Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
24 / 20.06.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 606 Kaupunginjohtaja/1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 607 Kaupunginjohtaja/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 608 Kaupunginjohtaja/1

V 31.8.2016, Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 609 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahojen siirtäminen sekä myöntäminen kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 610 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden esirakentamiseen ja maaperän kunnostamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 611 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 612 Kaupunginjohtaja/6

Forum Virium Helsinki Oy:n pääomittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 613 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 15.6.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 614 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 615 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 616 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Vuosaaren sataman vesiliikennealueen ja väylien syventämiseen, ruoppausmassojen läjittämiseen sekä uuden laiturin rakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 617 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Energiansäästöneuvottelukunnan raportti vuodelta 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 618 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 619 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta koskevasta koulutuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 620 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sateenkaarinuorten osallistumisesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 621 Sivistystoimi/3

Keskustakirjaston johtajan viran perustaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 622 Sivistystoimi/4

Kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelman, Tietoa Stadista, hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 623 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 624 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Suunnittelualuevaraus Töölön Eläintarhan alueelta Projekti GH Oy:lle Garden Helsinki -hanketta varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 625 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Hakaniemen hallin väistötilan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 626 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupunginhallituksen edellyttämät toimenpiteet Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksymisen yhteydessä (pdf) (html)


§ 627 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) (pdf) (html)

Liite 1

Poikkeamishakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 628 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 629 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 630 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat, lakkautettavat virat ja virkamuutokset 1.7.2016 lukien (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 631 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04