Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
15 / 18.04.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 350 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 351 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 352 Sivistystoimi/1

V 27.4.2016, Eron myöntäminen liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta (pdf) (html)


§ 353 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 27.4.2016, Kampin korttelin 63 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12242, Lönnrotinkatu 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 27.4.2016, Jätkäsaaren Bunkkerista järjestetyn toteutuskilpailuun lopputulokseen perustuvan hankekokonaisuuden hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö 29.3.2016

Liite 2

Tarjous 1.4.2016

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 27.4.2016, Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja/1

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuosilomien vahvistaminen lomakautena 2016 (pdf) (html)


§ 357 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeisiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginvaltuuston 13.4.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 359 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 360 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 361 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 362 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite psykiatristen potilaiden palveluasuntojen tarpeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle hätämajoituksen järjestämistä koskevista kanteluista (pdf) (html)


§ 365 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 366 Sivistystoimi/1

Pelaajien palkitseminen Helsingissä järjestettyjen jääkiekon alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 367 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 368 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ara-vuokra-asuntokannan säilymisestä 20 prosentin tasolla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 369 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Jessica Karhun toivomusponsi aurinkopaneelien liittämisestä kaupungin sähköverkkoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon vauhdittamisesta tontinluovutuksen keinoin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi vanhusväestön asumisen vaihtoehdoista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi ikääntyvien asumisen kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ikääntyvien asumisen kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi lainatakausjärjestelmästä ryhmärakennuttamishankkeille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi yksinasuvien tarpeen huomioimisesta aravuokratuotannossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi asuntotuotantotoimiston tuotannon turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 377 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi hallintamuotojen sekoittamisesta ara-vuokratuotannon hintojen alentamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 378 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotannon turvaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04