustoaloite: Ympärivuotinen pyöräilyreitti Keskuspuiston läpi

16.11.2016 Hursti René, ym. valtuustoaloite: Tilojen varaaminen Koskelan sairaalasta Stop Huumeille ry:lle

16.11.2016 Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite: Paloheinän pulkkamäen valaistus

16.11.2016 Vuorjoki Anna ym. valtuustoaloite: Sukupuolineutraalien WC-tilojen järjestäminen kaupungin toimipisteisiin

16.11.2016 Rissanen Laura ym. valtuustoaloite: Palautusluukkujen lisääminen kirjastoihin

16.11.2016 Mithiku Hanna ym. valtuustoaloite: Maauimalan rakentaminen Kannelmäkeen

02.11.2016 Malin Petra ym. valtuustoaloite sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnista

02.11.2016 Holopainen Mari ym. valtuustoaloite vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta

02.11.2016 Valokainen Tuomo valtuustoaloite Love Records -yhtiön muistolaatasta

02.11.2016 Holopainen Mari ym. valtuustoaloite vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta

02.11.2016 A. Rantanen Mari ym. valtuustoaloite koiraveron poistamisesta

26.10.2016 Hakanen Yrjö ym., valtuustoaloite avoimuusperiaatteista kaupungin johtajien tapaamisissa

26.10.2016 Kantola Helena ym. valtuustoaloite ruokajonossa oleville järjestettävistä sisätiloista

26.10.2016 Kantola Helena ym. valtuustoaloite ruokajonossa oleville järjestettävistä sisätiloista

26.10.2016 Urho Ulla-Marja, toivomusponsi 6, kvsto edellyttää, että selvitetään Lauttasaaren Kotkavuoren alueen kaavallinen kokonaistarkastelu ennen asemakaavoihin etenemistä

12.10.2016 Niiranen Matti ym. valtuustoaloite sähköautojen käytön lisäämisen edistämisestä

12.10.2016 Huru Nina ym valtuustoaloite iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoittamisen selkeyttämisestä

12.10.2016 Månsson Björn, ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin kaupungin liittymisestä ICORNin verkostoon

28.09.2016 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite saamenkielisestä perusopetuksesta

28.09.2016 Muttilainen Sami, Valtuustoaloite pyöräilijöiden ajolinjojen merkitsemisestä Elielinaukiolle

28.09.2016 Jalovaara Ville, valtuustoaloite Liisankadun ja Maurinkadun risteyksen liikenneturvallisuuden parantamisesta

28.09.2016 Jalovaara Ville ym., valtuustoaloite Vuosaarentien liikenneturvallisuuden parantamisesta

28.09.2016 Männistö Lasse, ryhmäaloite lasten harrastetakuusta

28.09.2016 Arajärvi Pentti ym, valtuustoaloite Miina Sillanpään mukaan nimettävästä alueesta

14.09.2016 Hakanen Yrjö, Valtuustoaloite Kontupisteen ja Mellarin digipalvelujen jatkon turvaamisesta

14.09.2016 Muurinen Seija ym. valtuustoaloite Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle

14.09.2016 Hursti René ym. valtuustoaloite penkkien lisäämisestä Otto-Iivari Meurmanin puistoon

14.09.2016 Rantanen Mari ym. valtuustoaloite kokemusasiantuntijoiden käytöstä omaishoitajien palvelujen kehittämisessä

22.06.2016 Koskinen Kauko, valtuustoaloite maanrakennustöiden ylijäämämassoista

22.06.2016 Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta

22.06.2016 Tomi Sevanderin valtuustoaloite Hietalahdenrannan alueen katuturvallisuuden parantamisesta

22.06.2016 Pertti Villon valtuustoaloite Tapulikaupungin asukastilojen puuttumisesta

15.06.2016 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Malmin lentokenttäalueen kehittämisestä Helsinki Air Business Parkiksi

15.06.2016 Valtuustoaloite täydennysrakentamisen kitkojen poistamisesta

15.06.2016 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asumisen kustannusten nousun pysäyttämisestä

15.06.2016 Valtuustoaloite Haaganpuron ja sen taimenkannan elvyttämisestä

15.06.2016 Valokainen Tuomo valtuustoaloite työpaikkakiusaamiseen puuttumisesta

08.06.2016 Valtuustoaloite peruskoulun toisen luokan oppilaiden iltapäiväkerhopaikoista

08.06.2016 Kantola Helena valtuustoaloite 200 konttiasunnon rakentamisesta

08.06.2016 Muttilainen Sami, valtuustoaloite terassien aukioloaikojen pidentämisestä

08.06.2016 Valtuustoaloite palkkatuella työllistettyjen jatkosijoittamisesta

08.06.2016 Stranius Leo valtuustoaloite rakkauden metsän perustamisesta

08.06.2016 Lovén Jape,Vuosaarenlahden venesataman kehittämisestä junioritoiminta huomioiden

08.06.2016 Hursti René valtuustoaloite yli 100-vuotiaden Helsinkiläisten huomioimisesta Suomi 100-juhlavuotena

08.06.2016 Rene Hurstin valtuustoaloite ilmaisista hygieniapassi koulutuksista ja tenttitilaisuuksista

08.06.2016 Ebeling Mika, valtuustoaloite Natsi-Saksalle luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistamisesta

25.05.2016 Kantola Helena, valtuustoaloite vanhusasiamiehen vakanssin perustamisesta vanhusneuvoston yhteyteen

25.05.2016 Kanerva Seppo valtuustoaloite Lauttasaaren Heikkaantorin alueen muodostamisesta monitoimialueeksi

25.05.2016 Kanerva Seppo, valtuustoaloite tavarapäivän luomisesta Helsinkiin

25.05.2016 Modig Silvia, valtuustoaloite kilpailukiellon asettamisesta johtaville virkamiehille ja työntekijöille

25.05.2016 Korkkula Vesa, valtuustoaloite keskustatunnelivarauksesta luopumisesta

25.05.2016 Jarmo Niemisen valtuustoaloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin

11.05.2016 Koskinen Kauko, valtuustoaloite Töyrynummen urheilukentän suojaamisesta moottoriajoneuvoliikenteeltä

11.05.2016 Karhu Jessica ym. valtuustoaloite homekoiran käytöstä kosteusvaurioisten koulujen korjauksissa

27.04.2016 Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite pyöräturvallisuuden kehittämisestä eräissä Helsingin kohteissa

13.04.2016 Kvsto 13.4.2016 asia 13 Taipale Ilkka Valtuustoaloite työllisyyden tukemisesta Kuusamon mallin mukaisesti

13.04.2016 Jalovaara Ville valtuustoaloite Vuosaaren Rantakiventien liikenneturvallisuuden parantamisesta

13.04.2016 Sevander Tomi, valtuustoaloite psykiatrisen sairaanhoitajan sijoittamisesta poliisilaitokselle

13.04.2016 Anttila Maija, valtuustoaloite 100-vuotisen Suomen muistamisesta

30.03.2016 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite työehtosopimusten noudattamisesta henkilökohtaisia avustajia välittävissä ostopalveluissa

30.03.2016 Stranius Leo ym., valtuustoaloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin

16.03.2016 Helena Kantolan valtuustoaloite asunnottomien kontti-majoituksesta

16.03.2016 Karhuvaara Arja, valtuustoaloite digityöskentelyn käyttöönotosta

16.03.2016 Jalovaara Ville ym. valtuustoaloite kulkuyhteydestä Vuosaaren metroasemalta Columbukseen

16.03.2016 Wallgren Thomas ym. valtuustoaloite hätämajoituksen riittävästä tarjonnasta

02.03.2016 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite työllisyyden hoidon turvaamisesta

02.03.2016 Hakanen Yrjö ym., talousarvioaloite koulujen resurssien lisäämisestä

02.03.2016 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite sote-palvelujen parantamisesta

02.03.2016 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kirjasto- ja kulttuurimäärärahoista

02.03.2016 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite työväenopiston Oulunkylän toimipisteen jatkamisesta

02.03.2016 Koskinen Kauko ym. talousarvioaloite sorateiden kunnostamisesta ja asfaltoinnista

02.03.2016 Ingervo Sirkku talousarvioaloite pienten koululaisten aamupäivätoiminnan järjestämisestä

02.03.2016 Huru Nina ym., talousarvioaloite omaishoitajien jaksamisen tukemisesta

02.03.2016 Hyttinen Nuutti, valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta

02.03.2016 Ylikahri Ville ym. talousarvioaloite tilakeskuksen asiantuntijamaksujen kohtuullistamisesta

02.03.2016 Kvsto 2.3.2016 asia 32, Korkkula Vesa, talousarvioaloite nuorisotyön resurssien turvaamisesta

02.03.2016 Korkkula Vesa ym. talousarvioaloite eräiden lukioiden resurssien turvaamisesta

17.02.2016 Hakanen Yrjö talousarvioaloite nuorisotiloista ja nuorisotyöstä

17.02.2016 Hakanen Yrjö talousarvioaloite kaupungin henkilöstön asemasta

17.02.2016 Jalovaara Ville valtuustoaloite matkailun markkinointipisteen perustamisesta lentoasemalle

17.02.2016 Malin Petra talousarvioaloite määräaikaisesta hävikkikoordinaattorista

17.02.2016 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta

17.02.2016 Ingervo Sirkku talousarvioaloite Tyttöjen Talo ja Poikien Talo toiminnan jatkon turvaaminen

17.02.2016 Ingervo Sirkku talousarvioaloite peruskoulujen opetusryhmäkokojen pienentämisestä

17.02.2016 Ingervo Sirkku talousarvioaloite koiraveron poistamiseksi Helsingissä

17.02.2016 Ingervo Sirkku talousarvioaloite koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaryhmien lisäämiseksi 2. luokkalaisille

17.02.2016 Huru Nina, Talousarvioaloite osoitteiston oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamisesta

03.02.2016 Yrjö Hakasen talousarvioaloite varhaiskasvatuksesta

03.02.2016 Koskinen Kauko valtuustoaloite Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltoimisesta

03.02.2016 Valokainen Tuomo, valtuustoaloite kahvilatoiminnan järjestämisestä Vaasanaukiolle

03.02.2016 Luukkainen Hannele ym. valtuustoaloite kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittämisestä

03.02.2016 Huru Nina valtuustoaloite roskakorien sijoituskartasta kaupunginosissa

03.02.2016 Razmyar Nasima ym. valtuustoaloite koulukiusaamisen vähentämisestä tukioppilastoiminnan avulla

20.01.2016 Niiranen Matti valtuustoaloite, LUX-valotapahtuman kestoajan pidentämisestä ja tapahtuman laajentamisesta "talven juhlaviikoiksi"04.01.2021 09:08

Vanhemmat aloitteet

Ennen 2011 syksyä tehdyt aloitteet on koostettu aloitemietinnöiksi omalle sivulleen. Aloitteet syksystä 2011 alkaen löytyvät navigaatiosta ylhäältä vasemmalta.