Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
17 / 02.05.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 407 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 408 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 409 Kaupunginjohtaja/3

Iltakouluasia: Sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelun tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Kaupunginjohtaja/1

V 25.5.2016, Konserniohje (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 411 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.5.2016, Sörnäisten Kalasataman eräitä asuinkortteleita koskevien toteutussopimusten, kiinteistökauppojen ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, tontit 10631/1-4, 10633/1-4 ja 10635/1-4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Asemakaavan muutos nro 12200

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 412 Kaupunginjohtaja/4

Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistyksen koulusopimuksen sekä yhdistykselle myönnettyjen lainojen siirtäminen Munkkiniemen koulutussäätiölle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Munkkiniemen koulutussäätiön pöytäkirjanote

Liite 4

Kannatusosakeyhtiön hallituksen pöytäkirjanote


§ 413 Kaupunginjohtaja/5

Helen Oy:n pääomanpalautus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 414 Kaupunginjohtaja/6

Kansliapäällikön avoimen viran määräaikaisen hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 415 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeisiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 416 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 27.4.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 417 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 418 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 419 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 420 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi vuoden 2030 päästövähennystavoitteen tuomisesta päätettäväksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 421 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 422 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 423 Sivistystoimi/1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 28 k.)


§ 424 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 425 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus Kuntatalo Oy:n kanssa poikkeamispäätökseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 426 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuntotontin varaaminen Asunto Oy Helsingin Kommodorille kehittämishanketta varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20070/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 427 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Alueen varaaminen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten Jakomäen keskiosasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 428 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 429 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Iltakouluasia: Eräiden suurten liikennehankkeiden tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04