Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
14 / 11.04.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 317 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 318 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 319 Kaupunginjohtaja/1

V 27.4.2016, Nuorten aloitteet vuodelta 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 27.4.2016, Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottaminen Helsingin osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 27.4.2016, Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 27.4.2016, Pukinmäen korttelin 37186, korttelin 37187 tonttien 1 ja 3, korttelin 37188 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12353, Isonpellontien alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 27.4.2016, Pitäjänmäen korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12349, Sulkapolun ympäristö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 27.4.2016, Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 27.4.2016, Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 27.4.2016, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytöstä vapautuvien kiinteistöjen kauppa ja kehittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 328 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien asiakas- ja potilastietojen käsittelyä Apotissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 330 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 331 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 332 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 333 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 334 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 335 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Poikkeamispäätös (LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, Vallilan tontti 22707/29, Mäkelänkatu 58-60) (pdf) (html)

Liite 1

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oyn päivitetty hakemus, Mäkelänkatu 58

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinneista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kuulutus 18.1.-19.2.2016, Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista kuuleminen

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Museoviraston Vartiosaaren suojeluesityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ara-vuokra-asuntokannan säilymisestä 20 prosentin tasolla (pdf) (html)


§ 339 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Valtuutettu Jessica Karhun toivomusponsi aurinkopaneelien liittämisestä kaupungin sähköverkkoon (pdf) (html)


§ 340 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon vauhdittamisesta tontinluovutuksen keinoin (pdf) (html)


§ 341 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi vanhusväestön asumisen vaihtoehdoista (pdf) (html)


§ 342 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi ikääntyvien asumisen kehittämisestä (pdf) (html)


§ 343 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ikääntyvien asumisen kehittämisestä (pdf) (html)


§ 344 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi lainatakausjärjestelmästä ryhmärakennuttamishankkeille (pdf) (html)


§ 345 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi yksinasuvien tarpeen huomioimisesta aravuokratuotannossa (pdf) (html)


§ 346 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi asuntotuotantotoimiston tuotannon turvaamisesta (pdf) (html)


§ 347 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi hallintamuotojen sekoittamisesta ara-vuokratuotannon hintojen alentamiseksi (pdf) (html)


§ 348 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotannon turvaamiseksi (pdf) (html)


§ 349 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04