Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
25 / 27.06.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 632 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 633 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Länsimetro -hankkeen tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 634 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 635 Kaupunginjohtaja/1

V 31.8.2016, Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 636 Kaupunginjohtaja/2

V 31.8.2016, Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 637 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 31.8.2016, Osto-oikeuden lisääminen Helsingin Teollisuuskatu 13 Oy:lle vuokratun tontin vuokrasopimukseen (Vallila, tontti 22697/17) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemakaava 10973

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 638 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 639 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 § 196 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmääkoskevien osien hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 640 Kaupunginjohtaja/5

Kansliapäällikön viran perustaminen (pdf) (html)


§ 641 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 642 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 643 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta hulevesiviemärin purkurakenteen rakentamiseen ja vesialueen ruoppaamiseen Töölönlahdella (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vesilupahakemuksen liite ENV808 24.2.2016

Liite 4

Hakemuksen täydennys, vesilupahakemus Dnro ESAVI/1905/2016

Liite 5

Vesilupahakemuksen täydennys, Vauhtitien hulevesiviemärin purkurakenne

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 644 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Konepajanpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen (nro VIO 5526/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 645 Sivistystoimi/1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 28 k.)


§ 646 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta koskevasta koulutuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 647 Sivistystoimi/3

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sateenkaarinuorten osallistumisesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 648 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 649 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Rakennuskiellon pidentäminen eräillä Kruununhaan ja Kaivopuiston tonteilla (nro 12406) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 650 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin vesihuollon toiminta-alueen hyväksyminen vuosiksi 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ote HSY:n hallituksen pöytäkirjasta 16.10.2015

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Sipoon vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 22.2.2016

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 651 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Mechelininkatu 34 A:n kanssa asemakaavamuutoksen nro 12342 johdosta (Taka-Töölö, kortteli nro 484, tontti 6) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimusluonnos

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 652 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Alueen varaaminen Kantvikin Vapaa-ajankeskus Oy:lle pienvenesataman ja sen palvelutoiminnan suunnittelua ja toteuttamista varten (Kirkkonummi, Kantvik, määräalat tiloista RN:o 1:123, 1:124, 1:127, 1:229, 1:119 ja 1:120, Prikiranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 653 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Energiakadun suojaviheralueen varaaminen Ruoholahdesta Suomen Pesupaikat OY:lle autojen pesupaikan ja polttoainejakelupisteen suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ote asemakaavasta nro 11890

Liite 3

Ote asemakaavasta nro 6044

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 654 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kahden pientalotontin varaaminen hintakilpailulla myytäväksi (Suutarila, Tapulikaupunki, 40158/14-15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemakaavakartta ja -määräykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 655 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Suunnittelualuevaraus Töölön Eläintarhan alueelta Projekti GH Oy:lle Garden Helsinki -hanketta varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 656 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Hakaniemen hallin väistötilan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 3. Vaihtoehtojen laajuus- ja kustannusvertailu 14.4.2016

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 657 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kaupunginhallituksen edellyttämät toimenpiteet Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksymisen yhteydessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 658 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 § 189 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutus-ohjelma; Kotikaupunkina Helsinki (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 659 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04