Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
47 / 09.12.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 834 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 835 Asia/2

V 15.1.2020, Vallilan korttelin 22367 asemakaavan muuttaminen, Aleksis Kiven katu 5 (nro 12581) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 836 Asia/3

V 15.1.2020, Oulunkylän Patolan Paturintie 3 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 12513) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 837 Asia/4

V 15.1.2020, Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma (ala-aste, yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 838

Alueen lahjoittaminen Suomen valtiolle tasavallan presidentti -instituution 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 839 Asia/5

Sopimus presidentti Mauno Koiviston muistomerkkihankkeesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 840 Asia/6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 841 Asia/7

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2019 talousarviokohdasta projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 842 Asia/8

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2019, projektialueiden katurakentaminen (pdf) (html)

Liite 1

Määrärahan myöntäminen projektialueiden katurakentamista varten vuodelle 2019 /2, allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 843 Asia/9

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 844 Asia/10

Virkojen lakkauttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Lakkautettavat virat 1.1.2020 lukien


§ 845 Asia/11

Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 846 Asia/12

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 847 Asia/13

Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 848 Asia/14

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle päiväkodin henkilöstön mitoitusta koskevan asetuksen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö

Liite 2

Lausuntopyynnön liite: asetusluonnos

Liite 3

Lausuntopyynnön liite: muistioluonnos

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 849 Asia/15

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi biomassan polton ilmastopäästöistä ja kestävyyskriteereiden toteutumisesta raportoimisesta konsernijaostolle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 850 Asia/16

Valtuutettu Juhani Strandénin toivomusponsi mahdollisuudesta käyttää todellisia päästöjä ja ympäristövaikutuksia laskettaessa ja raportoitaessa biomassan käyttöä energiatuotannossa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 851 Asia/17

Valtuutettu Daniel Sazonovin toivomusponsi Tehtaankadun ala-asteen väistötilojen aikaistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 852 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04