Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
30 / 19.08.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 502 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 503 Asia/2

V 28.8.2019, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.6.2019


§ 504 Asia/3

V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.6.2019


§ 505 Asia/4

V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 31.7.2019


§ 506 Asia/5

V 28.8.2019, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 507 Asia/6

V 28.8.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 508 Asia/7

V 28.8.2019, Tahvonlahden ala-asteen koulun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 509 Asia/8

V 28.8.2019, Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Ressun lukion perusparannuksen kustannusarvio 17.4.2019

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 510 Asia/9

V 28.8.2019, Botby grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Botby grundskolan perusparannuksen kustannusarvio 19.12.2018

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 511 Asia/10

V 28.8.2019, Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Jätkäsaaren peruskoulun kustannusarvio 10.4.2019

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 512 Asia/11

V 28.8.2019, Luovutusperiaatteiden määrittäminen asunto- ja yhteispihakortteleille sekä niitä palveleville pysäköintitonteille (Kruunuvuorenranta, korttelit 49288 ja 49289 sekä tontit 49298/1 ja 49299/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 513 Asia/12

V 28.8.2019, Luovutusperiaatteiden määrittäminen Garden Helsinki -hanketta varten varatulle alueelle (Taka-Töölö) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 514 Asia/13

V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 11.6.2019 kasvatus- ja koulutuslautakunnasta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 515 Asia/14

Östersundom-toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimiseksi- liite Khs


§ 516 Asia/15

Teknisen johtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus


§ 517 Asia/16

Alueen varaaminen YIT Suomi Oy:lle ja Sato-Asunnot Oy:lle liike- ja asuinkorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Vartiokylä, Itäkeskuksen metroasema, Jokerikortteli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 518 Asia/17

Valtuutettu Mia Nygårdin toivomusponsi kompostoinnin kokeilusta ja lisäämisestä koulujen ja päiväkotien opetussuunnitelmiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 519 Asia/18

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnet kotihoidon ajoneuvojen pysäköinnistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 520 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04