Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
33 / 16.09.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 603 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 604 Asia/2

V 25.9.2019, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroamisanomus 28.8.2019


§ 605 Asia/3

V 25.9.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.8.2019


§ 606 Asia/4

V 25.9.2019, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.8.2019


§ 607 Asia/5

V 25.9.2019, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 13.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 608 Asia/6

V 25.9.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 609 Asia/7

V 25.9.2019, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite laittomasti maassa olevien palveluiden laajentamisen purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 610 Ärende/8

V 25.9.2019, Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om bortforsling av gatusnö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 610 Asia/8

V 25.9.2019, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite aurauslumen poiskuljetuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 611 Asia/9

V 25.9.2019, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lumen mereen kippaamisen lopettamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 612 Asia/10

V 25.9.2019, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 613 Ärende/11

V 25.9.2019, Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om ökning av antalet personalbostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 613 Asia/11

V 25.9.2019, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 614 Asia/12

V 25.9.2019, Valtuutettu Otto Meren aloite Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 615 Asia/13

V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite alueellisesta varhaiskasvatuspaikkatakuusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 616 Asia/14

V 25.9.2019, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite lähikouluperiaatteen laajentamisesta erityisluokkaopetukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 617 Asia/15

V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kirjaston perustamisesta Kalasatamaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 618 Asia/16

V 25.9.2019, Valtuutettu Ozan Yanarin aloite lasten ja nuorten harrastamisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 619 Asia/17

V 25.9.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Esteettömyystyöryhmän lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 620 Asia/18

V 25.9.2019, Valtuutettu Kati Juvan aloite rollaattorin kanssa liikkuvien maksuttomasta matkustamisesta HSL:n bussiliikenteessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 621 Asia/19

V 25.9.2019, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite rollaattoreiden ja lastenvaunujen yhtäläisestä kohtelusta joukkoliikenteessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto 27.8.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 622 Asia/20

Helsingin kaupungin liittyminen EIT Urban Mobility Associationin jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 623 Asia/21

Tontin varaaminen Lehto Asunnot Oy:lle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle opiskelija-asuntojen suunnittelua varten (Sörnäinen, tontti 10575/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 624 Asia/22

Asuntotonttien varaaminen Rakennusliike Reponen Oy:lle, Siklatilat Oy:lle ja Jukivest Oy:lle/AVARRUS Arkkitehdit Oy:lle (Oulunkylä, tontit 28141/2 ja 28135/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 625 Asia/23

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi häirinnän ja työpaikkakiusaamisen raportoinnin säilyttämisestä työterveyskyselyn tulosten raportoinnissa (pdf) (html)


§ 626 Asia/24

Valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponsi murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnatun perhevalmennuksen suunnittelusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 627 Asia/25

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi resurssien kohdentamisesta alle kolmevuotiaiden perhepäivähoitoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 628 Asia/26

Lausunto oikeusministeriölle julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 28.6.2019, oikeusministeriö

Liite 2

Lausuntopyynnön liite, selvitys: Julkisuuslainsoveltamisalan laajentaminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 629 Asia/27

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020−2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 630 Asia/28

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite jalkakäytävien talvikunnossapidon palautuksesta paikallistason vastuulle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 631 Asia/29

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi kaupungin ruokapalveluiden ruokalistan ilmastokuormituksen ja ruokahävikin vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 632 Asia/30

Kaupunginvaltuuston 11.9.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 633 Asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04