Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
19 / 16.05.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 464 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 465 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 466 Kaupunginjohtaja/1

V 25.5.2016, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 467 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 25.5.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 468 Sivistystoimi/1

V 25.5.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 469 Sivistystoimi/2

V 25.5.2016, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite työryhmästä nuorten radikalisoinnin ennaltaehkäisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 470 Sivistystoimi/3

V 25.5.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Pukinmäen Taidetalon toiminnan turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 471 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 25.5.2016, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 472 Kaupunginjohtaja/2

V 25.5.2016, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 473 Kaupunginjohtaja/3

V 25.5.2016, Eron myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta (pdf) (html)


§ 474 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 25.5.2016, Eräiden Pitäjänmäen, Tapaninkylän ja Torpparinmäen asuntotonttien vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 475 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 25.5.2016, Suutarilan Siltalanpuiston eräiden asuntotonttien vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Asemakaavan muutos nro 12243

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 476 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (pdf) (html)


§ 477 Kaupunginjohtaja/4

Lähiörahastosta vuonna 2016 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 478 Kaupunginjohtaja/5

Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016 – 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 479 Kaupunginjohtaja/6

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 480 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 11.5.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 481 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 482 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 483 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Ympäristökeskuksen kahden viran nimikkeen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 484 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 485 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 486 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 487 Sivistystoimi/1

Liikuntajohtajan avoimen viran hoito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 488 Sivistystoimi/2

Eron myöntäminen opetusviraston kehittämisjohtajan virasta ja avoimen viran hoito (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.4.2016


§ 489 Sivistystoimi/3

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi Helsingin strategisen työllisyysohjelman hyväksymisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 490 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 491 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Asuinkerrostalotontin myynti Samfundet Folkhälsan i svenska r.f.:n omistamalle Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors:lle osana vaihdon kaltaista kiinteistöjärjestelyä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 492 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04