Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
20 / 23.05.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 493 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 494 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 495 Kaupunginjohtaja/1

V 8.6.2016, Sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 496 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 8.6.2016, Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta ja avoimen viran hoito (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta

Liite 2

Saate eroilmoitukseen 16.5.2016


§ 497 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 8.6.2016, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 498 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 8.6.2016, Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 499 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 8.6.2016, Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 500 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 8.6.2016, Helsingin kielilukion perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 501 Kaupunginjohtaja/3

Yritysvaikutusten arviointi ja laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi kaupungin päätöksenteossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 502 Kaupunginjohtaja/4

Eräiden innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkuminen vuonna 2016 edellisenä vuonna säästyneillä määrärahoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 503 Kaupunginjohtaja/5

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 504 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen tilakeskukselle keskustakirjastohankkeen asemakaavan edellyttämään keskustatunneliin varautumiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 505 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin kaupungin brändikonsepti ja markkinointistrategia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 506 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 507 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 508 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 509 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan raportti 2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 510 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Muutos esteettömyysasioiden neuvottelukunnan kokoonpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 511 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 512 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 513 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston terveys- ja päihdepalvelut -osaston osastopäällikön virasta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston terveys- ja päihdepalvelut-osaston osastopäällikön virasta

Liite 2

Saate eroilmoitukseen 16.5.2016


§ 514 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 515 Sivistystoimi/1

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 516 Sivistystoimi/2

Pelaajien palkitseminen Yhdysvalloissa järjestettyjen jääkiekon alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 517 Sivistystoimi/3

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 518 Sivistystoimi/4

Vuoden 2016 tiedepalkinnon myöntäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (palkinnon jakoon asti)

Liite 3


§ 519 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 520 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2016-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 521 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Määräalan ostaminen Östersundomista (pdf) (html)

Liite 1

Kauppakirjaluonnos

Liite 2

Tarjous

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 522 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04