Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
40 / 04.11.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 726 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 727 Asia/2

V 13.11.2019, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 23.10.2019


§ 728 Asia/3

V 13.11.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 23.10.2019


§ 729 Asia/4

V 13.11.2019, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 730 Asia/5

V 13.11.2019, Pirkkolan liikuntapuiston jäähallien uudisrakennusta koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 731 Asia/6

V 27.11.2019, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa (pdf) (html)


§ 732 Asia/7

V 27.11.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite perheiden palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 733 Asia/8

V 27.11.2019, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite matalan kynnyksen vanhemmuusvalmennuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 734 Asia/9

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Perustettaviksi esitettävät virat sosiaali- ja terveystoimialalle 1.1.2020 lukien


§ 735 Asia/10

Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perusparannus ja uudistamishankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 736 Asia/11

Meikku Palloilu Oy:lle myönnetyn lainan lyhennysohjelman muuttaminen ja laina-ajan pidentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3


§ 737 Asia/12

Kumpulan Nurmikenttä Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kumpulan Nurmikenttä Oy:n hakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Vuokrasopimusluonnos

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 738 Asia/13

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 739 Asia/14

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 740 Asia/15

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi toimenpiteistä lähijunien asemanseutujen kehittämiseksi ja juna-asemien ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 741 Asia/16

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi toiminnallisesta luontoyhteydestä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 742 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04