Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 11.02.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 111 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 112 Asia/2

V 27.2.2019, Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2019 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/3

V 27.2.2019, Vuoden 2018 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Kansliapäällikön kirje 29.1.2019

Liite 2

Staran toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Liite 3

Toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Liite 4

Liite 5

Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 114 Asia/4

V 27.2.2019, Kluuvin asema-aukio 2 (Sokos) asemakaavan muutos (nro 12425) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/5

V 27.2.2019, Kallion ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/6

V 13.3.2019, Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen Helsingin kaupungin osalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/7

V 13.3.2019, Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


§ 118 Asia/8

V 27.2.2019, Valtuutettu Petra Malinin aloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/9

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/10

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/11

Tapanilan Urheilutalosäätiön maanvuokrasopimuksen korjaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/12

Helsingin Mailapelikeskuksen maanvuokrasopimuksen korjaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/13

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivoiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/14

Helsingin kaupungin liittyminen International Biennial Associationin (IBA) jäseneksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/15

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi nuorten mielenterveysongelmissa auttavasta chat-linjasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/16

Valtuutettu Elina Moision aloite toipumiskoulun rakentamisesta sisäilmasta sairastuneille lapsille ja opettajille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/17

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Vattuniemen alueelle tehtävästä palvelujen kokonaissuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04