Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
38 / 31.10.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 938 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 939 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 940 Kaupunginjohtaja/1

V 16.11.2016, Vuoden 2017 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


§ 941 Kaupunginjohtaja/2

V 16.11.2016, Vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)


§ 942 Kaupunginjohtaja/3

V 9.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 943 Kaupunginjohtaja/4

V 16.11.2016, Hallintosäännön hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 944 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 16.11.2016, Hotelli Marskin asemakaavan muuttaminen (nro 12355, Kamppi tontti 63/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 945 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 16.11.2016, Valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 946 Kaupunginjohtaja/3

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 947 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi vuoden 2017 kiinteistöveroprosentin valmistelun yhteydessä selvitettävästä mahdollisuudesta nostaa rakentamattoman tontin kiinteistöveroa asuntotuotannon vauhdittamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 948 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 949 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 950 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 951 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2017-2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 952 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsingin kaupungin liittyminen World Urban Parks järjestön jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 953 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 954 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 955 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 956 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus Valion Eläkekassan kanssa asemakaavan muutosehdotukseen liittyen (asemakaava nro 12355, tontti 4/63/1) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 957 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 958 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi mahdollisuudesta siirtyä kasvisruokapäivään myös päiväkodeissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 959 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04