Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
43 / 07.12.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1086 Kaupunginjohtaja/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1087 Kaupunginjohtaja/1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1088 Kaupunginjohtaja/1

V 14.12.2016, Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1089 Kaupunginjohtaja/2

V 14.12.2016, Helsingin liikuntahallit Oy:n lainahakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma 18 12 2015_Kaarelan harjoitushalli.pdf

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1090 Kaupunginjohtaja/3

V 14.12.2016, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1091 Kaupunginjohtaja/4

V 14.12.2016, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1092 Kaupunginjohtaja/5

V 14.12.2016, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuuri -ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1093 Kaupunginjohtaja/6

V 14.12.2016, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1094 Kaupunginjohtaja/7

V 14.12.2016, Selvitys vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1095 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 14.12.2016, Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan muuttaminen (nro 12375) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1096 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 14.12.2016, Länsisataman Saukonlaiturin kortteleiden 20067 ja 20069 luovuttaminen ja toteutus- ja luovutussopimusten hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20067/1 - 3 ja 20069/1 - 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1097 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 14.12.2016, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12389) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1098 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 14.12.2016, Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Sopimusliite 2. Luettelo HUSiin siirtyvästä henkilöstöstä, UUSI 1 12 2016

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1099 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 14.12.2016, Helsingin kaupungin kiireettömien potilaskuljetusten siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

1.1.2017 siirtyvä henkilöstö

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1100 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahojen siirtäminen talousarvion kohdassa Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1101 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahojen siirtäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen talousarviokohdassa alueiden käyttöönoton edellyttämissä toimenpiteissä (pdf) (html)


§ 1102 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1103 Kaupunginjohtaja/6

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Liite 37

Liite 38

Liite 39

Liite 40

Liite 41

Liite 42

Liite 43

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1104 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1105 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1106 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1107 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1108 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Tavoitteet ja toimenpiteet viherkattojen rakentamisen edistämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1109 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1110 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi musiikki-, ilmaisu-, kuvataide- ja liikuntapainotetun opetuksen jatkuvuudesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1111 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponsi Vuosaaren yläasteikäisten opetustiloista yhdistyneessä peruskoulussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1112 Sivistystoimi/3

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi kiirehtiä Vuosaaren lukion uudisrakennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1113 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1114 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Rastilan leirintäalueella sijaitsevan kartanorakennuksen siirto liikuntalautakunnalta kiinteistölautakunnalle (pdf) (html)

Liite 1

Rastilan kartanon kirjanpitoarvo

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1115 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Hotellitontin varaaminen SSA Kodit Oy:lle (Ruskeasuo, tontti 16748/5) (pdf) (html)

Liite 1

Mannerheimintie 109_Hakemus

Liite 2

2016-09-29 Hotelli Mannerheimintie 109

Liite 3

Asemakaava

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1116 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1117 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04