Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
31 / 12.09.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 770 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 771 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 772 Kaupunginjohtaja/1

V 28.9.2016, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 773 Kaupunginjohtaja/2

V 28.9.2016, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite matkailun markkinointipisteen perustamisesta lentoasemalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 774 Kaupunginjohtaja/3

V 28.9.2016, Valtuutettu Maija Anttilan aloite 100-vuotisen Suomen muistamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 775 Kaupunginjohtaja/4

V 28.9.2016, Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 776 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 28.9.2016, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kahvilatoiminnan järjestämisestä Vaasanaukiolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 777 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 28.9.2016, Valtuutettu Nina Hurun aloite roskakoreista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Taka-Töölön tilapäisten roskakorien sijoituskartta työmaan aikana

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 778 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

V 28.9.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Töyrynummen urheilukentän suojaamisesta moottoriajoneuvoliikenteeltä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 779 Sivistystoimi/1

V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 780 Sivistystoimi/2

V 28.9.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltoimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 781 Sivistystoimi/3

V 28.9.2016, Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite koulukiusaamisen vähentämisestä tukioppilastoiminnan avulla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 782 Sivistystoimi/4

V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite alueellisesta kielikokeilusta Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 783 Sivistystoimi/5

V 28.9.2016, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite digityöskentelyn käyttöönotosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 784 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 28.9.2016, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kulkuyhteydestä Vuosaaren metroasemalta Columbukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 785 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 28.9.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite asunnottomien konttimajoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 786 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 28.9.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite 200 konttiasunnon rakentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 787 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 28.9.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 788 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

V 28.9.2016, Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 789 Kaupunginjohtaja/3

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 4.-5.10.2016 Espoossa (pdf) (html)


§ 790 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupungin liittyminen Mayors for Peace -verkostoon (pdf) (html)


§ 791 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 792 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 793 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi pidemmistä metrojunista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 794 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi jalankulkijaystävällisyyden huomioimisesta Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelmaan liittyvässä jatkovalmistelussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 795 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi kattavasta kadunparannussuunnitelmasta Hämeentielle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 796 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 797 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017 - 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 798 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 799 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 800 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Rakennuskiellon määrääminen Vartiokylän Itäkeskuksen tontille 45173/5 (nro 12411) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 801 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivujen suojelua koskevasta rakennussuojeluesityksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 802 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 803 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Meeri Kuikan kirje

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 804 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04