Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
09 / 04.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 145 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 146 Asia/2

V 13.3.2019, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 147 Asia/3

V 13.3.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä


§ 148 Asia/4

V 13.3.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätös 5.12.2018 , Helsingin käräjäoikeus


§ 149 Asia/5

V 13.3.2019, Vuoden 2018 talousarvion toteutumaton sitova toiminnallinen tavoite (pdf) (html)

Liite 1


§ 150 Asia/6

V 13.3.2019, Patterimäen asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12477) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/7

V 13.3.2019, Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/8

V 13.3.2019, Vuosaaren lukion uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019

Liite 3

Vuosaaren lukio Laatuarviointi

Liite 4

Vuosaaren lukio kokonaistaloudellinen arviointi

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/9

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset syyskaudella 2019 (pdf) (html)


§ 154 Asia/10

Helsingin merellinen strategia ja toimintaohjelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/11

Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi: akateeminen arviointitutkimus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/12

Hallitusten jäsenten palkkioperusteet Asunto Oy Oulunkyläntori 2, Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy, Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisille yhtiöille (pdf) (html)


§ 157 Asia/13

Lausunto Kansainvälinen designsäätiö sr:n asettamisesta selvitystilaan ja lakkauttamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 158 Asia/14

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kaupungin korjausrahaston luomiseksi arvokiinteistöjen remonttikustannusten kattamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/15

Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Hakaniemen kauppahallin rakennus- ja kulttuurihistoriallisen suojelun kustannusvaikutusten selvittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/16

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi pysäkeistä Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskuksen lähellä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/17

Valtuutettujen Maria Ohisalon, Fatim Diarran, Mari Holopaisen ja Petrus Pennasen toivomusponnet nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/18

Helsingin kaupungin liittyminen Carbon Neutral Cities Alliance -verkostoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/19

Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 164 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04