Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 17.06.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 452 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 453 Asia/2

Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittinen ohjelma ja sisäilmaohjelma sekä näiden toteutusohjelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 454 Asia/3

Nimistötoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 455 Asia/4

Historiatoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 456 Asia/5

Henkilöstökassatoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 457 Asia/6

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin palvelukokonaisuuden kulttuurijohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 458 Asia/7

Lainan myöntäminen liikenneliikelaitokselle (pdf) (html)

Liite 1


§ 459 Asia/8

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintähinnan maksaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 460 Asia/9

Alueen varaaminen Garden Helsinki -hanketta varten (Taka-Töölö) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 461 Asia/10

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 462 Asia/11

Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 463 Asia/12

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi kaupungin mahdollisuudesta edistää maalämmön käyttöä Pasilan Postipuistossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 464 Asia/13

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi päiväkoti- ja koulutilojen määrän riittävyyden varmistamisesta Pasilan Postipuiston alueella (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 465 Asia/14

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman toivomusponsi Helsingin pelastuskoulutuksen tilanteen seuraamisesta ja pelastuskoulun lakkauttamisen vaikutusten arvioimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 466 Asia/15

Valtuutettu Dani Niskasen toivomusponsi tietoisuuden lisäämiseksi koulujen ilmanvaihdon oikeaoppiseen käyttöön (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 467 Asia/16

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi toimeentulotuen palvelujen parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 468 Asia/17

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi kotihoidon henkilöstöresurssin lisäämisestä ja työtehtävien jakamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 469 Asia/18

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi pilottihankkeesta kaupungin samanarvoisten työtehtävien perusteettomien palkkaerojen tasaamiseksi naisten ja miesten välillä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 470 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04