Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
34 / 03.10.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 843 Kaupunginjohtaja/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 844 Kaupunginjohtaja/1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 845 Kaupunginjohtaja/1

V 12.10.2016, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 846 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 12.10.2016, Vuokrausperusteet Oulunkylän omakotitalotontille (Oulunkylä, tontti 28105/32) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 847 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 12.10.2016, Vuokrausperusteet eräille Pukinmäen ja Tapaninkylän asuntotonteille sekä Jakomäessä sijaitsevalle YSA-tontille (Pukinmäki, tontti 37186/4, Tapaninkylä, tontit 39119/13, 39132/29, ja 39148/12, Jakomäki, tontti 41209/17) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemakaavan muutos nro 12353

Liite 3

Asemakaavan muutos nro 12314

Liite 4

Asemakaavan muutos nro 12134

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 848 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 26.10.2016, Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12373) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen rakennussuojelupäätös (kirjoitusvirheen korjaus, HL 51 §, 21.10.2016, LSM)

Liite 7

Vetoomus Meri-Rastilan, Kivinokan ja Vartiosaaren puolesta

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 849 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston 28.9.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 850 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 851 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 852 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön avoimen viran hoitajan ottaminen määräajaksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 853 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 854 Sivistystoimi/1

Lausunnon antaminen hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi kirjastolaiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 855 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 856 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Posti Kiinteistöt Oy:n kanssa (Santahamina, Louesaari RN:o 4:2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 857 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Kiinteistö Oy Helsingin Sörnäistenkatu 2:n kanssa (asemakaava nro 12283, tontit 21013/3 ja 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 858 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kantakaupungin eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12416) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 859 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Maa-alueen varaaminen Helsingin Kalasataman alueelta hotellin suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 860 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Erityisasumista ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontin 21677/5 varaaminen Stiftelsen Arcada sr:lle perustettavien yhtiöiden lukuun (Kalasatama, Hermanni, suunniteltu tontti 21677/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 861 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 862 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 863 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04