Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
08 / 25.02.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 129 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 130 Asia/2

V 13.3.2019, Vuoden 2018 talousarvion tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 131 Asia/3

V 13.3.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen suunnitellulle asuin-, liike- ja toimistorakennustontille (Meilahti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/4

V 13.3.2019, Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen Helsingin kaupungin osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/5

V 13.3.2019, Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/6

Helsingin kaupungin liittyminen Carbon Neutral Cities Alliance -verkostoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 135 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston virkamatka Tukholmaan 7.-8.3.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Asia/8

Oikaisuvaatimus asukasosallisuuden pienavustusasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Asukasosallisuuden_pienavustushakemus

Liite 2

Oikaisuvaatimus, päätös 17.12.2018 § 57

Liite 3

Viestintäjohtajan_päätös_17.12.2018_§35

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Asia/9

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Vaalilautakunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/10

Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Vaalitoimikunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019, tilanne 13.2.2019


§ 139 Asia/11

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta kaapeliyhteyshankkeeseen Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/12

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/13

Mustakiven korttelitalon perusopetuksen tilojen toiminnallisia muutoksia ja laajennusta koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/14

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite penkeistä Taivaskalliolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/15

Kaupunginvaltuuston 13.2.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 144 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04