Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
40 / 14.11.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 977 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 978 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 979 Kaupunginjohtaja/1

V 30.11.2016, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asumisen kustannusten nousun pysäyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 980 Kaupunginjohtaja/2

V 30.11.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors for Peace -verkostoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 981 Kaupunginjohtaja/3

V 30.11.2016, Valtuutettu Silvia Modigin aloite kilpailukiellon asettamisesta johtaville viranhaltijoille ja työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1


§ 982 Kaupunginjohtaja/4

V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentämisestä (pdf) (html)


§ 983 Kaupunginjohtaja/5

V 30.11.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite yli 100-vuotiaiden helsinkiläisten huomioimisesta Suomi 100-juhlavuotena (pdf) (html)

Liite 1


§ 984 Kaupunginjohtaja/6

V 30.11.2016, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite työpaikkakiusaamiseen puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 985 Kaupunginjohtaja/7

V 30.11.2016, Valtuutettu Pertti Villon aloite Tapulikaupungin asukastilojen puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 986 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilainen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 987 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite tavarapäivän luomisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 988 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

V 30.11.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite Haaganpuron ja sen taimenkannan elvyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 989 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

V 30.11.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite maanrakennustöiden ylijäämämassoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 990 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

V 30.11.2016, Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite Hietalahdenrannan alueen katuturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 991 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

V 30.11.2016, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Ylä-Malmin torin vesialtaan saattamiseksi virkistyskeitaaksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 992 Sivistystoimi/1

V 30.11.2016, Valtuutettu Ilkka Taipaleen valtuustoaloite työllisyyden tukemisesta Kuusamon mallin mukaisesti (pdf) (html)

Liite 1


§ 993 Sivistystoimi/2

V 30.11.2016, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Vuosaarenlahden venesataman kehittämisestä junioritoiminta huomioiden (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 994 Sivistystoimi/3

V 30.11.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite peruskoulun toisen luokan oppilaiden iltapäiväkerhopaikoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 995 Sivistystoimi/4

V 30.11.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite ilmaisista hygieniapassi koulutuksista ja tenttitilaisuuksista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 996 Sivistystoimi/5

V 30.11.2016, Valtuutettu Dan Koivulaakson valtuustoaloite kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)


§ 997 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 30.11.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 998 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyöräturvallisuuden kehittämisestä eräissä Helsingin kohteissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 999 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkaantorin alueen (Heikkilänaukio) muodostamisesta monitoimialueeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1000 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 30.11.2016, Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1001 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 30.11.2016, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite keskustatunnelivarauksesta luopumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1002 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V 30.11.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1003 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

V 30.11.2016, Valtuutettu Mika Ebelingin aloite natsi-Saksalle luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1004 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

V 30.11.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Malmin lentokenttäalueen kehittämisestä Helsinki Air Business Parkiksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 1005 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 30.11.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1006 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 30.11.2016, Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1007 Sosiaali- ja terveystoimi/3

V 30.11.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite vanhusasiamiehen vakanssin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1008 Kaupunginjohtaja/8

V 30.11.2016, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1§ 1008 Stadsdirektören/8

F 30.11.2016, Val av ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1§ 1009 Kaupunginjohtaja/9

V 30.11.2016, Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1010 Kaupunginjohtaja/10

V 30.11.2016, Erään vuoden 2016 talousarvioon merkityn määrärahan ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1011 Kaupunginjohtaja/11

V 30.11.2016, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)


§ 1012 Kaupunginjohtaja/12

V 30.11.2016, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)


§ 1013 Kaupunginjohtaja/13

V 30.11.2016, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)


§ 1014 Kaupunginjohtaja/14

V 30.11.2016, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)


§ 1015 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

V 30.11.2016, Nykyiset matalalattiaraitiovaunut korvaavien raitiovaunujen hankkimista koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1016 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen kokouksen siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1017 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien mahdollisuuksia ehkäistä HSL:n lippujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kiirehtiä Raide-Jokeria (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1018 Kaupunginjohtaja/5

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien valmiuksia Raide-Jokerin rahoituksen aikaistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1019 Kaupunginjohtaja/6

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi koskien tavoitteiden selvittämistä mm. hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle seuraavan valtuustostrategian valmistelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016


§ 1020 Kaupunginjohtaja/7

Valtuutettu Jan D. Oker-Blomin toivomusponsi koskien kampanjan käynnistämistä edistämään kaikkien kaupunkilaisten tietotaitoa säästää sähköä ja lämpöä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto 29.8.2016

Liite 3

HSY:n lausunto 24.10.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1021 Kaupunginjohtaja/8

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien Hanasaaren jatkamista ja leventämistä maatäytöillä mm. tonttimaan lisäämiseksi sekä Sompasaaresta kantakaupunkiin johtavan sillan korvaaminen kahdella sillalla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1022 Kaupunginjohtaja/9

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien energiatehokkuutta palvelevien älykkäiden sähkö-, lämpö- ja liikenneverkkojen edistämistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto 29.8.2016

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1023 Kaupunginjohtaja/10

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi koskien aurinkopaneelien asentamista Helsingin rakennusten katoille yhteistyössä Helenin kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helen Oy:n lausunto.pdf

Liite 3

Liite 4

Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto.pdf

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 1024 Kaupunginjohtaja/11

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueen toteuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1025 Kaupunginjohtaja/12

Vähäpäästöisten henkilöautojen kriteerien tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1026 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1027 Kaupunginjohtaja/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1028 Kaupunginjohtaja/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1029 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1030 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1031 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Rantakiventien liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1032 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1033 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04