Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
42 / 11.11.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 746 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 747 Asia/2

V 27.11.2019, Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12576) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 748 Asia/3

V 27.11.2019, Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 19.9.2019, Vantaan kaupunki

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 749 Asia/4

V 27.11.2019, Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 750 Asia/5

V 27.11.2019, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kaupunginvaltuuston kokousten tulkkauksesta viittomakielellä (pdf) (html)

Liite 1


§ 751 Asia/6

V 27.11.2019, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 752 Asia/7

V 27.11.2019, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 753 Asia/8

V 27.11.2019, Valtuutettu Petra Malinin aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen vähentämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 754 Asia/9

V 27.11.2019, Valtuutettu Jussi Niinistön aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 755 Asia/10

V 27.11.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 756 Asia/11

V 27.11.2019, Valtuutettu Fatim Diarran aloite muovin keräysastioista Helsingin puistoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 757 Asia/12

V 27.11.2019, Valtuutettu Kati Juvan aloite koristepensaiden ja puistopuiden kartoittamisesta ja nimeämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 758 Asia/13

V 27.11.2019, Valtuutettu Björn Månssonin aloite kumppanuudesta Ilmailumuseon kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 759 Asia/14

V 27.11.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite toimenpideohjelmasta koulukiusaamisen kitkemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 760 Asia/15

V 27.11.2019, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite pienten koululaisten iltahoidosta vuorotyöläisten lapsille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 761 Asia/16

V 27.11.2019, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamisesta yläkouluihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 762 Asia/17

V 27.11.2019. Valtuutettu Leo Straniuksen aloite avoimesta urheilupuistosta Töölönlahden kulttuurikäytävän jatkeeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 763 Asia/18

V 27.11.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 764 Asia/19

V 27.11.2019, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämisestä leikkipuistoruokailussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 765 Asia/20

V 27.11.2019, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 766 Asia/21

Tasa-arvotoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.10.2019


§ 767 Asia/22

Päiväkoti Honkasuon uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 768 Asia/23

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kuivan maan matonpesupisteestä Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 769 Asia/24

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi (pdf) (html)


§ 770 Asia/25

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 771 Asia/26

Kaupunginvaltuuston 6.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 772 Asia/27

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04