Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
42 / 28.11.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1060 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1061 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1062 Kaupunginjohtaja/1

V 14.12.2016, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1063 Kaupunginjohtaja/2

V 14.12.2016, Selvitys vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1064 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 14.12.2016, Roihupellon kampuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12364) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1065 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 14.12.2016, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12389) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1066 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 14.12.2016, Helsingin kaupungin kiireettömien potilaskuljetusten siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1067 Kaupunginjohtaja/3

Korkotukiasetuksen muutoksen huomioiminen asuntotuotannon tertiäärilainojen koroissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 1068 Kaupunginjohtaja/4

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 1069 Kaupunginjohtaja/5

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä (pdf) (html)


§ 1070 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahojen siirtäminen talousarvion alakohtien välillä ja määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle alueiden esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1071 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan siirtäminen kiinteistölautakunnan käyttöön HITAS-osakkeiden ostamiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1072 Kaupunginjohtaja/8

Määrärahojen siirtäminen talousarvion alakohtien välillä ja määrärahojen myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1073 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1074 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1075 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1076 Sivistystoimi/1

Lausunto Stadion-säätiön ehdotuksesta säätiön sääntöjen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1077 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1078 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi korvaavien tilojen järjestämiseksi Käpylinnan liikuntatiloille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1079 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kansaneläkelaitoksen toimitalon tontin rakennuskiellon pidentäminen Taka-Töölössä (nro 12428, tontti 507/12) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1080 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Rakennuskiellon pidentäminen Vuosaaren Ramssinniemessä (nro 12427, tontti 54200/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1081 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja tonttien varaaminen asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Hakemukset, joiden perusteella esitetään varausta

Liite 6

Hakemukset, joiden perusteella ei esitetä varausta

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1082 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1083 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Erivapauden myöntäminen terveyskeskuslääkärin virkaan vaadittavasta kielitaidosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1084 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1085 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 14.12.2016, Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottaminen Helsingin osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04