Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
43 / 18.11.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 773 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 774 Asia/2

V 27.11.2019, Kulosaaren Ståhlberginkuja 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12593) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 775 Asia/3

V 27.11.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Tapaninkylä, Malmi ja Viikki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 776 Asia/4

V 27.11.2019, Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 777 Asia/5

V 27.11.2019, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 778 Asia/6

V 27.11.2019, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 779 Asia/7

V 27.11.2019, Valtuutettu Petra Malinin aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 780 Asia/8

V 27.11.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 781 Asia/9

V 27.11.2019, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite pienten koululaisten iltahoidosta vuorotyöläisten lapsille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 782 Asia/10

V 27.11.2019, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamisesta yläkouluihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 783 Asia/11

V 27.11.2019, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite avoimesta urheilupuistosta Töölönlahden kulttuurikäytävän jatkeeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 784 Asia/12

V 27.11.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 785 Asia/13

V 27.11.2019, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämisestä leikkipuistoruokailussa (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 786 Asia/14

Helsingin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin johtavien luottamushenkilöiden tapaamiseen Espoossa 9.-10.1.2020 (pdf) (html)


§ 787 Asia/17

Vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerien tarkistaminen (pdf) (html)


§ 788 Asia/18

Lausunto Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n sääntömuutoksesta (pdf) (html)


§ 789 Asia/19

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 790 Asia/20

Kaupunginvaltuuston 13.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 791 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 792 Asia/15

Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020–2021 (pdf) (html)


§ 793 Asia/16

Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaiset toimenpiteet 2019–2020 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04