Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
18 / 09.05.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 430 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 431 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 432 Kaupunginjohtaja/1

V 25.5.2016, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä (pdf) (html)


§ 433 Kaupunginjohtaja/2

V 25.5.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors for Peace -verkostoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 434 Kaupunginjohtaja/3

V 25.5.2016, Valtuutettu Matti Niirasen aloite LUX-valotapahtuman kestoajan pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 435 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 25.5.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 436 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 25.5.2016, Valtuutettu Sari Mäkimattilan aloite internet-yhteyden järjestämisestä kehitysvammaisten ryhmäkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 437 Sivistystoimi/1

V 25.5.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 438 Sivistystoimi/2

V 25.5.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ammatillisen koulutuksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 439 Sivistystoimi/3

V 25.5.2016, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite työryhmästä nuorten radikalisoinnin ennaltaehkäisemiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 440 Sivistystoimi/4

V 25.5.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Pukinmäen Taidetalon toiminnan turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 441 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 25.5.2016, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 442 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 25.5.2016, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite mielipidetutkimuksen tekemisestä Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 443 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 25.5.2016, Valtuutettu Jessica Karhun aloite puistokaistaleen väliaikaisesta käyttöönotosta välitunneilla (pdf) (html)

Liite 1

Jessica Karhun valtuustoaloite 7.10.2015

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 444 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 25.5.2016, Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite Helsingin yliopiston metroaseman nimen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 445 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 25.5.2016, Valtuutettu Pertti Villon aloite poliittisesta edustuksesta Heka-yhtiöiden hallituksissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 446 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V 25.5.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite tyhjillään olevien kiinteistöjen mahdollisesta käytöstä kriisiasuntoina (pdf) (html)

Liite 1

Valtuustoaloite, Hursti

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 447 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

V 25.5.2016, Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite aurinkokeräinten luvanvaraisuudesta ja siitä tiedottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 448 Kaupunginjohtaja/3

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö (pdf) (html)


§ 449 Kaupunginjohtaja/4

Koululainojen myöntäminen vuodelle 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 450 Kaupunginjohtaja/5

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Ansioituneet kansalaiset


§ 451 Kaupunginjohtaja/6

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 452 Kaupunginjohtaja/7

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista koskien iäkkäitä ja vammaisia henkilöitä sekä hissiavustusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 453 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin henkilöstötoimikunnan työnantajan edustajien nimeäminen 1.5.2016-31.5.2017 (pdf) (html)


§ 454 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 455 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 456 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Pohjoisbaanan pyörätiesuunnitelman välillä Ratapihantie – Käpylän asema hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 457 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi vuoden 2030 päästövähennystavoitteen tuomisesta päätettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 458 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 459 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 460 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi Helsingin strategisen työllisyysohjelman hyväksymisestä (pdf) (html)


§ 461 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 462 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi koskien lähes nollaenergiarakentamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyynnön liitteet

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 463 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04