Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
16 / 25.04.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 380 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 381 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 382 Kaupunginjohtaja/1

V 11.5.2016, Konserniohje (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 383 Kaupunginjohtaja/2

V 11.5.2016, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 384 Kaupunginjohtaja/3

V 11.5.2016, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 385 Kaupunginjohtaja/4

V 11.5.2016, Kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1§ 385 Stadsdirektören/4

F 11.5.2016, Val av ledamot i direktionen för stadsorkestern (pdf) (html)

Bilaga 1§ 386 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 11.5.2016, Ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 387 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.5.2016, Vartiokylän korttelin 45127 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12367, Myllypuro, Tuulimyllyntie 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 388 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 11.5.2016, Kaarelan eräiden kortteleiden sekä lähivirkistys-, ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12352, Kuninkaantammentien ympäristö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 389 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 11.5.2016, Kunnan asukkaan aloite: Pyöräkaista Hämeentielle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kunnan asukkaan aloite, pyöräkaista Hämeentielle, 11.11.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 390 Kaupunginjohtaja/3

Kansliapäällikön avoimen viran määräaikaisen hoitajan määrääminen (pdf) (html)


§ 391 Kaupunginjohtaja/4

Lainan myöntäminen Myllyhalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Myllyhalli Oy lainahakemus

Liite 2

Myllyhalli Oy_tarkennettu_lainahakemus

Liite 3

Myllyhalli Oy:n lainahakemuksen liiteasiakirjat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginorkesterin konserttimatka vuonna 2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 393 Kaupunginjohtaja/6

Tertiäärilainan myöntäminen eräälle asuntotuotantotoimikunnan rakennushankkeelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 394 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 395 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 396 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeisiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 397 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta rakentaa Vuosaaren raittisilta Vartiokylänlahden yli (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vesilupahakemus Vuosaaren raittisillan rakentamiselle

Liite 3

Vesilupahakemus, suunnitelmaselostus Vuosaaren raittisilta ENV734 4.2.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 398 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisesta hakemuksesta sillan rakentamiseksi Nihdistä Korkeasaareen ja Korkeasaaresta Laajasaloon sekä vesialueen ruoppaamisesta ja rantarakenteiden tekemisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Täydennysteksti

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 399 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 400 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle hätämajoituksen järjestämistä koskevista kanteluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 6

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen selvitys

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 402 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 403 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 404 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän ehdot (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 405 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin pysäköinnin maksamisen kehittäminen 2016-2020 ja uudet maksullisuusvyöhykkeet ja - ajat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04