Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
28 / 22.08.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 699 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 700 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 701 Kaupunginjohtaja/1

V 31.8.2016, Kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 702 Kaupunginjohtaja/2

V 31.8.2016, Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 703 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 31.8.2016, Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 704 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 31.8.2016, Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 705 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 31.8.2016, Lasten päiväkoti Neulasen uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 706 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja/1

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet (pdf) (html)


§ 707 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017 - 2019 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 708 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 709 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 710 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 711 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 712 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 713 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettujen Pia Pakarisen, Pilvi Torstin ja Mari Holopaisen toivomusponnet peruskorjatun Hakaniemen hallin vuokranmääritykseen ja hallin yhteydessä toimivan ulkotorin aukioloaikoihin liittyen (pdf) (html)


§ 714 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi koskien ruoanjakelun järjestämistä Vantaan kaupungin Yhteinen pöytä -mallin mukaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 715 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Koivusaaren osayleiskaava-asiassa nro 12180 (pdf) (html)

Liite 1

Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö 2.5.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 716 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 717 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 718 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 719 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04