Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
25 / 10.06.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 426 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 427 Asia/2

V 19.6.2019, Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 428 Asia/3

V 19.6.2019, Hallintosäännön muuttaminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kansliapäällikön ja toimialajohtajien toimivallan osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 429 Asia/4

V 19.6.2019, Perhevapaan myöntäminen apulaispormestarille, apulaispormestarin sijaisen valinta ja kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 430 Asia/5

V 19.6.2019, Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 24.5.2019


§ 431 Asia/6

V 19.6.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä


§ 432 Asia/7

V 19.6.2019, Vallilan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12508) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 433 Asia/8

V 19.6.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20829/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Asia/9

V 19.6.2019, Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 435 Asia/10

V 19.6.2019, Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavan muuttaminen (nro 12535, julkisivujen suojelu) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 436 Asia/11

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 437 Asia/12

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 438 Asia/13

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 439 Asia/14

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 440 Asia/15

Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 441 Asia/16

Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 442 Asia/17

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 443 Asia/18

Valtuutettu Sameli Sivosen toivomusponsi häirintäyhdyshenkilökäytännön tuomisesta kaupungin organisaation työpaikoille, erityisesti kouluihin ja oppilaitoksiin (pdf) (html)


§ 444 Asia/19

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi asunnottomuuden tilastoinnin ja tietopohjan täsmentäminen Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Ohisalo Maria, toivomusponsi 3, Kvsto 20.6.2018, asia 4


§ 445 Asia/20

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi liikenteen ja liikennevalo-ohjauksen sujuvoittaminen eri vuorokauden aikoina (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 446 Asia/21

Asuntotonttien varaaminen asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 447 Asia/22

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi pilottihankkeesta kaupungin samanarvoisten työtehtävien perusteettomien palkkaerojen tasaamiseksi naisten ja miesten välillä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 448 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04