Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
02 / 14.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 13 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 14 Asia/2

V 30.1.2019, Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 15 Asia/3

V 30.1.2019, Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/4

V 13.2.2019, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite maksuttomasta joukkoliikenteestä pitkäaikaistyöttömille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/5

V 13.2.2019, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Suurmetsäntien ja Malminkaaren turvallisuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/6

V 13.2.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite tiemelun torjunnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/7

V 13.2.2019, Valtuutettu Björn Månssonin aloite museoraitiovaunulinjan perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 19 Ärende/7

V 13.2.2019, Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om en museispårvagnslinje (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 20 Asia/8

V 13.2.2019, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite Arabian rantapuiston kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/9

V 13.2.2019, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotimaisten marjojen ja hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/10

V 13.2.2019, Valtuutettu Outi Alasen aloite psykiatrian päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/11

Metroliikenteen sujuvuuden ja metronkuljettajien työolojen parantamista koskeva selostus (pdf) (html)


§ 24 Asia/12

Arvokisoissa menestyneiden helsinkiläisurheilijoiden palkitsemisen periaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/13

Määräraha maahanmuuttajien kotoutumisen tukea varten (pdf) (html)


§ 26 Asia/14

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asetusluonnoksesta koskien opiskelijaksi ottamisen perusteita ammatillisessa koulutuksessa (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Asia/15

Lausunto MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arviointiselostusluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04