Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
28 / 24.06.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 471 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 472 Asia/2

V 28.8.2019, Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin osakkeiden myynti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 473 Asia/3

Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet (pdf) (html)


§ 474 Asia/4

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 475 Asia/5

Yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 476 Asia/6

Vaalitoimikuntien jäsenten valinta vuoden 2019 europarlamenttivaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Vaalitoimikunnat muutokset europarlamenttivaalit 2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 477 Asia/7

Vaalilautakuntien jäsenten valinta vuoden 2019 europarlamenttivaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Vaalilautakunnat muutokset europarlamenttivaalit 2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 478 Asia/8

Linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalautakunnissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 479 Asia/9

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalveluiden kulttuurijohtajan avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)


§ 480 Asia/10

Lainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 481 Asia/11

Lainan myöntäminen Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiölle (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus


§ 482 Asia/12

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Tasa-arvotoimikunnan kannanotto palkka-avoimuudesta 9.11.2018

Liite 4

Tasa-arvotoimikunnan lausunto henkilöstön tasa-arvosuunnitelmasta 20.5.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 483 Asia/13

Helsingin kaupungin palveluiden tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 484 Asia/14

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoketjun yhteistyöstä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 485 Asia/15

Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittinen ohjelma ja sisäilmaohjelma sekä näiden toteutusohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 486 Asia/16

Alueen varaaminen Garden Helsinki -hanketta varten (Taka-Töölö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 487 Asia/17

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi kaupungin mahdollisuudesta edistää maalämmön käyttöä Pasilan Postipuistossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 488 Asia/18

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi päiväkoti- ja koulutilojen määrän riittävyyden varmistamisesta Pasilan Postipuiston alueella (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 489 Asia/19

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi toimeentulotuen palvelujen parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 490 Asia/20

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi kotihoidon henkilöstöresurssin lisäämisestä ja työtehtävien jakamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 491 Asia/21

Kaupunginvaltuuston 19.6.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 492 Asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04